Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Obecní úřad ve Starém Jičíně

Obecní úřad ve Starém Jičíně

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá organizací a fungováním Obecního úřadu ve Starém Jičíně. Popisuje také působnost OÚ a financování obce, včetně plánovaných příjmů a výdajů na rok 1999 a financování nad rámec rozpočtu obce.

Obsah

Úvod
1.
Obec
2.
Organizační struktura
3.
Orgány obce
3.1
Obecní zastupitelstvo
3.2
Obecní rada
3.3
Starosta
3.4
Zástupce starosty
3.5
Pomocné komise
4.
Působnost
5.
Rozpočet obce Starý Jičín na rok 1999
5.1
Plánované příjmy na rok 1999
5.2
Plánované výdaje na rok 1999
6.
Financování nad rámec rozpočtu obce
Závěr

Úryvek

“4. Působnost

Obec spravuje své záležitosti samostatně = samostatná působnost. O věcech v samostatné působnosti rozhoduje obecní zastupitelstvo.
Obec dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony = přenesená působnost. Vykonávání samostatné i přenesené působnosti zabezpečuje obecní rada (ale nemá pravomoc rozhodovat).

5. Rozpočet obce Starý Jičín na rok 1999

Sestavení rozpočtu obce se řídí Státním rozpočtem. Obec dostane podklady z Finančního úřadu v Novém Jičíně. Tyto údaje se projednávají v obecní radě a připíšou se položky, které obecní úřad dostane např. dotace či půjčky ze spořitelny nebo z banky. Potom je možné sestavit návrh rozpočtu, který visí 15 dní před projednáváním v obecním zastupitelstvu na úřední desce, aby se k němu mohli občané vyjádřit. Připomínky mohou občané vyjádřit buď písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva.
Prvořadá je příjmová stránka rozpočtu, protože bez jejího zodpovědného sestavení nelze konstruovat stránku výdajovou. Obecní rozpočet je vyrovnaný a zní na celkovou částku 15,304 mil. Kč.

5.1 Plánované příjmy na rok 1999

Hlavní příjmovou stránkou jsou daně, jejichž plánovaný příjem byl 9,840 mil. Kč. Daň z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných 4 mil. Kč a daň z nemovitostí 1,1 mil. Kč jsou výlučným příjmem obce. Daň z příjmů právnických osob 2,7 mil. Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzn. ze zaměstnání) 2 mil. Kč jsou daněmi podílovými, o ně se obec dělí s rozpočtem státu. Daňovým příjmem obce je také daň z příjmů právnické osoby – obce samotné 40 tis. Kč, ale je to v rozpočtu vlastně tzv. průběžná položka, protože obec daň zaplatí a ta zase přijde na její účet.

Do daňových příjmů patří i správní poplatky a tzv. místní daně. Z nich jsou v obci Starý Jičín nejvýznamnější poplatky za hrací automaty 50 tis. Kč, poplatky ze psů 47 tis. Kč a matriční poplatky 13 tis. Kč. Menší roli hrají poplatky z místa 8 tis. Kč, sankční poplatky za ovzduší 7 tis. Kč a poplatky ze vstupného a vjezdu 3 tis. Kč. Sankční poplatky za odpady nejsou vybírány.
Významnou částkou jsou také finanční operace, kdy obec umisťuje volné finanční prostředky na termínovaných vkladech. Předpokládaný příjem úroků byl 240 tis. Kč a dividend 10 tis. Kč.
Součástí příjmové stránky obecního rozpočtu jsou dále příjmy z vlastní činnosti. Většinou jde o poplatky za služby, které ve výdajové stránce vyžadují vyšší náklady, a obec tyto služby vlastně dotuje. Příjem z vodního a lesního hospodářství se předpokládal ve výši 1,390 mil. Kč, ale výdaje na provoz a údržbu tohoto majetku (kanalizace, pitná voda, vodní nádrže…) byly očekávány ve výši 1,963 mil. Kč.

Také sem patří školství – mateřské a základní škola. Příjmy činily 1,607 mil. Kč, kdežto výdaje na provoz i údržbu školy, školek a školní jídelny víc než dvakrát tolik tj. 3,334 mil. Kč. Také kultura je pro obec značné sousto. Jsou zde zahrnuty knihovny, tělovýchova, místní rozhlas, kašna, kaple, hrad – nájem, provoz a ostatní. Zatímco příjmy se očekávaly ve výši 153 tis., výdaje ve výši 1,041 mil. Kč.

Ovšem bydlení, komunální služby a územní rozvoj je kapitola sama o sobě. Příjmy se očekávaly ve výši 403 200 Kč a výdaje ve výši 2,034 mil. Kč, což je asi pětkrát více. Zahrnujeme zde bytové fondy (údržba a provoz, nájmy), pohřebnictví (služby, nájmy, hroby), komunální služby, prodej pozemků a budov, veřejné osvětlení, plynofikace a další. Obec má poměrně vysoké příjmy z pronájmu, ale údržba a obnova pronajímaných subjektů (bytových, nebytových, infrastruktura) vyžadují značné finanční prostředky. Např. jen výdaje na udržování komunikací činí 80 tis. Kč. Obec počítá s pronájmy jako s průběžnou položkou, která má ve výdajové stránce rozpočtu protiváhu v údržbě nebo v investicích.

Obecní Policie si na sebe také “nevydělá”. Počítá se s příjmem z pokut ve výši 2 tis. Kč., zatímco výdaje na provoz činí 24 tis. Kč. Lépe je na tom zdravotnictví, kde se počítá s příjmy 30 tis. Kč a výdaje nedosahují ani poloviny příjmů (13 tis. Kč).
Důležitou položku obecního rozpočtu tvoří dotace. Některé jsou pravidelné a jde o dotace na výkon přenesené státní správy – stavební a živnostenský úřad, matrika a evidence obyvatel, požární ochrana, sociální péče nebo ochrana životního prostředí. Dále dotace na školství podle počtu přihlášených žáků, které v obci Starý Jičín činí 200 tis. Kč. Jsou poskytovány z příslušného okresního úřadu a výše těchto dotací je dána zákonem o státním rozpočtu. Ochrana životního prostředí, nejvíce otázka komunálního odpadu, nese příjmy ve výši 111 tis. Kč. Z částky výdajů na ochranu životního prostředí (2,997 mil. Kč) je vidět, že nám naše okolí není lhostejné."

Poznámka

Práce se odkazuje k obrazovým přílohám, které v ní nejsou přítomny.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera992
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse