Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní strategie firmy VRBA s.r.o.

Obchodní strategie firmy VRBA s.r.o.

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje souhrnému představení společností s ručením omezeným spolu s jejich strategií na stavebním trhu. Práce seznamuje čtenáře i s hospodářením dané společnosti, jejími rezervami a potenciálem.

Obsah

1
Deskripce podniku
1.1
Obecné informace
1.2
Historie společnosti Vrba, s.r.o.
1.3
Zaměření činnosti
1.3.1
Divize stavební
1.3.2
Divize správy nemovitostí
1.4
Organizační struktura
2
Analýza vnějšího prostředí
2.1
Obecné okolí podniku
2.1.1
Technicko – technologické faktory
2.1.2
Analýza ekonomického a právního systému
2.1.3
Politické a legislativní faktory
3
Oborové okolí podniku
3.1
Sektor zákazníků
3.2
Sektor dodavatelů
3.4
Porterova analýza
4
Vnitřní prostředí firmy
4.1
Divize stavební
4.2
Divize správy nemovitostí
4.2.1
Charakteristika divize správy nemovitostí
4.2.2
Organizace a činnosti
4.3
Marketingové oddělení
4.4
Personální oddělení
4.4.1
Motivace zaměstnanců
4.4.2
Nábor zaměstnanců
4.4.3
Komunikace ve společnosti (na pracovišti)
4.4.4
Školení zaměstnanců
4.4.5
Podniková kultura
4.5
Finanční oddělení- firma Imos, a. s.
4.5.1
Úvod
4.5.2
Cíle a hlavní úkoly finanční analýzy
4.5.3
Rozvoj podniku jako úloha finanční analýzy
4.5.4
Specifika finančních analýz stavebního průmyslu
4.5.5
Analýza trendů – horizontální rozbor
4.5.6
Analýza komponent – vertikální rozbor
4.5.7
Čistý pracovní kapitál
4.5.8
Analýza poměrových ukazatelů
5
SWOT analýza
6
Návrhy strategií pro jednotlivá oddělení
6.1
Strategie ve výrobě
6.2
Strategie v divizi správy nemovitostí
6.3
Strategie v marketingovém oddělení
6.4
Strategie v personálním oddělení
6.5
Strategie v obchodním oddělení
6.6
Strategie ve finančním oddělen

Úryvek

"4.2 Divize správy nemovitostí

4.2.1 Charakteristika divize správy nemovitostí
Činnost divize správy nemovitostí společnosti VRBA, s.r.o. je zaměřena na správu nemovitostí a domovního bytového fondu vč. údržby a realitní činnost. 1
Správa nemovitostí a domovního bytového fondu zahrnuje komplexní služby při správě, provozu a údržbě nemovitostí ve vlastnictví právnických i fyzických osob, realitní činnost představuje komplexní servis od poptávky a nabídky nemovitostí vč. jejich pronájmu, přes ocenění nemovitostí a realizaci převodu po vklad do katastru nemovitostí.
Divize správy nemovitostí vykonává správu bytových domů v majetku Města Blanska, Obce Rudice v majetku malých bytových družstev, společenství vlastníků jednotek – právnických osob, společenství a sdružení fyzických osob, vlastníků a spoluvlastníků nemovitostí i jiných subjektů, a to jak v Blansku a blízkém okolí, tak i mimo území okresu.
Cílem divize správy nemovitostí je trvale dosahovat maximální úrovně a kvality služeb v oblasti správy, provozu a údržby domovního a bytového fondu a poskytovat komplexní servis v oblasti realitní činnosti.
V maximální možné míře přiblížit výkon správy vlastníkům a při zajišťování všech činností respektovat jejich požadavky a v plném rozsahu zajišťovat a plnit úkoly vlastníka a správce vyplývající pro ně z platných právních předpisů a norem.
Společnost VRBA, s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001 pro správu nemovitostí. Činnost této divize tvoří přibližně 20 procent celkového obratu firmy.
4.2.2 Organizace a činnosti
Z hlediska organizace je divize správy nemovitostí členěna na vedení divize a provoz, který představuje technické oddělení, předpis plateb a účtárnu.
V rámci technického oddělení jsou řešeny oblasti provozně-technické, opravy a údržba, havarijní služby a odstraňování poruch, s možností využití všech služeb souvisejících se servisem, bezpečností práce a požární ochranou a službami spojenými s bydlením, jako jsou práce domovnické, obsluha předávacích stanic, provoz výtahů, společných televizních antén apod.
Předpis plateb a účtárna zahrnuje služby z hlediska ekonomického, jako je předpis nájemného a plateb souvisejících s bydlením a provádění kompletního účetnictví.
Klienty divize získává ve veřejných soutěžích a komunikace s nimi probíhá na základě obstaravatelské smlouvy. Klienti pravidelně dostávají vyrozumění o vyúčtování, inventurách a účtech. Také se konají pravidelné schůze v prostorách konkrétních domů. Firmu Vrba, s.r.o. na nich zastupuje vedoucí divize správy nemovitostí.Zákazníci také mohou docházet přímo do sídla firmy, byly stanoveni úřední hodiny pro styk s klienty ve dnech pondělí a středa.
Divize také spolupracuje s do určité míry konkurenční SBD Macocha, která se věnuje pouze správě nemovitostí. Tato spolupráce se týká převážně havarijních služeb, technické údržby a některých správních procesů. Firma Vrba , s.r.o. tak získává relativně velké množství zakázek.
Firma také funguje jako obchodní zástupce Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. a nabízí tak svým klientům veškerý servis při sjednání stavebního spoření s buřinkou.4.3 Marketingové oddělení

Marketingová komunikace obecně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu na trhu. Měla by procházet všemi úrovněmi podniku a měli by se s ní ztotožnit všichni zaměstnanci firmy.
Jak to vypadá ve firmě Vrba, s. r. o.?
Čeho si nejvíce všimnou zákazníci je jednotný vizuální styl a přístup zaměstnanců. Jedná se především o logo firmy a používání barev. To vše vytváří image podniku a jeho výrobků.
Firma Vrba vidí svou hlavní konkurenční výhodu v tom, že poskytuje svoje služby kvalitně, včas a za přijatelnou cenu. Snaží se o individuální přístup k zákazníkovi v duchu hesla „náš zákazník – náš pán“. Snaží se stále zlepšovat, neustrnout ve vývoji a být o krok před konkurencí. Na lokálním trhu se jí to celkem daří. Je samozřejmé, že s velkými stavebními firmami se zatím nemůže rovnat a tak se na celorepublikové úrovni spíše snaží něco „okoukat“.
Firma se pohybuje na národním trhu a prozatím neuvažuje o expanzi na mezinárodní trhy.
Firma ke komunikaci se zákazníky užívá logo, to se objevuje v záhlaví korespondence, na billboardech, na reklamních autech, na reklamních a dárkových předmětech, v regionálních tisku. Kromě toho má firma grafické logo, kterým je strom vrby, to však používá pouze na billboardech. Manuální pracovníci nosí v pracovní době pracovní oděv s logem firmy. Firma pro své zaměstnance organizuje společenské akce, např. vánoční večírky, kuželky, zájezdy do divadla apod. Firma sponzoruje sportovní akce např. Mistrovství ČR v cyklotrialu a pravidelně inzeruje v čtrnáctideníku Monitor. Je členem profesního sdružení instalatérů a topenářů.
Marketing firmy Vrba, s. r. o. má v kompetenci marketingový manažer. Jeho pracovní náplní je zajištění propagace a prezentace společnosti a jejích organizačních složek ve všech jejích formách, provádění a zajišťování průzkumu trhu, průzkumu hodnocení práce a činnost společnosti ze strany odběratelů a zákazníků, sledování a předávání informací o stavu soukromých, veřejných a státních zakázkách ve všech oborech a oblastech činnosti společnosti, zajištění a organizace telefonního a faxového spojení v souladu s potřebami společnosti. Jeho pracovní náplň zahrnuje zejména následující činnosti:
- řídí, koordinuje, kontroluje a zodpovídá za jednotnou formu inzerce a propagace společnosti,
- zajišťuje, koordinuje a organizuje společenské a prezentační akce společnosti,
- zajišťuje propagační a dárkové předměty
- zajišťuje, připravuje návrhy a koordinuje tvorbu a aktualizaci webových stránek,
- apod.
Marketingový manažer má v kompetenci kromě marketingu také dopravu a systém jakosti."

Poznámka

Velmi kvalitní práce, které však postrádá některé formální náležitosti, jako titulní strana a seznam použité literatury. Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. V čistém textu se jedná o max. 49 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6721
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse