Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obec Havířov - řešení růstu počtu bytových prostor

Obec Havířov - řešení růstu počtu bytových prostor

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá řešením růstu počtu bytových prostor v obci Havířov. Věnuje se výběru oblasti, v níž by se bytová výstavba prováděla, využití této zóny, vytvoření a zakomponování funkčních ploch, a efektivnosti daných opatření, i jejich vlivu na obyvatelstvo. Všímá si tak přímých výnosů, nepřímých zisků a nákladů, V rámci nich rozpracovává investiční náklady, náklady za provoz a ceny pozemků. Závěr patří shrnutí dané problematiky.

Obsah

1.
Havířov
2.
Výběr oblasti
3.
Využití zóny
4.
Funkční plochy
5.
Obyvatelstvo
6.
Efektivnost
6.1.
Přímé výnosy
6.2.
Nepřímé zisky
6.3.
Náklady
6.3.1.
Investiční náklady
6.3.2.
Náklady za provoz
6.3.3.
Ceny pozemků
7.
Závěrečná shrnutí

Úryvek

"6. Efektivnost

Efektivnost - ziskovost investic v řešeném území, je dána rozdílem mezi výnosy a náklady v době výstavby a provozu lokality.

Pravděpodobné výnosy (přínosy pro město) je nutno posuzovat ve dvou skupinách :
1) přímé výnosy z prodeje nebo pronájmu pozemků, které se odvíjejí z tržní (obvyklé) ceny v lokalitě. Tržní cena stavebních po¬zemků pozemků je v současnosti při útlumu trhu s nemovitostmi na poměrně nízké úrovni. Obecně se ceny těchto pozemků obvykle pohybují přibližně od úrovně 1500 Kč/m2 v okolí Prahy směrem dolů podle atraktivity lokality. V okresních městech ceny klesají pod 500 Kč/m2, poměry regionu a samotného města budou dosažitelnou tržní cenu stlačovat pod 400 Kč/m2 pozemku. Existuje zde však poměrně značná naděje na růst cen spojený s očekávanou poptávkou po r. 2000. Řešené území nelze vnímat jako hodnotově stejnorodé, nejcennější a nejvyužitelnější je centrální a jižní část. Zde lze uvažovat i o vyšší tržní ceně neboť pozemky lze využit nejen k bydlení ale i ke komerčním účelům. Tržní ceny však pravděpodobně nepřekročí ani v případě komerčního využití pozemku 800 Kč/m2 pozemku. Okrajové (severovýchod) a obtížněji dostupné parcely budou předmětem menšího zájmu - a lze u nich předpokládat i menší dosahované tržní ceny.

2) Nepřímé zisky města vyvolané následnými účinky a efekty (zvýšení počtu obyvatel s nadprůměrnými příjmy, zvýšení atraktivity lokality, města, eventuálně širšího regionu ). Tyto nepřímé zisky jsou velmi těžce posuzovatelné a kvantifikovatelné. Nespornou skutečností je, že obyvatelé s nadprůměrnými příjmy jsou obvykle i většími plátci daní (zvyšuji příjem městského rozpočtu).

3) Náklady na výstavbu a provoz lokality jsou odhadnutelné:
a) investiční náklady představují náklady na pořízení veřejné lokální infrastruktury (v mil. Kč)

• komunikace 30.0
• elektřina 16.5
• plyn 5.5
• kanalizace 17.0
• vodovod 11.0
_____________________
celkem 80 mil. Kč

• plocha pozemků zastavěných obytnými budovami = obytné území = cca 40 ha
• průměrné náklady na m2 : 200 Kč/m2 pozemku
• předpokládaný počet nových bytů = 250
• průměrné náklady (infrastruktura) na byt - 330 tis. Kč. U rodinného domku bude průměr kolísat podle velikosti parcely 250 - ¬500 tis. Kč.

Uvedené náklady na m2 pozemků nejsou příliš vysoké (při uvažované intenzitě zastavění), což je dáno tím, že v lokalitě již částečně infrastruktura existuje a zároveň jsme nevycházeli ze zvýšených nákladů stavebních prací obvyklých např. v lokalitách v okolí Prahy."

Poznámka

Práce obsahuje mapu a tabulku.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1329
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse