Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obecná a fyzikální chemie pro laboranty II. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty II. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je druhou částí skript obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Tato část se zaměřuje na strukturu molekul z hlediska jednotlivých vazeb. Probírá z obecného pohledu skupenské stavy látek (plynné, kapalné a pevné). Následuje kapitola o vlastnostech látek.

Obsah

1.
Struktura molekul
1.1.
Vlnově mechanický výklad chemické vazby
1.2.
Kovalentní vazba
1.3.
Koordinačně kovalentní vazba
1.4.
Vazba iontová
1.5.
Vazba kovová
1.6.
Slabé vazebné interakce
1.6.1.
Vodíková vazba - vodíkový můstek
1.7.
Vazba v biopolymerech
2.
Skupenské stavy látek obecně
2.1.
Plynné skupenství
2.1.1.
Kinetická teorie ideálního plynu
2.1.2.
Reálné plyny
2.2.
Kapalné skupenství
2.2.1.
Tlak syté páry nad kapalinou
2.2.2.
Povrchové napětí a povrchová aktivita
2.3.
Pevné látky
3.
Vlastnosti látek
3.1.
Vlastnosti látek související se strukturou jejich stavebních částic
3.1.1.
Elektrické a magnetické vlastnosti
3.1.2.
Optické vlastnosti (Interakce hmota a záření)

Úryvek

"5. VLASTNOSTI LÁTEK
Podobně jako jsou vlastnosti atomů odrazem jejich stavby, budou i fyzikální a chemické vlastnosti molekul podmíněny jejich strukturou- tzn. Budou záviset na povaze základního skeletu molekuly ( druhu, počtu a uspořádání atomů ), na povaze vazeb, povaze substituentů, které jsou připojeny na tuto kostru a na prostorovém uložení jednotlivých atomů.
Vlastnosti individuálních molekul můžeme sledovat jen vyjímečně. Měřitelné jsou vlastnosti souborů molekul( tzn. vlastnosti makroskopické). Individualita jednotlivých molekul může převládat nebo naopak být potlačena. Z toho vyplývá charakteristika tří odlišných kategorií vlastností.
Vlastnosti aditivní -závisí pouze na počtu a povaze atomů a skupin atomů v molekule (relativní molekulová hmotnost se rovná součtu relativních atomových hmotností, nezávisí na vnitřním uspořádání).
Vlastnosti konstitutivní - vlastnosti odrážející nejen povahu a počet atomů, ale jejich vazebné pojení a prostorové uspořádání (např. dipólový moment).
Vlastnosti koligativní - závisí pouze na počtu přítomných molekul a nikoliv na chemické stavbě (například osmotický tlak).

Vlastnosti látek související se strukturou jejich stavebních částic
Elektrické vlastnosti
Zabývá se jimi část fyzikální chemie elektrochemie.

Magnetické vlastnosti
Charakterizuje je magnetická polarizace, magnetický moment a magnetická susceptibilita.
Zdrojem magnetických momentů jsou pohyby elektronů v prostoru kolem atomových jader (dráhový magnetický moment) a elektronový spin (spinový magnetický moment). Dalším zdrojem magnetického momentu je i spin protonů v jádře atomu (jaderný magnetický moment). Součet vyjadřuje výsledný magnetický moment.
Je-li výsledný magnetický moment roven nule jedná se o látky diamagnetické (oslabují magnetické pole), je-li magnetický moment různý od nuly, jedná se o látky paramagnetické (zesilují magnetické pole ).
Nositeli magnetických momentů molekul a iontů a tím i paramagnetických vlastností jsou pouze nepárové elektrony."

Poznámka

Část 2/5. Obsahuje velké množství grafů a schémat. Čistý text tvoří cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11875
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse