Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obecná a fyzikální chemie pro laboranty III. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty III. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Kategorie: Fyzika, Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je třetí částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Zaměřuje se na interakci hmoty a záření, a to z hlediska spektroskopických vlastností látek. Rozebírá atomová, molekulová, luminiscenční a Ramanova spektra. Sleduje difrakční metody, magnetickou resonanční spektroskopii a barvu světla a předmětů.

Obsah

1.
Interakce hmota a záření
1.1.
Spektroskopické vlastnosti látek
1.1.1.
Atomová spektra
1.1.2.
Molekulová spektra
1.1.3.
Luminiscenční spektra
1.1.4.
Ramanova spektra
1.1.5.
Difrakční metody
1.1.6.
Magnetická resonanční spektroskopie
1.1.7.
Barva světla a předmětů

Úryvek

"6.1.2 MOLEKULOVÁ SPEKTRA
V případě molekul jsou emisní a absorpční spektra mnohem komplikovanější než spektra atomů. Kromě hladin energie spojených s pohybem elektronů v jednotlivých molekulových orbitalech (analogickým pohybům v atomech ), existují u molekul další hladiny energie, které odpovídají dalším druhům pohybů, se kterými se nesetkáváme u atomů.Molekuly jsou složeny z atomů, které jsou spojeny vazbami. Udělením patřičné energie se mohou atomy rozkmitat a vibrují sem a tam kolem rovnovážných poloh. Další z pohybů je pohyb rotační. Všechny  vazby jsou otáčivé, mohou nastat i jiné rotace molekuly jako celku kolem os procházejících těžištěm molekuly. Jednotlivé molekuly se navíc nacházejí v silových polích ostatních molekul V plynném a kapalném skupenství ještě vykonávají molekuly postupný neboli translační pohyb jako celek vzhledem k nějakému bodu v prostoru

Molekuly tedy mají kromě orbitálních elektronových hladin i kvantové hladiny odpovídající rotačním a vibračním pohybům, nepárové elektrony molekul a jejich atomová jádra se mohou vyznačovat různými energeticky odlišnými stavy spinovými a konečně atomová jádra různými jadernými hladinami. Z toho vyplývá, že i velmi jednoduchá molekula má velký počet možných energetických stavů.

Základem teorie spekter molekul je odvození vztahů vyjadřujících jednotlivé energetické stavy molekul. Teorie vychází ze zjednodušujícího předpokladu, že energii molekuly lze vyjádřit součtem tří nezávislých energetických členů- energie elektronů Ee, energie vibrační Ev a energie rotační Er. Celkovou změnu energie můžeme vyjádřit jako součet příspěvku elektronového, vibračního a rotačního.

E = Ee+ Ev+Er přičemž platí EeEvEr

Použitím zjednodušených modelů pro vystižení jednotlivých molekulárních pohybů lze jim příslušející energetické hladiny vypočítat řešením Schrodingerovy rovnice. Molekulová spektra nejsou jen zdrojem informací o molekulových pohybech a jejich energetických hladinách, ze kterých můžeme udělat závěry o chemické stavbě a prostorovém uspořádání. Kvantově mechanická teorie absorpčních spekter umožňuje získání kvantitativních údajů o chemické vazbě a znalost energetických hladin dovoluje výpočet energetických (termodynamických) parametrů molekul."

Poznámka

Část 3/5. Práce obsahuje grafy, schémata a vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11876
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse