Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Objasněte podstatu, cíle a hlavní nástroje fiskální politiky.

Objasněte podstatu, cíle a hlavní nástroje fiskální politiky.


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Státní rozpočet, příjmy SR - daňová soustava jako celek (přímé daně, nepřímé daně), další příjmy. Výdaje SR - transfery, státní výdaje na nákup zboží a služeb, členění – mandatorní (stanoveno zákonem) a nemandatorní, členění podle kapitol – kolik se dá na kulturu,zdravotnictví,školství,armádu. Stavy SR - vyrovnaný, přebytkový, deficitní (druhy deficitů - cyklický, strukturální, primární deficit (dluh bez úroků) a celkový (s úrokem)). Krytí dluhu. Fiskální politika - cíle, nástroje (vestavěné stabilizátory, diskrétní). Typy fisk. Politiky - expanzivní, restriktivní. Efekt vytěsňování. Zpoždění fisk. politiky - informační zpoždění, rozhodovací zpoždění, legislativní zpoždění, transmisní zpoždění, zpoždění účinku.

Obsah

1.
Státní rozpočet, příjmy SR
2.
Výdaje SR
3.
Stavy SR
4.
Krytí dluhu
5.
Fiskální politika
6.Typy fisk. politiky
7.
Efekt vytěsňování
8.
Zpoždění fisk. politiky

Úryvek

"Státní rozpočet – centralizovaný peněžní fond. Je součástí rozpočtové soustavy – patří zde také regionální rozpočty, rozpočty měst, instituce napojené na rozp. Soustavu (školy,vojenské útvary,..). Náhled na SR: jako na fond, plán, zákon, bilance.

Příjmy SR: největší položkou jsou daně
Daňová soustava jako celek.
Přímé daně Td = daň z příjmu FO a PO – sazba dána %
- daň silniční –platí ten, kdo má auto
- daň z nemovitosti – z pozemku a ze staveb
- daň dědická, darovací, z převodu nemovitostí
Nepřímé daně – jsou největším příjmem SR
- univerzální daň – DPH
- selektivní spotřební daň

Další příjmy – odvody, poplatky, cla

Výdaje SR
1. transfery, státní výdaje na nákup zboží a služeb
2. členění – mandatorní (stanoveno zákonem) a nemandatorní
3. členění podle kapitol – kolik se dá na kulturu,zdravotnictví,školství,armádu,..

Tři stavy SR:
1.vyrovnaný příjmy = výdajům T=G
2. přebytkový příjmy > výdajům T>G
3. deficitní příjmy < výdajům T

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka č. 14.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4483fd6abcb0d.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
fiskalni_politika.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse