Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Oběžný majetek podniku - maturitní otázka 8/19

Oběžný majetek podniku - maturitní otázka 8/19


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z ekonomie, která se věnuje charakteristice oběžného majetku ve firmě a toho, jak je pořizován, jak se s ním nakládá nebo účtuje. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Dlouhodobý majetek podniku - maturitní otázka 7/19, následující Management - maturitní otázka 9/19.

Obsah

1.
Pořízení oběžného majetku
2.
Zásoby
3.
Optimální výše zásob
4.
Jak pořídit materiál
5.
Skladování evidence zásob
6.
Oceňování zásob
6.1
Pořizovací cena
6.2
odhad (reprodukční cena)
6.3
Cena vlastních nákladů výroby
7.
Základní doklady od dodavatele

Úryvek

"Jak pořídit materiál
Při nákupu získáme nabídky, ze kterých vybíráme nejvhodnějšího dodavatele. Sjednáváme dodávku a uzavřeme kupní zpravidla tak, že zašleme objednávku a dodavatel jí potvrdí.

Skladování evidence zásob
Každý druh materiálu musí mít svoji vlastní evidenci = evidenční kartu zásob. Na této kartě se v každý okamžik zjistí aktuální stav zásob na skladě.

Oceňování zásob
Ceny, které se k oceňování zásob používají:
1) pořizovací cena
Jedná se o takovou cenu zásob, kterou určil dodavatel a která je stanovena např. na faktuře. Do této ceny mohou vstupovat i další náklady spojené s pořízením zásob např. dopravné nebo clo. Tato cena se používá tehdy, pokud byly zásoby pořízeny dodavatelsky

2) odhad (reprodukční cena)
Tato cena se používá pro zásoby, u kterých není známa pořizovací cena. Jedná se o zásoby obdržené darem nebo převedené z osobního vlastnictví. Cena zásob se pak určí odhadem (odborní odhadci) nebo v prodejní síti – kolik by zásoby stály, kdyby byly nové

3) cena vlastních nákladů výroby"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4768def893962.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Majetek_podniku_obezny.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse