Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obecná pedagogika

Obecná pedagogika

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce odpovídá na otázku pojetí a předmětu disciplíny obecná pedagogika z pohledu různých autorů. Vysvětluje, jaký je její vztah k pedagogice středoškolské a jaká je celková struktura pedagogiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecná pedagogika
2.1
Obecná pedagogika podle Jůvy & Jůvy
2.2
Obecná pedagogika podle Pařízka
2.3
Obecná pedagogika podle Švarcové
2.4
Obecná pedagogika podle Průchy
2.5
Obecná pedagogika v německém pojetí
2.6
Vztah obecné pedagogiky k pedagogice středoškolské
2.7
Struktura pedagogiky
3.
Závěr
4.
Použitá literatura

Úryvek

“ 2.4 Obecná pedagogika podle Průchy
Nejpodrobněji je obecná pedagogika objasňována v knize Moderní pedagogika (Průcha, 1997). Je v ní vysvětleno, že se tato věda zabývá teoretickým objasňováním a empirickým zkoumáním edukační reality, tedy vším, co vytváří a determinuje (spoluurčuje) nějaké edukační prostředí; procesy, jež se v těchto prostředích realizují, a subjekty v nich zúčastněnými; výsledky a efekty těchto procesů.
Pro takto chápanou obecnou pedagogiku je charakteristické procesuální a funkční pojetí jejího předmětu. To znamená, že obecná pedagogika zkoumá edukační procesy z hlediska jejich průběhu, jejich vstupních determinant, jejich kontextu a také z hlediska výsledků a efektů, které na výstupu těchto procesů vznikají.

2.5 Obecná pedagogika v německém pojetí
Obecná pedagogika je spjata s myšlením kontinentální Evropy, které se vždy snažilo
o zobecňování a nacházení vzájemných korelací ve vědeckém nazírání a objasňování objektivní reality. Nejvíce se však obecná pedagogika uplatňuje v německém jazykovém prostředí. Úkolem obecné pedagogiky je dle německého autora D.Brennera (1987) systematické vymezování základní struktury pedagogického myšlení a jednání, zprostředkovávání mezi teoretickým řešením pedagogických problémů a pedagogickou praxí a mezi pedagogickou teorií a pedagogickým výzkumem.
Značnou neujasněnost, která panuje v oblasti obecné pedagogiky, potvrzuje také D.Lenzen (1998), jeden z nejvýznamnějších německých teoretiků pedagogiky. Podle Lezena má pojem „obecná pedagogika“ dva významy: 1. jako subdisciplína korespondující s filozofií výchovy, 2. jako centrální disciplína, s normativní kontrolou nad ostatními disciplínami pedagogiky.

2.6 Vztah obecné pedagogiky k pedagogice středoškolské
Školství je prioritní oblastí, kde se pedagogika využívá. Učitelé a ředitelé škol všech stupňů
i druhů z pedagogiky čerpají, respektive z jejich součástí jako je pedagogická psychologie, obecná pedagogika, obecná a oborová didaktika aj., poznatky nezbytné pro realizaci a řízení edukace ve školním prostředí.
Středoškolská pedagogika je jednou z řady, kdy je struktura pedagogiky definována jiným způsobem, a to podle druhu školy a úrovně vzdělání. Pedagogika střední školy využívá poznatků obecné pedagogiky i dalších pedagogických a jiných disciplín na úrovni středoškolského vzdělávání."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11277
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse