Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Oběžný majetek podniku

Oběžný majetek podniku

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává téma oběžný majetek podniku. Přináší jeho základní charakteristiku a člení jej podle několika hledisek. Informuje o způsobech řízení jeho jednotlivých složek, tedy o řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředcích. Věnuje se evidenci zásob a popisuje rozdíl mezi jejich oceňováním ve skutečných pořizovacích cenách a oceňováním pevnou skladovou cenou. Dále se zabývá účtováním zásob podle způsobů A a B, u obou uvádí několik praktických příkladů. V závěru se zmiňuje o oceňování výdejů zásob a velmi stručně definuje pohledávky.

Obsah

1.
Charakteristika oběžného majetku (OM)
1.1.
Charakteristika OM
1.1.1.
Členění OM podle fází koloběhu
1.1.2.
Z časového hlediska
1.1.3.
Z funkčního hlediska
1.1.4.
Z hlediska likvidnosti
1.1.5.
Z hlediska potřebnosti
1.1.6.
Z hlediska vázanosti
1.1.7.
Z hlediska trvalosti
2.
Řízení jednotlivých složek oběžného majetku
2.1.
Řízení zásob
2.2.
Řízení pohledávek
2.3.
Řízení peněžních prostředků
2.3.1
Sledování příjmů a výdajů
2.3.1.1.
Příliv peněžních prostředků
2.3.1.2.
Odliv peněžních prostředků
2.3.1.3.
Platební kalendář
2.3.2.
Modely peněžních prostředků
2.3.2.1.
Baumolův model
2.3.2.2.
Miller-Orrův model
3.
Evidence, oceňování a účtování zásob (způsob A, B)
3.1.
Evidence zásob
3.2.
Oceňování zásob
3.3.
Účtování zásob
4.
Oceňování výdejů zásob ve skladu
4.1.
Oceňování v cenách zjištěných aritmetickým průměrem
4.2.
Ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu nebo-li metoda FIFO
5.
Pohledávky

Úryvek

"Členění oběžného majetku dle rozvahy:
Oběžná aktiva: I. Zásoby
II. Dlouhodobé pohledávky
III. Krátkodobé pohledávky
IV. Krátkodobý finanční majetek

Rozvaha je však sestavována k určitému datu a ke změnám výše jednotlivých složek OM dochází velmi často (každodenně). Proto je OM nutno posuzovat v časové řadě nebo počítat průměrný stav za zvolené období.

Podíl OM na celkovém majetku firmy je různý, různá je i vnitřní struktura OM. Závisí hlavně na oboru podnikání.

OM podniku i jeho struktura se neustále mění. Ve všech podnicích plní významné funkce:
- zajišťuje plynulý koloběh majetku a kapitálu podniku a tím i jeho činnost
- zabezpečuje potřebnou likviditu podniku
- ovlivňuje hospodářský výsledek podniku
- ovlivňuje výši finančních zdrojů podniku
- slouží jako záruka závazků podniku
- jeho část má povahu rezervního majetku

Oběžný majetek má obíhat. To je důležité pravidlo, protože vystihuje ekonomickou zásadu, která říká, že peníze vložené do zásob jsou peníze „umrtvené“, a je potřeba je co nejrychleji zpracovat a přeměnit na hotové výrobky, aby se daly prodat a přinesly tak nové peníze. Tento proces nazýváme koloběh oběžného majetku.
Platí, že peníze na začátku koloběhu by měly být menší než na konci = zisk firmy
peníze - materiál - polotovar - nedokončená výroba - hotový výrobek - pohledávka - peníze

1.1. CHARAKTERISTIKA OM
1.1.1. Členění OM podle fází koloběhu
Peníze – výrobní zásoby (materiál, suroviny) – nedokončená výroba – hotové výrobky – pohledávky – peníze.

Rozdíl mezi nedokončenou výrobou a polotovarem: polotovar je již prodejný konečnému spotřebiteli (lístkové těsto), nedokončen výroba ne (nastříhané a nastehované šaty).
Rozdíl mezi hotovým výrobkem a zbožím: hotový výrobek byl v podniku vyroben nebo na něm byly provedeny nějaké operace (např.pečivo v pekárně), zboží prošlo podnikem beze změny (např.žvýkačky a nápoje v prodejně pečiva).

1.1.2. Z časového hlediska: krátkodobý majetek
Doba obratu je krátká, obvykle do 1 roku.
Odchylky: firmy s dlouhým výrobním cyklem – pohledávky s delší lhůtou splatnosti.
Působí zde vnější vlivy – např. neočekávaný pokles poptávky."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse