Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní tajemství

Obchodní tajemství


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou přímých citací, nebo výpisků ze zákona shrnuje základní poznatky týkající se definice, předmětu obchodního tajemství, jeho vzniku, znaků, pravidel a zániku. Věnuje se i zvláštním typům ochrany tajemství a bankovnímu tajemství.

Obsah

1.
Obchodní tajemství podle obchodního zákoníku
2.
Obchodní tajemství jako součást podniku , popřípadě obchodního majetku
3.
Definice obchodního tajemství
3.1
Obchodní, výrobní či technická povaha
3.2
Souvislost s podnikem
3.3
Skutečná nebo alespoň potencionální materiální nebo nemateriální hodnota
3.4
Nedostupnost v příslušných obchodních kruzích
3.5
Vůle k utajení
3.6
Zajištění utajení
4.
Osoba , které svědčí právo k obchodnímu tajemství
5.
Nakládání obchodním tajemstvím
6.
Vztah mezi know – how a obchodním tajemstvím
7.
Vztah mezi důvěrnými informacemi a obchodním tajemstvím
8.
Ochrana obchodního tajemství
9.
Právní prostředky ochrany proti porušení obchodního tajemství
10.
Zvláštní ochrana obchodního tajemství před akcionáři
11.
Ochrana obchodního tajemství při přeměnách obchodních společností a družstev
12.
Zánik obchodního tajemství
13.
Bankovní tajemství
14.
Povinnost mlčenlivosti

Úryvek

“ Definice obchodního tajemství

Jak již bylo řečeno obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní , výrobní či technické povahy související s podnikem , které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu , nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné , mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.
Znaky obchodního tajemství - jsou již z hora vyjmenované skutečnosti
- posuzovaná skutečnost má obchodní , výrobní nebo technickou povahu
- souvisí s podnikem
- má skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu
- není v příslušných kruzích běžně dostupná
- má být podle vůle podnikatele utajena
- a podnikatel odpovídajícím způsobem její utajení zajišťuje
a) Obchodní , výrobní či technická povaha

Za skutečnosti obchodní povahy lze považovat adresáře zákazníků , dodavatelů , obchodní záměry , výrobní náklady , cenové kalkulace marketingové studie , vzorníky.
Za skutečnosti výrobní povahy lze považovat technologické postupy a metody , výrobní vzory , prototypy , receptury ,režimy organizace práce při výrobě.
Za skutečnosti technické povahy jsou technické plány a výkresy nebo síťové či jiné grafy postupu montáže .
Hranice mezi skutečnostmi obchodní , výrobní či technické povahy není zcela ostrá.

b) Souvislost s podnikem

Souvislost skutečnosti , která tvoří obchodní tajemství , s podnikem lze odvodit
z obecné vlastnosti práv , že slouží k provozování podniku. Jde tedy o veškeré skutečnosti , které jsou používány v provozu podniku nebo v souvislosti s ním.

c) Skutečná nebo alespoň potencionální materiální nebo nemateriální hodnota
I kdyby určitá skutečnost splňovala všechny ostatní znaky potřebné pro ochranu prostřednictvím obchodního tajemství , nelze pro ni ochranu vyžadovat , nemá li pro podnikatele , který uplatňuje nárok na ochranu objektivně zjistitelnou hodnotu.Ať již okamžitou nebo potencionální. Takovou hodnotu bude mít tehdy , jestliže je její zrazení způsobilé jakkoli se dotknout hos. výsledku podnikatele.

d) Nedostupnost v příslušných obchodních kruzích

Obchodní zákoník nevyžaduje ,aby skutečnosti , které tvoří obchodní tajemství , byly zcela nové , originální a nebyly známé nikomu kromě osob , které s nimi podnikatel seznámil . Může jít o skutečnosti , které nejsou známé v příslušném regionu či státu .Důležité v této souvislosti je , že posuzované skutečnosti nejsou známy v okruhu osob , které jsou nebo by mohly být konkurenty podnikatele.

e) Vůle k utajení

Jedním ze znaků obchodního tajemství je vůle podnikatele skutečnosti tvořící obchodní tajemství utajovat. Podnikatel musí mít vůli určitou skutečnost utajovat , ale musí tuto vůli i odpovídajícím způsobem projevit.Je to tzv. teorie projevu vůle.Zákon přitom nestanoví formu takovéhoto projevu vůle. Takže ji možno projevit výslovně , ale i přijetím potřebných opatření organizační povahy.

f) Zajištění utajení

Vůle podnikatele utajovat určité skutečnosti není dostačující k jejich kvalifikaci jako předmětu obchodního tajemství , nutný je ještě faktický stav utajování , tedy realizace opatření potřebných k tomu , aby tyto skutečnosti zůstaly utajeny. K zajištění může sloužit celá řada prostředků materiálních – trezory , bankovní schránky , poplašná zařízení , organizační – přijmout opatření aby se k utajení nikdo nedostal až po smluvní – povinnost utajovat , patří sem i sankce za porušení."

Poznámka

Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11029
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse