Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obězný majetek podniku

Obězný majetek podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Tato maturitní otázka nás seznamuje s oběžným majetkem podniku (zásobami) způsoby pořízení zásob, jejich základní rozdělení a dalšími činostmi s nimi souvisejícími.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Členění
3.
Oceňování
4.
Inventarizace
5.
Metody řízení zásob

Úryvek

"Charakteristika
 Jedná se o majetek, jehož doba používání ve firmě není delší než 1 rok.
 Tento majetek často mění svou podobu.
 Jeho pořizovací cena za jednotku není vyšší než 40.000,-Kč.
Členění oběžného majetku
1. Zásoby
 Nakupované
 Zboží – to co nakupujeme za účelem dalšího prodeje
 Materiál
• suroviny – vstupují do výrobku, tvoří podstatu
• pomocné látky – vstupují do výrobku, ale netvoří podstatu
• provozovací látky – oleje, mazadla
• náhradní díly – šroubky
• obaly – přepravky, bedny
• pohonné hmoty – nafta, benzin
• kancelářské potřeby – papíry, tužky, sponky
• čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců, úklid prostor

 Vlastní výroby
 nedokončená výroba – neprošla všemi výrobními cykly a nemá samostatnou užitnou funkci
 polotovary – má samostatnou funkci
 výrobky – určen k prodeji
 zvířata"

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5517f42d4dfe8.zip (343 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_obezny.doc (404 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse