Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Obecná a fyzikální chemie pro laboranty IV. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Obecná a fyzikální chemie pro laboranty IV. - skripta RNDr. Dagmar Zvonečkové

Kategorie: Chemie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je čtvrtou částí skript z obecné a fyzikální chemie pro laboranty od RNDr. Dagmar Zvonečkové. Podrobně rozebírá téma chemické termodynamiky. Kromě toho sleduje problematiku reakční rovnováhy, a to z hlediska fázových rovnováh, rovnováh na rozhraní fází (adsorpční rovnováhy) a chemických rovnováh. Zabývá se také reakční kinetikou.

Obsah

1.
Chemická termodynamika
1.1.
Základní pojmy termodynamiky
1.2.
Teplo, teplota, objemová práce, vnitřní energie
1.3.
První věta termodynamiky
1.4.
Stavová rovnice ideálního plynu a výpočty
1.5.
První věta termodynamiky a stavové změny
1.6.
Druhá věta termodynamiky
1.6.1.
Děje vratné a nevratné
1.6.2.
Tepelné stroje. Carnotův cyklus
1.6.3.
Formulace II. věty termodynamiky
1.6.4.
Entropie a samovolnost děje
1.6.5.
Helmholtzova a Gibbsova energie
1.7.
Třetí věta termodynamiky
1.8.
Charakter biologických systémů z hlediska termodynamiky
1.9.
Termochemie
2.
Reakční rovnováhy
2.1.
Fázové rovnováhy
2.1.1.
Gibbsův zákon fází
2.1.2.
Soustavy jednosložkové (soustavy 1. řádu)
2.1.3.
Soustavy dvousložkové (2. řádu)
2.1.4.
Roztoky
2.1.4.
Raultův zákon
2.1.5.
Ebulioskopie
2.1.6.
Kryoskopie
2.1.7.
Osmotický tlak
2.1.8.
Reálné roztoky, aktivita, aktivitní koeficient
2.1.9.
Soustavy 3. řádu
2.2.
Rovnováhy na rozhraní fází (adsorpční rovnováhy)
2.3.
Chemická rovnováha
2.3.1.
Princip dynamické rovnováhy
3.
Reakční kinetika
3.1.
Rozdělení reakcí, základní pojmy reakční kinetiky
3.2.
Reakce nultého, prvního a druhého řádu
3.3.
Ovlivňování reakční rychlosti
3.3.1.
Srážková teorie, závislost reakční rychlosti na teplotě
3.3.2.
Teorie aktivovaného komplexu, katalýza
3.4.
Reakční mechanizmus
3.5.
Kinetika enzymových reakcí

Úryvek

"7. CHEMICKÁ TERMODYNAMIKA
Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá obsáhlá fyzikální disciplína - termodynamika. Z obsáhlé oblasti obecné termodynamiky se vyčleňuje chemická termodynamika, která se zajímá o chemické děje- o jejich energetickou bilanci, uskutečnitelnost a o rovnováhy, které se v průběhu dějů uskutečňují.
V termodynamice se neuplatňuje faktor času. Je možné určit, zda je daný děj uskutečnitelný, nelze ale určit, za jakou dobu dospěje soustava do rovnováhy. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. Nelze je dokázat, ale nebyl dosud nalezen žádný jev, který by jim odporoval.

7.1 ZÁKLADNÍ POJMY TERMODYNAMIKY
Termodynamická soustava je každá soustava ve které probíhá termodynamická změna, nebo která je ve stavu termodynamické rovnováhy. Od svého okolí je oddělena stěnami i třeba jen pomyslnými (př.: baňka s ethanolem, válec s pístem).Okolím rozumíme všechna tělesa vně uvažované soustavy.Nemůže-li mezi soustavou a okolím dojít k výměně látky a energie, jedná se o termodynamickou soustavu izolovanou. Uskutečňuje-li se výměna látek a energie jedná se o termodynamickou soustavu otevřenou. Uskutečňuje-li se výměna energie, nikoliv však výměna látky, pak se jedná o termodynamickou soustavu uzavřenou.
Systém může být buď homogenní (jeho vlastnosti jsou všude stejné nebo spojitě proměnné- je tvořen jednou fází), nebo heterogenní (je tvořen několika homogenními fázemi, na jejichž rozhranní se vlastnosti mění skokem). Fáze je fyzikálně oddělitelná homogenní oblast ohraničená ostrým fázovým rozhraním. Vlastnosti soustavy dělíme na intenzívní a extenzívní. Intenzívní veličina charakterizuje fyzikální vlastnost soustavy, která nezávisí na její hmotnosti (tlak teplota, hustota molární objem). Extenzívní veličina je úměrná hmotnosti soustavy a je rovna součtu extenzívních veličin jednotlivých částí (objem, energie). Vztažením na jednotkovou hmotnost z nich získáme veličiny měrné (specifické), vztažením na jednotkové látkové množství veličiny molární.
Stav soustavy (systému) je určen termodynamickými stavovými veličinami (termodynamická teplota, tlak, objem, látková koncentrace, vnitřní energie, enthalpie, entropie, volná energie, volná enthalpie)."

Poznámka

Část 4/5. Práce obsahuje velké množství grafů, schémat a rovnic.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11877
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse