Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obchodní logistika - přednášky

Obchodní logistika - přednášky

Kategorie: Logistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kompletní přednášky z předmětu Obchodní logistika od Doc. Merendy pro 3. ročník VŠB - EKF. Obsah přednášek je dle autorova vyjádření dostačující i ke zkoušce.

Obsah

1.
Historie logistiky
a) Vývoj pojetí logistiky
b) Aspekty logistiky 80. let
c) Charakteristika 80. let
d) Aspekty logistiky 90. let
e) 80. léta – individualizace poptávky
f) Vstup logistiky do 21. století
2.
Oběh zboží v logistickém pojetí
a) Podstata
b) Obsah
c) Konkrétní projev
d) Nosné realizační podsystémy oběhu zboží
e) Další stránky oběhu zboží
f) Cíl
g) Funkce
h) Současný stav dodavatelsko-odběratelských vztahů = DOV
3.
Systémové členění logistiky
a) Makrologistika
b) Mikrologistika
c) Metalogistika
d) Další členění
4.
Podniková logistika a její cíle
a) Předmět činnosti
b) Hlavní znaky
c) Obsah
d) Úloha
e) Logistické cíle podniku
f) Úloha podnikové logistiky
g) Průmyslová logistika
h) Zásobovací logistika
i) Výrobní logistika
j) Fyzická distribuce
5.
Logistické koncepce podniku
a) Marketing a obchod v podnikové praxi
b) Marketingová odpovědnost v podniku
c) Tvorba marketingové strategie podniku
d) Typové kroky marketingové strategie
e) Cíl logistiky
6.
Obchodní logistika
a) Úkol obchodní logistiky
b) Funkce obchodu
c) Reakce obchodu na funkce logistiky
d) Základní činnosti obchodní logistiky
e) Vztah mezi hlavními a podpůrnými činnostmi
f) Předpoklady uplatnění obchodní logistiky
g) Základní předpoklady úspěchu obchodní logistiky
h) Aplikace obchodní logistiky
7.
Distribuce – nástroj obchodní logistiky
a) Úloha a funkce distribuce
b) Základní funkce distribuce
c) Organizační funkce distribuce
d) 6 hlavních položek logistických nákladů
8.
Účelová vymezení logistických systémů
a) Úkol pro logistiku
b) Smysl logistiky
c) Hlavní úkol logistiky
d) Pro přístup musí platit
e) Hlavní cíl logistiky
f) Systém logistických ukazatelů
9.
Odlišnost logistických přístupů v ekonomice podniku od běžného pojetí
a) Systémový charakter logistiky
b) Klasický pohled ekonomiky podniku
c) Logistický pohled ekonomiky podniku
10.
Logistické systémy v obchodních a průmyslových podnicích
a) Logistický systém zásobování
b) Náklady na zásoby
c) Úloha zásob
d) Vztah tvorby zásob a logistiky
11.
Systémové pojetí řízení zásob
a) Funkce zásob
b) Klasifikace zásob podle funkce
c) Obratová zásoba (zásoba běžná)
d) Pojistné zásoby
e) Zásoba pro předzásobení
f) Vyrovnávací zásoby
g) Zásoby v logistickém kanálu
h) Řízení zásob
12.
Techniky řízení zásob (regulace)
a) Stanovení optimální velikosti poptávky
b) Logistická regulace zásob
c) Doplňování zásob se bude dít
d) Nejvýznamnější hledisko při volbě systému řízení zásob
e) Nezávislá poptávka
f) Závislá poptávka
g) Systémy k určování nejvhodnější velikosti dávky a objednávací doby
13.
Praktický implementace modelů řízení zásob
a) Metoda centralizace skladů
b) Paretův zákon v nákupu
c) Diferencovaný systém řízení nákupu
d) Metody zkvalitňování hmotných řetězců
14.
Logistika skladování
a) Funkce skladu v logistickém systému
b) Hospodářské skladování a vychystávání je určováno:
c) Cíle navrhovaných skladovaných systémů
d) Logistický pohled na skladování
e) Hlavní skladovací náklady
15.
Logistické jednotky pro manipulaci, skladování a balení
a) Vznik logistické jednotky
b) Základní možnosti tvorby logistických jednotek
c) Paleta
d) Skladovací zařízení
e) Manipulační zařízení (aktivní prvek)
f) Přídavná zařízení
g) Vývoj obalové techniky

Úryvek

"OBCHODNÍ LOGISTIKA
ÚKOL OBCHODNÍ LOGISTIKY
- překlenutí mezi nabídkou a poptávkou tak, aby zboží a služby byly k dispozici v čase, na určeném místě a za požadovaných podmínek zákazníků
- zabývá se všemi funkcemi obchodu

FUNKCE OBCHODU
1. překlenutí rozdílností – mezi výrobou a spotřebou prostřednictvím obch. institucí
2. překlenutí času
3. seskupení zboží – tj. tvorba sortimentu dle poptávky spotřebitele
4. množstevního přeskupení – ve smyslu požadavků spotřebitele
5. komunikační – tj. kontaktu, tři póly kontaktu (informace, rada, doporučení)

NA FUNKCE OBCHODU REAGUJE OBCH. LOGISTIKA TĚMITO FUNKCEMI
1. dispoziční – analýza plánování, volba přepravních prostředků
2. přepravní – vnitropodniková, dálková, vnitrozemská, zahraniční doprava
3. obchodní – organizace a realizace zboží
4. skladovací, balení, informační
5. řídící – podpora prodeje, služby zákazníkům, placení, pojištění

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI OBCHODNÍ LOGISTIKY pro uskutečnění těchto funkcí
1. doprava – 2/3 logist. nákl.
2. udržování zásob – klíčová funkce
3. vyřizování objednávek
- na jejich aktivitách se podílí podpůrné činnosti – skladování, manipulace s materiálem, balení, rozvoz zboží, udržování informací, …

VZTAH MEZI HLAVNÍMI A PODPŮRNÝMI ČINNOSTMI
- obrázek viz. cvičení
- tyto činnosti v obchodní praxi nejsou nové, nové je chápání jejich vzájemných vztahů

PŘEDPOKLADY UPLATNĚNÍ OBCHODNÍ LOGISTIKY
1. Dynamika a koncentrace obchodních činností
2. Kvalitativní a kvantitativní rozvoj informačních procesů
3. Rozvoj techniky a technologie provozu (sklad., dopravy, manipulace, prezentace zb.)

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU OBCHODNÍ LOGISTIKY
- velké organizační celky obchodu
- velké prodejní jednotky
- diverzifikované logistické cesty
- dostatek finančních prostředků

orientace na procesy (ne na funkce)

APLIKACE OBCHODNÍ LOGISTIKY
- hromadnost oběhu spotřebního zboží a růst velikosti provozních jednotek i obchodních firem vytváří předpoklady formování OL
- s komplexností souvisí i diferenciace podmínek OL:
o objemová a frekvenční struktura zboží
o velikost odběratelů, resp. dodávek
o hierarchie skladů a rozmístění zásob"

Poznámka

Velmi přehledně zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6919
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse