Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní banky - hodnocení kapitálové přiměřenosti

Obchodní banky - hodnocení kapitálové přiměřenosti

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá kapitálem obchodních bank jako nejvhodnější ochranou před nesolventností. Zvažuje jeho výhody a nevýhody. Uvádí vzorec kapitálové přiměřenosti, definuje vlastní kapitál, dodatkový kapitál, rizikově vážená aktiva a mimobilanční položky. Seznamuje s faktory, které ovlivňují kapitálovou přiměřenost.

Obsah

1.
Úvod
2.
Redistribuce peněžních prostředků - úvěry
3.
Kapitál bank
4.
Kapitálová přiměřenost
4.1.
Vlastní kapitál
4.2.
Dodatkový kapitál
4.3.
Rizikově vážená aktiva
4.4.
Mimobilanční položky
4.5.
Faktory ovlivňující kapitálovou přiměřenost
4.5.1.
Zvýšení kapitálu
4.5.2.
Snížení objemu rizikově vážených aktiv

Úryvek

"Kapitálu bank je věnována mimořádná pozornost při regulaci a dohledu ve všech vyspělých tržních ekonomikách. Je to především z toho důvodu, že kapitál je považován za nejvhodnější zdroj ochrany banky před nesolventností. Význam kapitálu z pohledu institucí bankovní regulace a dohledu zesilují ještě další skutečnosti.
- kapitál je na rozdíl od likvidity kvantifikovatelný.
- "udržování" kapitálu je nákladné - výše kapitálu a jeho cena může bezprostředně ovlivňovat cenu bankovních operací a služeb a tedy i konkurenceschopnost banky.
- vliv na bankovní činnost nemá jen výše, ale i struktura kapitálu, ne všechny jeho složky jsou z hlediska použití ke hrazení případných ztrát stejně zastupitelné.

Stanovení minimální absolutní výše vlastního kapitálu je prvním projevem role, která je mu přisuzována ve stávajících systémech bankovní regulace. Pro naše banky činí v současnosti 500 mil. Kč., nic nám však ještě neříká o síle té které banky. Proto se v současné praxi postupuje konstrukcí kapitálové přiměřenosti.

Kapitálová přiměřenost je definována podílem kapitálu na tzv. rizikově vážených aktivech (RVA) a mimobilančních položkách (MPB):
Kapitál
Kapitálová přiměřenost = -------------
RVA + MBP

Požadovaná minimální výše tohoto poměru (v současnosti 8%) je sjednocena na mezinárodní úrovni a týká se bankovních systémů všech zemí, které jsou podepsány pod Mezinárodní dohodou o měřění kapitálu a kapitálových standardech (International convergence of capital measurement andcapital standards). V čele výboru, který tuto dohodu vypracoval stál Peter W. Cooke podle něj (Cooke-ratio). Dohoda má platnost k 1.1. 1993. Pro některé země, které dohodu podepsaly později platí jiné termíny - pro naše banky působící před 1.1.1990 je stanoven termín 31.12.1996 (8%) a31.12.1993 (6,25%). Pokud však tyto banky dosáhnou 8% před stanoveným termínem, nesmí poměr pod tuto hranici již snižovat bez souhlasu České národní banky. Pro banky založené 1.1.1990 platí hranice 8% od samého začátku jejich činnosti.

Pro výpočty kapitálové přiměřenosti se kapitál definuje v širší podobě než jako pouhý vlastní kapitál. Podle mezinárodně doporučených požadavků je kapitál za tímto účelem členěn do dvou hlavních částí, jejichž náplň je v obecné podobě v daných zemích shodná. Konkrétní a podrobnější vymezení je záležitostí každé země jednotlivě. V našich podmínkách je kapitálová přiměřenost upravena Opatřením České národní banky, kde je kapitál vymezen jako:

1. Vlastní kapitál
- upsaný splacený kapitál (základní jmění)
- a živé fondy ze splacených akcií
- rezervní fondy"

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse