Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Obecná ekologie - výpisky z přednášek

Obecná ekologie - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text v přehledných výpiscích seznamuje se základními pojmy ekologie, bioekologie, zoo a fytogeografie a dalších věd, které do ekologie zasahují. Mimo vysvětlení pojmů se zabývá popisem teorií druhů, evoluce, vzniku života, společenstev, jejich soužitím a fungováním ekosystému z energetického, chemického, geografického a biologického hlediska. Věnována popisu ČR v mezních vědách, jakými jsou zoogeografie a fytogeografie a definici biogeografie a dynamické zoogeografie.

Obsah

1.
Druhové koncepce
1.1
Celková podobnost
1.2
Evoluční pohled
1.3
Fylogenetické koncepce
2.
Ekologický čas
3.
Evoluční čas
4.
Speciační procesy
5.
Biologická evoluce
6.
Vznik života
6.1
Podmínky a zdroje
7.
Ekologická nika
8.
Populace
8.1
Abundance a denzita (hustota)
8.2
Strukturní charakteristiky
8.3
Populační dynamika
8.3.1
Růstové modely
8.3.2
Regulace početního růstu
8.3.3
Životní strategie
8.3.4
Populační cykly
8.3.5
Biologické invaze
8.3.6
Metapopulační dynamika
8.3.7
Problémy malých populací
9.
Mezidruhové vztahy
9.1
Amenzalismus
9.2
Predace
9.3
Neutralismus
9.4
Mezidruhová konkurence
9.5
Protokooperace
9.6
Mutualizmus (symbioza)
9.7
Komenzalismus
10.
Společenstva a biomy
10.1
Vegetační pásmovitost
11.
Sukcese
12.
Ekosystém (geobiocenóza)
12.1
Funkční složky ekosystému
12.2
Potravní řetězce
12.3
Tok energie v ekosystému a ekologické pyramidy
12.4
Trofická struktura a stabilita ekosystému
12.5
Biomasa a primární produktivita
13.
Koloběhy látek a biogeochemické cykly
13.1
Koloběh hmoty v ekosystémech
13.2
Hydrologický cyklus
13.3
Cyklus uhlíku
13.4
Cyklus kyslíku
13.5
Cyklus dusíku
13.6
Cyklus fosforu
13.7
Cyklus síry
13.8
Mechanismy globálních změn
14.
Biogeografie
15.
Zoogeografická charakteristika ČR
16.
Fytogeografická charakteristika ČR
17.
Dynamická zoogeografie

Úryvek

“Populační dynamika – jakým směrem se bude početnost pop. ubírat (poroste, klesne, zůstane), tedy jaká bude její dynamika, určují natalita, mortalita a disperze

a) růstové modely - prostředí s dost. zdrojů – rychlý poč. růst. Parametry růstu jsou velikost populace (N) a vnitřní rychlost růstu populace tzv. biotický potenciál (r)
- biotický potenciál – množství potomků vyproduk. v jednom rozmn. období rodičovskou jednotkou
- růst pop. – odvíjí se od velikosti pop. A biot. Potenciálu,
- je regulován odporem prostředí – dochází ke zpomalení růstu a vyrovnání mortality a natality; odpor prostředí lze chápat jako odezvu okolí na růst pop.
- nosná kapacita prostředí
b) Regulace početního růstu
- regulační faktory
- vnější - snížená dostupnost zdrojů (abiotické)
- některá z podmínek mimo rozsah optima (abiotické)
- působení jiných druhů (predátoři, paraziti, konkurenti) (biotické)
- vnitřní – vnitrodruhová konkurence
- adaptivní rezistence – regulační mechanismy se prosazují pomalu v dlouhodobém měřítku cestou evolučních adaptivních procesů.
- vnitrodruhová konkurence a samorozřeďování
konk. o zdroje a prostor
1. zdroj musí být aspoň občas nedostatkový
2. kompetující jedinci nejsou díky gen. variabilitě totožní
3. vliv konkurence tím větší, čím je více konkurentů ve hře
4. konk. způsobuje zhoršené přežívání a/nebo plodnost
Teritorialita – nejzřejmější projev konk.; od agres. chování po nekonflikt. projevy (vokální, …). výsledkem může být rovnoměrné rozmístění populace
princip samoředění – u rostlin; nemohou využít behav. projevů; popisuje vztah mezi hustotou pop., její mortalitou a výnosem
- čím vyšší hustota, tím intenzivnější interakce. důsledkem stres – odumírání částí rostlin nebo celých jedinců
c)životní strategie – soubor znaků (získávání potravy, partnera, ochrana). soubor živ. strategií – životní historie či životní styl
- r-stratégové – masivně a rychle se množí čímž nahrazují ztráty mortalitou
Prostředí, které je zvýhodňuje (nestabilní a měnící se podmínky)
- r-selektivní prostředí
(plevele, hmyz – škůdci,…)
- K-stratégové – množí se pomaleji, zprvu méně početní, ale efektivněji čerpají dostupné zdroje – dlouhodobá konkurenceschopnost.
- K-selektivní prostředí – stabilní podmínky a nabídka zdrojů
(stromy, velcí savci,…)
- C-S-R-strategie – u rostlin – staví na definici pojmů disturbance a stres.
disturbance - jednorázový neočekávaný a drastický zásah spojený s
velkým odnímáním biomasy
stres – vyvolán faktorem, který dlouhodobě omezuje růst pop.
- princip trade-off – princip zisků a ztrát
- druhy dobře odolávající stresu – S-stratégové
- druhy dobře odolávající disturbancím – R-stratégové
- druhy neodolávající ani stresům ani dist. – C- stratégové (příp. K- stratégové) – roste ve stabilním prostředí s dostatkem živin; mají vysokou konkurenceschopnost
d) Populační cykly
- dynamika má nepravidelné výkyvy, může ale i pravidelně kolísat – populační cykly
- podle charakteru gradace (dosahování vrcholné početní fáze) tři typy pop. cyklů:
- 1. druhy s latentní gradací – dlouhodobě nízká početnost nedosahující nosné kapacity prostředí
2. permanentní typ – dlouhodobá až trvalá početnost nad K
3. temporární typ – neznámější; velké kolísání početnosti s gradacemi

- podle délky cyklů – krátké 3-4 roky; středně dlouhé 9-10 let; dlouhé 40 let; proměnlivé
- vnější faktory pop. cyklů –
- počasí
- potrava
- preface
- vnitřní faktory
- fyziologický a sociální stres
- střídání fenotypů, genetický polymorfismus "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16756
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse