Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obchodní politika státu - maturitní otázka 2/3

Obchodní politika státu - maturitní otázka 2/3


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka pokrývá v základních bodech problematiku obchodní politiky státu. Po jejím vymezení a uvedení do vztahu s hospodářskou politikou přibližuje její směry a principy. Na závěr se zabývá nástroji obchodní politiky, které rozlišuje na autonomní a smluvní. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Mezinárodní obchod - maturitní otázka 1/3 a následující zde Netarifní nástroje obchodní politiky - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Vymezení obchodní politiky
2.
Směry obchodní politiky
3.
Zásady obchodní politiky
4.
Nástroje obchodní politiky
4.1.
Autonomní
4.2.
Smluvní
4.3.
Autonomní nástroje obchodní politiky

Úryvek

"- je součást hospodářské politiky státu (fiskální, měnová, důchodová, rozpočtová, cenová,...)
= soubor aktivit státu, které se snaží ovlivňovat zahraniční obchod dané země
- souhrn prostředků ovlivňujících rozsah vývozu a dovozu zboží
- reguluje zahraniční obchod
Hospodářská politika:
= souhrn prostředků, kterými je možno působit na ekonomiku národního hospodářství [trh]

Směry obchodní politiky:

• LIBERALISMUS = prosazuje volný obchod bez zásahu státu
-odstraňování překážek obchodu, otevírání trhu zahr. konkurenci, volný pohyb zboží, kapitálu, osob
• PROTEKCIONALISMUS = ochranářství (zásahy státu do obchodu), stát chrání domácí výrobce před zahraniční konkurencí překážkami obchodu

PRINCIPY (ZÁSADY) OBCHODNÍ POLITKY
- způsoby chování jedné země vůči ostatním zemím :
 preference – zvýhodňování určité země vůči jiným (např. nižší celní sazba vůči ostatním zemím)
 diskriminace – znevýhodnění jedné země oproti zemím ostatním
 vzájemná výhoda (reciprocita) – ústupky jedné strany jsou vyrovnány ústupky druhé strany
 odveta – znevýhodněný stát zavede odvetná opatření
 nejvyšší výhoda – smluvní princip mezi 2 státy a na základě této smlouvy musí země všem ostatním smluvním stranám poskytovat stejné výhody
- pokud jedna ze zemí poskytne výhodu další zemi, musí výhodu poskytnout i všem ostatním zemím se kterými uzavřela smlouvu s principem nejvyšší výhody
- napomáhá odstraňovat překážky obchodu
 národní parita – zahraniční subjekty mají v zemi stejné podmínky (pro podnikatelské aktivity) jako subjekty domácí"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Důležité informace jsou zvýrazněny tučně nebo podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f552c27e0d10.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Obchodni_politika_MO.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse