Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní činnosti - výpisky z přednášek

Obchodní činnosti - výpisky z přednášek

Kategorie: Obchodní jednání

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek na téma obchodní činnosti. Heslovitou formou je popsán nejen obchod a obchodování, ale také podstata a charakteristika obchodu. Text se rovněž zabývá nákupem a jeho úlohou v obchodní činnosti, i prodejem a jeho zajištěním. Popisuje obchodní provoz, územní analýzu, i velkoobchod a maloobchod. Stručně seznamuje se současností a vývojovými trendy obchodu. V závěru detailněji informuje o franchisingu.

Obsah

1.
Obchod a obchodování
1.1.
Vývoj obchodu ve světě – nejstarší období
1.2.
Znaky a nositelé obchodu
1.3.
Vývoj obchodu ve světě
1.4.
Obchod 20. Století
1.5.
Období do roku 1945
1.6.
Důsledky socializace pro obchod
1.6.1.
Pozitiva
1.7.
Obchod po roce 1989
1.8.
Účinky privatizace
1.9.
Počáteční projevy privatizace obchodu
1.10.
Další vývoj
2.
Podstata a charakteristika obchodu
2.1.
Podstata vzniku obchodu
2.2.
Tržní cyklus
2.3.
Definice směny zboží dle Kotlera
2.4.
Definice obchodníka dle Kotlera
2.5.
Teorie obchodu
2.6.
Shärův zákon
2.7.
Teorie funkcí obchodu
2.8.
Teorie tvorby trhů a konkurence
2.9.
Funkce obchodu dle prof. Synka a L. Pražské
2.10.
Role obchodu ve vztahu k výrobci
2.11.
Definice obchodu
2.12.
Obchod jako odvětví služeb
2.13.
Členění obchodu – hlediska
2.14.
Statistické sledování obchodní činnosti
3.
Nákup a jeho úloha v obchodních činnostech
3.1.
Východiska úspěšného nákupu
3.2.
Nákupní strategie
3.3.
Funkce nákupu
3.4.
Písemnosti provázející uzavírání obchodních smluv
4.
Prodej a jeho zajištění
4.1.
Koncepce prodeje
4.2.
Typy (modely) prodejních procesů
4.3.
Vymezení obchodu
4.4.
Obsah prodejní strategie
4.5.
Faktory ovlivňující roli prodejní síly v podniku
4.6.
Organizace prodejních sil
4.7.
Funkce útvaru prodeje a konkretizace činností útvaru prodeje
5.
Obchodní provoz a jeho zajištění (samostudium)
5.1.
Obchodní metoda
5.2.
Obchodní operace
5.3.
Členění obchodních operací
5.4.
Technologie obchodního provozu
5.5.
Technologické skupiny
5.6.
Obchodní sortiment
5.7.
Informační systém oběhu zboží
5.8.
Maloobchodní technologie
5.9.
Faktory rozhodné pro formu prodeje
5.10.
Design prodejny
6.
Územní analýza
6.1.
Maloobchodní síť
6.2.
Metody územní analýzy
6.2.1.
Kruhová metoda
6.2.2.
Metoda časových vzdáleností
6.2.3.
Ekonometrické metody - zákony obchodní gravitace
6.2.4.
Huffův pravděpodobnostní model
6.2.5.
Metoda obratová
6.2.6.
Metoda plošného standardu
6.2.7.
Metody regresní analýzy
6.2.8.
Metody analogie
7.
Velkoobchod a maloobchod
7.1.
Definice velkoobchodu (VO) a maloobchodu (MO)
7.2.
Funkce MO a VO
7.3.
Přínosy a rizika začlenění VO
7.4.
Typy VO
7.5.
Trendy ve VO
7.6.
Typy MO
7.7.
Vývojové tendence v MO a maloobchodních sítích
8.
Současnost a vývojové trendy obchodu
8.1.
Globalizace obchodu
8.2.
Trendy
8.3.
Retailing – vymezení pojmu
8.4.
Diversifikace
8.5.
Elektronický obchod; e-commerce
9.
Franchising
9.1.
Vývoj franchisingu
9.2.
Moderní franchising
9.3.
Základní termíny
9.4.
Typy franchisingu
9.5.
Prvky obchodního (podnikatelského) franchisingu
9.6.
Definice (L. Pražská, P. Kotler)
9.7.
Makroekonomické přínosy franchisingu
9.8.
Výhody franchisingu (společné cíle partnerů)
9.9.
Typy franchisingu
9.10.
Výhody a nevýhody franchisingu pro obě zúčastněné strany

Úryvek

"Obchod a obchodování

Kořeny vzniku a vývojové etapy obchodu

Vývoj obchodu ve světě – nejstarší období
- Rozhraní rodové a otrokářské společnosti, vrcholí 3. společenskou dělbou práce
- Kolébkou pokroku – Babylónská říše
- Největší rozmach výměnného obchodu v antice
- Počátky feudalismu – výrazný krok zpět
- Vzkříšení mezinárodní výměny a obchodu – křížové výpravy, zámořské objevy

Znaky a nositelé obchodu
- Původně směna nahodilá, místní charakter, uskutečňovaná výrobci
- Kupec – osoba zabývající se výlučně směnou, obchodní karavany – dálkový obchod
- Vznikem peněz nabyla podoby koupě a prodeje
- Změny v organizaci obchodu – zastupování, budování obchodních středisek – měst, první obchodní společnosti
- Počátky dělby práce v obchodě

Vývoj obchodu ve světě
- Od 16. stol. rozmach mezinárod. obchodu, propojování obchodního kapitálu s průmyslovým:
- Obchodník se stává přímo průmyslníkem
- Obchodník si podřizuje výrobce
- Průmyslník přímo vyrábí pro obchod
- 19. stol. – technická revoluce, exploze obyvatelstva, masová výroba, její specializace a současně rozvoj a specializace obchodu

Obchod 20. století
- Poč. 20. stol. – rozmach průmyslové výroby, zříkání se obchodu jako výraz sílící pozice průmyslových podniků, změny ve struktuře „moci“
- Postupně s růstem výroby zájem o spotřebitele, jeho nákupní možnosti a chování, počátky výzkumu trhu
- Obchod ztrácí pozici „přívěsku“ výroby
- Slouží všem, začíná řídit výrobu, řídí pohyb zboží
(Dr. Hallier – ředitel Eurohandelsinstitutu)

20.stol. - obchod nové dimenze
- 50.léta – lokální charakter
- 60.léta – regionální charakter"

Poznámka

Přednášky z předmětu Obchodní činnosti - VŠB Ostrava

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18288
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse