Obchodní politika


Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V této přednášce naleznete definici obchodní politiky a příklad dvou extrémních forem této politiky. Dále jsou popisovány nástroje obchodní politiky, z nichž jsou dále vyděleny tarifní a netarifní nástroje. Tarifní nástroje jsou cla podle způsobu výběru, podle pohybu a účelu zboží, mezi netarifní nástroje patří dovozní přirážka, depozitum, kvóta, minimální cena, vyrovnávací clo, antidumpingové clo. Zde naleznete předchozí část výpisků z přednášek ze zahraničního obchodu Podíl zahraničních investic jako prorůstový faktor v transformující se ekonomice a zde následující Zahraniční obchod - dodatky.

Obsah

1.
Definice a charakteristika
2.
Nástroje obchodní politiky
2.1
Právní hledisko
2.2
Omezení dovozu, podpora vývozu
2.2.1
Tarifní nástroje = cla
2.2.1.1
Cla podle způsobu výběru
2.2.1.2
Cla podle pohybu zboží
2.2.1.3
Cla podle účelu
1.2.2
Netarifní nástroje

Úryvek


- cla podle způsobu výběru

- valorická - % celní hodnoty zboží
- specifická – pevná částka za fyz. jednotku
- diferencovaná (smíšená) – VALORICKÁ: z celní hodnoty zb. s ohledem na sit. na dom. trhu; SPECIFICKÁ: z 1 j. odstupňováno dle ceny

- cla podle pohybu zboží

- vývozní
- dovozní
- transmisní

- cla podle účelu

- fiskální – získání dodatečných příjmů pro státní pokladnu
- ochranná – ochrana dom. výroby
- prohibitivní – znemožnění Im určitého zboží (extrémní případ ochranného)
- skleníková (výchovná) – ochrana nově vznikajícího nebo restrukturalizovaného odvětví
- odvetná (retorzní) – odvetné opatření
- negociační (bojová) – negociační prostředek k vynucení ústupku druhé strany
- diferenční – zvýhodnění / znevýhodnění dopravy v urč. směru
- kontingentní – na urč. zboží (celní kvóta) nebo na urč. čas – nižší než běžně aplikovaná
- preferenční – v souladu s preferenční smlouvou nebo všeobecným systémem preferencí

1.2.2 Netarifní nástroje
- dovozní přirážka - % částka při Im veškerého zboží
- dovozní depozitum – částka složená při dovozu bez úroku po stanovenou dobu
- množstevní omezení (kvóta) - určuje množství výrobku fyz. nebo objem., kt. se v dané době může Im / Ex
- minimální cena – spodní hranice, za kt. se smí zboží Im
- vyrovnávací clo – vyrovnává rozdíl mezi vzniklým poskytnutím subvence v zemi vývozu
- antidumpingové clo – dávka z dovozu dumpingových výrobků (výrobků pod cenou výrobní nebo v zemi vývozce obvyklou)"

Poznámka

Přednášky ze zahraničního obchodu 6/7.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_svetekox0038.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_politika.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse