Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obchodní závazkové právo

Obchodní závazkové právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá obchodním závazkovým právem. Důraz je kladen na detailní popis obchodních závazkových vztahů. Uvádí, jak mohou obchodní závazkové vztahy vznikat, měnit se, nebo zanikat. Další kapitola představuje dvě základní právní normy pro obchodní závazkové vztahy, kterými jsou obchodní a občanský zákoník. Závěrečná část se věnuje harmonizaci práva, které bylo nutné pro náš vstup do Evropské unie. Nastiňuje možný vývoj úpravy obchodních závazkových vztahů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obchodní závazkové vztahy
2.1.
Vývoj platné právní úpravy
2.2.
Vznik obchodního závazkového právního vztahu
2.3.
Změna obsahu závazkových obchodních vztahů
2.4.
Zánik obchodního závazkového vztahu
2.4.1.
Zánik závazku splněním
2.4.2.
Ostatní způsoby zániku závazků
3.
Systém právní úpravy
3.1.
Obchodní zákoník
3.2.
Občanský zákoník
3.3.
Vztah obchodního zákoníku k zákoníku občanskému
3.3.1.
Skupiny smluv
3.3.2.
Obchodní zvyklosti
4.
Aktuální problémy současné právní úpravy České republiky
4.1.
Harmonizace českého práva s právem evropským
4.2.
Evropské právo obchodních společností
4.3.
Možnost sjednocení právní úpravy obsažené v obchodním a občanském zákoníku
5.
Závěr

Úryvek

"2.2. Vznik obchodního závazkového právního vztahu
Problematika právních závazků v soukromoprávní oblasti vychází z občanskoprávních závazků. Je tedy upravena v zákoně č. 40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších. V § 489 občanského zákoníku jsou uvedeny způsoby možného vzniku závazkového právního vztahu cituji: "závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož i ze způsobené škody,
z bezdůvodného obohacení, nebo z jiných právních skutečností uvedených v zákoně." Jak je uvedeno, nejčastějším vznikem právního závazku jsou smlouvy.
Obchodní smlouva je jednou z právních skutečností, které zakládají obchodní závazkový vztah. Smlouvu lze charakterizovat jako shodný projev vůle minimálně dvou stran, kterých se týká a které ji uzavírají. Smlouva se skládá ze dvou právních úkonů a to:
- jednání
- vlastní uzavření smlouvy
Každá smlouva je minimálně dvoustranným právním úkonem. To znamená, že
k tomu, aby byla platná je třeba alespoň dvou stran. Jak již bylo naznačeno, smlouva nemusí být pouze dvoustranným právním úkonem, ale i úkonem vícestranným. Jako názorný příklad může posloužit ustanovení § 751 a následující ObchZ. Tímto ustanovením jsou upraveny vícestranné závazkové vztahy v mezinárodním obchodu. Dále se o nich nezmiňuji, ale to nic nemění na tom, že se jedná o vícestranné obchodní vztahy.
Samozřejmě zde platí podmínka, že smlouva je uzavřena platnými právními úkony. Právní úkon je platný, jsou li splněny zákonné požadavky na náležitosti vůle
a jejího projevu uvedené v § 37-40 občanského zákoníku. To znamená, že právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, musí mít dostatečně srozumitelný a určitý obsah. Nesmí být v rozporu se zákonem, nebo ho obcházet. Dále se nesmí příčit ani dobrým mravům. Také musí být učiněn pouze osobami, které mají způsobilost k právním úkonům. Pokud smlouva nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí právního úkonu, bude se jednat o smlouvu neplatnou. Smlouva bude neplatnou i tehdy, pokud obsahuje závazek, který není možné splnit už v době jejího vzniku. Zároveň je nutné, aby měla smlouva písemnou formu tam, kde to požaduje obchodní zákoník, nebo tam, kde jedna ze stran projevila vůli, aby smlouva byla uzavřena písemně.
Ve smluvním vztahu si jsou smluvní strany rovny. To znamená, že ani jedna ze smluvních stran není nadřazena druhé a z této pozice síly nesmí být žádná ze stran
k ničemu nucena vůlí jiné strany. Smluvní svoboda je základ pro svobodné podnikání
a tržní systém, v němž je cena určena zákonem nabídky a poptávky."

Poznámka

Písemná práce k modulu Právo v podnikání - Brno International Bussines School.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse