Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní činnost podniku - ekonomika

Obchodní činnost podniku - ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku obchodní činnost podniku. Poskytuje základní informace o velkoobchodu, maloobchodu, způsobu placení nebo podnikání.

Obsah

1.
Velkoobchod
2.
Maloobchod

Úryvek

"PÉČE O JAKOST
• Zákazníci vyžadují výrobky o určité jakosti
• Jakost výrobku ovlivňuje veškeré činnosti podniku
• JAKOST – kvalita výrobku + do jaké míry je výrobek schopen uspokojit kvality zákazníka
• KVALITA – spolehlivost, správné parametry, správný materiál

Kontrola průběhu výroby:
- Vstupní kontrola materiálu, kontrola strojů, nástrojů
Výrobní kontrola
- V průběhu výroby, aby mohla být zastavena práce na vadném výrobku a nevznikaly tak další škody
- V sériové a hromadné výrobě kontrolují výrobky automaty
Vstupní kontrola
- Ověřují se funkce a úplnost hotových výrobků, konečná úprava výrobků, označení
- Provádí se typové zkoušky, dlouhodobé a ověřovací zkoušky

• Někdy se výrobky třídí do jakostních tříd (př. ovoce, zelenina)
• Ty výrobky, které mají nepřijatelnou kvalitu se označují jako zmetci
• V Evropě se o péči, o jakost uplatňuje systém norem. Podniky se nejčastěji snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že splňují normy ISO řady 900NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
• Nekalé obchodní praktiky vymezuje zákona na ochranu spotřebitele
• Jde o praktiky, které jsou nátlakové nebo tlakové

Typické jsou:
a) Některé cenové triky – Typicky jde o přeškrtnutou cenu, která je nahrazena novou, vkládání běžného zboží do regálu se zlevněným, větší balení s údajně sníženou cenou, které ale není cenově výhodnější než balení menší
b) Uvádění nepravdivých informací – Například o tom, že je k dispozici několik posledních kusů, že cena bude platit jen omezenou dobu, že jsme vyhráli určitou cenu, kterou dostaneme, když si objednáme určitý výrobek. Patří zde i uvádění nepravdivých informací o vlastnostech výrobku – třeba že určité přípravky zaručují rychlé hubnutí či léčbu
c) Manipulace a nátlak – Pomocí reklamy, kterou prodejci zaměřují například na děti, v očekávání, že děti přesvědčí rodiče ke koupi zboží. Časté jsou nevyžádané maily, nebo SMS.

SLUŽBY SPOJENÉ S PRODUKTEM
- BEZPLATNÉ SLUŽBY – předvádění výrobků, poradenská služba, opravy zakoupeného zboží v záruční lhůtě, u potravin – nákup do tašky, úprava lahůdek na mísy, donášková služba
- PLACENÉ SLUŽBY - většinou za úhradu nákladů nebo s malým ziskem, např. dovoz rozměrných kusů, dohotovení rozešité konfekce, nastříhání nakoupené látky, montáž sportovních potřeb
- ZPROSTŘEDKOVANÉ SLUŽBY - prodávající je zadává jiné organizaci, instalace pračky, služby bytového architekta aj.
- PRODEJ NA PŮJČKY A LEASING – např. spotřebitelský úvěr, umožní odklad platby, nákup na splátky apod.
-
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH REKLAMACÍ
Vadné dodávky mohou být reklamovány. Reklamace může být uplatněna jestliže:

A) Dodávka není v pořádku (chybějící kusy, poškozené zboží, dodání jiného druhu zboží) - jde o zjevné vady. V tom případě se nejčastěji sepisuje protokol o vadách. Závady vyřešíme podle jejich povahy, např: dodáme chybějící kusy nebo vyměníme chybně dodané druhy, nabídneme slevu nebo provedeme opravu zboží. Na uznané reklamace se odběrateli zasílá dobropis, to je faktura se zápornou částkou. Pokud byla původní faktura už zaplacena, vrátíme odběrateli dobropisovanou částku.
B) V záruční době se objeví vady na výrobku, selhání funkcí a podobně – jde o skryté vady. Tyto reklamace nejprve řeší prodejce, který zboží prodal. Pokud to přesahuje jeho časové možnosti či znalosti, je třeba aby, byl určen někdo, kdo bude vyřizovat složitější reklamace – technik, u menších podniků ředitel či majitel. U značkových výrobků je obvyklé, že výrobek lze reklamovat v celé servisní síti výrobce a to i v jiném státě."

Poznámka

OAVM, Práce obsahuje tabulku o rozsahu půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5346c6f1d16eb.zip (24 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_cinnost_podniku.doc (101 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse