Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní společnosti

Obchodní společnosti

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje obchodním společnostem. Z obecného hlediska se zabývá jejich založením, vznikem a zrušením. Následně se zaměřuje na jednotlivé typy obchodních společností - veřejnou obchodní, komanditní, s ručením omezeným a akciovou společnost. U každé z nich uvádí důležité právní náležitosti týkající se jejich smlouvy, vzniku, právních vztahů, práv a povinností i zrušení a zániku.

Obsah

1.
Založení společnosti
2.
Vznik společnosti
3.
Zrušení společnosti
4.
Veřejná obchodní společnost
4.1.
Společenská smlouva
4.2.
Práva a povinnosti
4.3.
Právní vztahy k třetím osobám
4.4.
Zrušení a zánik společnosti
4.5.
Vypořádání společníků
5.
Komanditní společnost
5.1.
Společenská smlouva
5.2.
Práva a povinnosti
5.3.
Právní vztahy k třetím osobám
5.4.
Zrušení a zánik společnosti
6.
Společnost s ručením omezeným
6.1.
Smlouva
6.2.
Práva a povinnosti
6.3.
Rezervní fond
6.4.
Orgány společnosti
6.4.1.
Valná hromada
6.4.2.
Jednatelé, dozorčí rada
6.5.
Zrušení a likvidace společnosti
7.
Akciová společnost
7.1.
Akcie
7.2.
Forma akcie, prioritní akcie
7.3.
Založení a vznik společnosti
7.4.
Základní kapitál
7.5.
Zakladatelská smlouva nebo listina
7.6.
Emisní kurz akcie
7.7.
Veřejná nabídka
7.8.
Založení bez veřejné nabídky
7.9.
Stanovy
7.10.
Mimořádná valná hromada
7.11.
Orgány společnosti
7.11.1.
Valná hromada
7.11.2.
Představenstvo
7.11.3.
Dozorčí rada
7.12.
Zrušení společnosti

Úryvek

"Akciová společnost (akc. spol., a.s.)
- kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem
- akcionář za závazky společnosti neručí

Akcie
- cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře (podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti
- v listinné nebo zaknihované podobě
- musí obsahovat: firmu a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie – u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře; výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, datum emise

Forma akcie
- na jméno
 seznam akcionářů (druh a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby, jméno a bydliště fyzické osoby, příp. číselné označení akcie)
 společnost je povinna vydat na písemnou žádost opis seznamu všech akcionářů
- na majitele
- zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek (nemusí splatit celý emisní kurz akcií)

Prioritní akcie
- stanovy mohou určit vydání druhu akcií, s nimiž jsou spojená přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku (součet nepřekročí polovinu základního kapitálu)

Založení a vznik společnosti
- jedna právnická osoba, dvě a více fyzických osob
- pokud je jediný zakladatel – zakladatelská listina

Základní kapitál
- s veřejnou nabídkou akcií – alespoň 20 milionů Kč
- bez veřejné nabídky akcií – alespoň 2 miliony Kč
- pokud zvyšuje společnost, jejíž základní kapitál je nižší než 20 milionů Kč základní kapitál veřejnou nabídkou musí zvýšit nejméně na 20 milionů Kč"

Poznámka

Psáno heslovitě. Práce částečně čerpá z: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/radce-pro-podnikatele-crm/popis-vstupu-podnikani-pravnickych-osob/1001589/41778/.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13360
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse