Obec


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace, Příbor

Charakteristika: Práce rozsáhle seznamuje s obcemi. Charakterizuje je, ukazuje jejich strukturu a organizaci. Popisuje, jaké mají pravomoci, co mohou a nemohou jejich orgány, a jaké vztahy mají k okresním úřadům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Postavení obcí
3.
Z historie
4.
Obec charakterizujeme ze tří hledisek
5.
Sloučení a rozdělení obcí
6.
Působnost obce
7.
Orgány obce
8.
Obecní úřad
9.
Okresní úřad a jeho postavení k obcím
10.
Závěr
11.
Použitá literatura
12.
Přílohy

Úryvek

“ Obec charakterizujeme ze tří hledisek

Osobní základ samosprávy obcí

Je pojetím obce jako samosprávné společenství občanů.

Občan obce
Občanem obce je fyzická osoba mající trvalý pobyt v obci, nebo jí bylo uděleno čestné občanství obce ( honoris). Obec může udělit a odejmout čestné občanství obce. Obec může za významná umělecká, vědecká a jiná významná díla udělovat ceny obce. Oprávnění občané, jsou občané s trvalým pobytem v obci.
Podíl občanů na správě obce
Občané obce se podílí na samosprávě obce, ale také na místní správě.
Občané obce, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:
a) zúčastnit se zasedání obecního zastupitelstva a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánům obce písemné návrhy,
c) volit členy obecního zastupitelstva,
d) rozhodovat při referendu konaném v obci.

S referendem jako formou podílu občanů na samosprávě obce platná právní úprava počítá v otázkách spadajících do samostatné působnosti, a to zejména jedná-li se o sloučení obcí nebo o návrh na rozdělení obce. Místní referendum se předpokládá i při řešení jiných otázek samosprávy obce a konkrétně přichází v úvahu tehdy, jestliže návrh na jeho konání podá kterýkoliv oprávněný občan a tento návrh doloží příslušným počtem podpisů tzv. podporovatelů předmětného návrhu. Požadovaný počet podpisů k návrhu místního referenda je diferencován podle počtu obyvatel v obci a je stanoven odstupňovaně v rozmezí od 6 do 30% oprávněných občanů.

Každý má právo podávat petice a návrhy orgánům obce a tím se podílet na samosprávě obce. Pro sestavování petic se zpravidla ustavuje tzv. petiční výbor.
Specifickou formou podílu občanů na samosprávě obce je účast občanů na obecních shromážděních. Jde o shromáždění zpravidla organizovaná orgány obce, obvykle současně k širšímu okruhu úkolů při výkonu obecní samosprávy. Zde se předpokládá uplatňování ústních názorů a stanovisek.

Občané se na samosprávě obce mohou podílet v důsledku realizace jejich pasivního volebního práva, tzn. jako zvolení členové obecního zastupitelstva nebo jako členové dalších orgánů obce. Avšak i občané, kteří nejsou členy obecního zastupitelstva se podle platné právní úpravy mohou stát členy komisí obecní rady ( např. komise kontrolní) nebo členy zvláštních orgánů ( např. komise k projednávání přestupků).
Účast na zasedání obecního zastupitelstva je umožněna tím že, zasedání tohoto orgán jsou veřejná. Starosta je povinen informovat občany o místě, době a navrženém pořadu připravovaného zasedání obecního zastupitelstva.

Územní základ samosprávy obcí

Každá část území České republiky přísluší k některé obci. Území každé obce je součástí některého okresu, území každého okresu přísluší k některému kraji( příloha č.3). Území každé obce se skládá z vnitřní části určené k bydlení a k zástavbě a z vnější části, kterou tvoří pole, louky, lesy, cesty, rybníky apod. Vnitřní část se nazývá intravilán, vnější část extravilán.
Její území tvoří jedno katastrální území nebo soubor katastrálních území, jestliže se obec člení na části , které mají vlastní katastrální území. Části mají samostatné číslování domů.
Podle velikosti se rozlišují obce, města, statutární města a hlavní město Praha

Obec a město
Rozlišujeme obec od města. Městem je každá obec, ve které do počátku účinnosti zákona o obcích působil městský národní výbor.
Město je i obec, kterou určí Poslanecká sněmovna na návrh vlády ČR nebo na návrh obce po vyjádření vlády. Městem přestává být obec, jestliže tak určí Poslanecká sněmovna na návrh vlády nebo na návrh obce po vyjádření vlády.

Dále zákon pamatuje na postavení tzv. statutárních měst, u nichž je z územního hlediska významná možnost jejich vnitřního členění.

Statutární město
Statutární města mají zvláštní postavení mezi městy a zákon o obcích k nim řadí tyto: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava a Havířov.

Základním modelem členění je rozčlenění celého jejich území na městské obvody či městské části. Rozhodnutí o územním členění statutárního města ( územně ještě nečleněného) přísluší zastupitelstvu statutárního města. U územně členěných statutárních měst vystupují jejich úřady jako tzv. magistráty. Městské obvody a městské části mají do jisté míry stejné postavení jako obce takové, ale samy o sobě nejsou právnickými osobami, jsou součástí daného města a disponují působností odvozenou od působnosti statutárního města jako celku. “statut“ statutárního města je úprava vnitřních poměrů jejich správy."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Práce kompilačního charakteru. Práce obsahuje schémata.
Práce ze Základů společenských věd - Masarykovo gymnázium Příbor.Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse