Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Dizertační práce > > Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným - rigorózní práce

Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným - rigorózní práce

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Dizertační práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této rigorózní práce je přinést ucelený pohled na společnost s ručením omezeným, respektive na obchodní podíl v tomto typu společnosti. Dotýká se acquis communautaire a judikatury obecných soudů a Evropského soudního dvora. Tzv. část komparační si pak stanoví za cíl srovnání národních regulací 15 evropských zemí. Tato část práce má za úkol porovnat národní regulace v oblasti obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným u celkem patnácti členských států Evropské unie – České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Itálie, Francie, Velká Británie, Španělska, Ruska, Řecka, Maďarska, Dánska, Švédska a Nizozemska. Autor vytvořil přehledný manuál zakládání společnosti s ručením omezeným a vlastnění obchodního podílu v ní. Zároveň upozorňuje na některé zajímavosti, se kterými se můžeme v jednotlivých zemích setkat, tak, aby tuzemské podnikatele rozšiřující své pole působnosti i do ciziny nemohlo nic překvapit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika společnosti s ručením omezeným
2.1
Z historie společnosti s ručením omezeným
2.2
Vznik společnosti
2.3
Orgány společnosti
2.4
Změna společenské smlouvy
2.5
Zrušení a likvidace společnosti
2.6
Společnost s ručením omezeným v porovnání s ostatními typy společností
3.
Práva a povinnosti společníků
3.1
Úvod do práv a povinnosti společníků
3.2
Obchodní podíl
3.2.1
Kvalitativní a kvantitativní stránka obchodního podílu
3.2.2
Převod a případné rozdělení
3.2.3
Zrušení účasti společníka a prodej obchodního podílu
3.2.4
Exekuční příkaz
3.2.5
Předkupní právo
3.3
Směrnice a nařízení EU
3.3.1
Evropský podnik
3.3.2
Právo obchodních společností
3.3.3
Společnost s ručením omezeným v Evropské unii
3.3.3.1
Společnost s jediným společníkem
4.
Judikatura
4.1
Nejvyšší soud ČR nejen v oblasti obchodního práva
4.1.1
Převod obchodního podílu a princip loajality
4.1.2
Obchodní podíl jako společné jmění manželů
4.1.3
Výklad slov „veškerý movitý i nemovitý majetek“ užitých v závěti
4.2
Zveřejňování roční účetní závěrky
5.
Komparační část
5.1
Národní regulace ČR
5.2
Národní regulace SR
5.3
Národní regulace Německa
5.4
Národní regulace Rakouska
5.5
Národní regulace Polska
5.6
Národní regulace Itálie
5.7
Národní regulace Francie
5.8
Národní regulace Velké Británie
5.9
Národní regulace Španělska
5.10
Národní regulace Ruska
5.11
Národní regulace Řecka
5.12
Národní regulace Maďarska
5.13
Národní regulace Dánska
5.14
Národní regulace Švédska
5.15
Národní regulace Nizozemska
5.16
Závěr komparační části
6.
Závěr
6.
Resumé
Seznam použité literatury a zdrojů

Úryvek

„3.3.3.1 Společnost s jediným společníkem

V následujícím textu bych se chtěl blíže zabývat Dvanáctou směrnicí Rady ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (89/667/EHS).
Dvanáctá směrnice rady byla přijata s ohledem na několik následujících skutečností:
 „vzhledem k tomu, že reformy práva společností provedené v posledních letech v některých právních předpisech členských států, jimiž bylo umožněno založení společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, vytvořily rozdíly mezi právními úpravami členských států;
 vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celém Společenství, aniž tím jsou dotčeny právní předpisy členských států, které ukládají tomuto jednotlivému podnikateli ve výjimečných případech ručení za závazky podniku;
 vzhledem k tomu, že společnost s ručením omezeným může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou; že až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou členské státy stanovit zvláštní ustanovení nebo sankce, je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli jiná právnická osoba jediným společníkem některé společnosti; že jediným cílem této možnosti je zohlednit stávající zvláštnosti některých vnitrostátních právních předpisů; že za tímto účelem mohou členské státy ve zvláštních případech stanovit omezení práva na založení společnosti jedné osoby nebo neomezené ručení jediného společníka; že členské státy mohou volně stanovit pravidla, aby čelily možným nebezpečím vyplývajícím z toho, že společnost jedné osoby má jen jediného společníka, zvláště k zajištění splacení upsaného základního kapitálu;
 vzhledem k tomu, že soustředění všech podílů do jediných rukou a totožnost jediného společníka musí být zveřejněny v rejstříku, který je přístupný veřejnosti;
 vzhledem k tomu, že rozhodnutí, která přijímá jediný společník v postavení valné hromady společníků, je nutné pořizovat písemně;
 vzhledem k tomu, že písemná forma musí být rovněž požadována u smluv uzavřených mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, pokud se tyto smlouvy nevztahují na běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.“
Dvanáctá směrnice Rady stanovuje, že společnost s ručením omezeným může mít jediného společníka buď již ve chvíli, kdy je zakládána, nebo následně v důsledku soustředění všech společenských podílů do rukou jediné osoby. Vzniká tak tzv. společnost jedné osoby.
„Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou zákony členských států obsahovat zvláštní ustanovení nebo sankce,
a) je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo
b) je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli právnická osoba jediným společníkem některé společnosti.“
V případě, že se společnost s ručením omezeným opravdu stane společností jedné osoby, které se v průběhu existence společnosti dostaly do rukou všechny obchodní podíly, musí být tato skutečnost zapsána spolu s totožností společníka, tzn., že musí být:
a) vložena do spisu,
b) zapsána do rejstříku ve smyslu čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 68/151/EHS,
c) vyznačena v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti..."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 66 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19713
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse