Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obecná a fyzikální chemie pro laboranty I. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty I. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší 1. část skript Obecná a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Vystihuje podstatné znaky této vědní disciplíny. Podrobně se zabývá konstitucí, a to z hlediska základní charakteristiky látek i struktury atomů.

Obsah

1.
Obecná a fyzikální chemie
1.1.
Rozdělení fyzikální chemie na tematické celky
1.2.
Přehled základních veličin a jednotek soustavy SI
1.3.
Některé jednotky pojmenované po význačných osobách
1.4.
Násobky jednotek
2.
Konstituce
2.1.
Základní charakteristiky látek
2.2.
Struktura atomů
2.2.1.
Jádro atomu (druhy záření vysílaného atomy radioaktivních prvků, posuvové zákony - Soddy, Fajans a Russel, detekce radioaktivního záření, radiační havárie)
2.2.2.
Elektronový obal (výstavba elektronového obalu)

Úryvek

"1. ÚVOD
Hlavním úkolem chemie je zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích.Studuje podmínky těchto dějů a zkoumá vnitřní stavbu látek. Obecná chemie studuje ty části chemie, které jsou společné všem chemickým disciplínám tzn. že se zabývá obecnými zákonitostmi nejrůznějších chemických dějů a vytváří pro ně teoretickou základnu.
Fyzikální chemie patří mezi základní chemické discipliny.Označení fyzikální znamená,že tento chemický obor vychází z fyzikálních znalostí a čerpá fyzikální metodiky při popisu a vysvětlování chemické struktury hmoty a jejích přeměn.
Vedle fyzikální chemie existuje i chemická fyzika. Oba názvy těchto disciplin vyjadřují různou míru vzájemného překrývání fyziky a chemie.
Existují dva použitelné způsoby přístupu ke studiu obecné a fyzikální chemie. Způsob syntetizující- vycházíme z elementárních částic, z nich složíme atomové jádro, přidáním elektronů atomy, ty složíme v molekuly, jejichž velké soubory vedou ke skupenským stavům a od nich přejdeme k chemickým dějům a rovnováhám.
Další způsob je analytický- vychází od chemických látek v takové podobě jaké je známe z laboratoře a při rozšiřování poznání a jeho vhodné interpretaci se dostáváme ke stále menším částicím hmoty. První způsob je přehledný, úsporný a umožňuje ve zhuštěné podobě ukázat řadu důležitých souvislostí a tak bude v těchto skriptech využíván.Druhý způsob odpovídá více historickému vývoji chemie a lze na něm ukázat přístup k vědecké práci.
Rozdělení fyzikální chemie na jednotlivé tematické celky:
1. Konstituce - stavba atomů, molekul, skupenské stavy, interakce hmota a záření
2. Základy termodynamiky - reakční teplo, uskutečňování dějů
3. Reakční a fázové rovnováhy – rovnováhy v soustavách látek
4. Reakční kinetika - rychlost a mechanismus chemických přeměn
5. Elektrochemie - rovnováhy v soustavách elektrolytů
6. Koloidní chemie - dispersní soustavy, povrchové jevy
Výklad jednotlivých tematických celků fyzikální chemie vychází z toho,že příjemcem informací jsou studenti oboru zdravotní laborant nebo diplomovaný zdravotní laborant, a proto je zaměřen více k biologickým vědám. Chemie jako exaktní věda potřebuje k vyjadřování vzájemných vztahů pro zkoumané jevy fyzikální veličiny a jim přiřazené jednotky. Veličina jednoznačně popisuje vlastnost, jednotka slouží k porovnání veličin stejného druhu.
Soustava SI - mezinárodní soustava jednotek /u nás od roku 1963/ definuje sedm základních veličin a jim odpovídajících sedm základních jednotek. Tyto veličiny jsou definovány nezávisle na ostatních a jsou základem definic veličin a jednotek odvozených.
Základní jednotky a jednotky odvozených veličin ze základních se nazývají hlavní. Vedle nich se používají jednotky násobné nebo dílčí."

Poznámka

Část 1/5. Práce obsahuje tabulky, velké množství grafů a schémat. Čistý text tvoří cca 11 stran. Jedná se o skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse