Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní korporace

Obchodní korporaceKategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se velmi podrobně zabývá obchodními korporacemi od veřejné obchodní společnosti až po družstvo. O každé z obchodních korporací uvádí množství informací, včetně jejích orgánů. Na konec otázky je zařazeno i téma o podnikateli.

Obsah

1.
Založení a vznik obchodní korporace
2.
Zrušení a zánik obchodní korporace
3.
Obchodní společnosti
3.1
Veřejná obchodní společnost
3.2
Komanditní společnost
3.3
Společnost s ručením omezeným
3.4
Akciová společnost
3.5
Evropská společnost
4.
Družstvo
5.
Podnikatel, obchodní firma

Úryvek

"Typy PO podle zákona o obchodních korporacích
1. Obchodní společnosti
- veřejná obchodní společnost (osobní společnost)
- komanditní společnost (osobní společnost)
- společnost s ručením omezeným (kapitálová společnost)
- akciová společnost (kapitálová společnost)
- evropská společnost (SE)
- evropské hospodářské zájmové sdružení
2. Družstva
- družstvo
- evropská družstevní společnost
Osobní společnosti
- společníci nebo alespoň někteří z nich neomezeně ručí za závazky společnosti
- společníci osobně ve společnosti pracují
Kapitálové společnosti
- společníci ručí omezeně za závazky společnosti
- společníci nemusí ve společnosti osobně pracovat - účastní se svými majetkovými vklady

ZALOŽENÍ A VZNIK OBCHODNÍ KORPORACE
1. založení - společenskou smlouvou (pokud je více zakladatelů) nebo zakladatelskou listinou (pokud je 1 zakladatel)
2. vznik - dnem zápisu do obchodního rejstříku, kam se zapisuje:
• obchodní firma
• typ korporace
• sídlo
• předmět podnikání
• statutární orgán
• výše základního kapitálu
Vklad
- peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace
- u akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá nebo účetní hodnota akcie
- předmětem vkladu je věc, kterou se společník zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí účasti v ní
- vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (= peněžitý vklad) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (nepeněžitý vklad)
- nepeněžitým vkladem nesmí být práce nebo služby, vnese se do kapitálové společnosti před jejím vznikem
Základní kapitál
- základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů
Podíl
- představuje účast společníka v obchodní korporaci a jeho práva a povinnosti z této účasti plynoucí
Orgány obchodní korporace
- nejvyšší orgán:
• osobní společnost - všichni její společníci
• kapitálová společnost - valná hromada
• družstvo - členská schůze
- kontrolní orgán - dozorčí rada, kontrolní komise nebo jiný obdobný orgán
- statutární orgán
• osobní společnosti - každý její společník
• s. r. o. - každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán
• a. s. - představenstvo

ZRUŠENÍ A ZÁNIK OBCHODNÍ KORPORACE
1. zrušení
- z iniciativy obchodní společnosti
- rozhodnutím soudu (např. neschopnost vykonávat svou činnost déle než 1 rok)
2. zánik - dnem výmazu z obchodního rejstříku
Obchodními korporacemi nejsou:
- tichá společnosti
- konsorcium
- kartel
- holding"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5358032399cb7.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_korporace.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse