Název Goodness Staženo

Makroekonomická rovnováha: model AS-AD - otázky z ekonomie 12/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie analyzuje problém makroekonomické rovnováhy pomocí modelu AS-AD. Před... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


274x

Objasněte podstatu, cíle a nástroje monetární politiky

Centrální banka a monetární politika - funkce (emisní, funkce banky bank, bankovní dozor a dohled, funkce banky státu, funkce správce devizových rezer... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

181x

Objasněte podstatu, cíle a hlavní nástroje fiskální politiky.

Státní rozpočet, příjmy SR - daňová soustava jako celek (přímé daně, nepřímé daně), další příjmy. Výdaje SR - transfery, státní výdaje na nákup zboží ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

165x

Makroekonomické agregáty - otázky z ekonomie 11/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie popisuje význam a konstrukci vybraných makroekonomických agregátů, ze... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


135x

Makroekonomická rovnováha: výdajový model s multiplikátorem - otázky z ekonomie 13/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie analyzuje problém makroekonomické rovnováhy pomocí výdajového modelu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


129x

Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 2/3

Práce obsahuje soubor 11 otázek z makroekonomie a 10 otázek z nauky o podniku ke státní závěrečné zkoušce. Okruhy věnované makroekonomii probírají pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Podniková ekonomika


122x

Trh, tržní mechanismus a jeho fungování - otázky z ekonomie 1/22

Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se věnuje typům trhu, tržním subjektům a principům a prvkům tržního m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie


110x

Makroekonomie - poznámky k bakal. zkouškám

Jedná se o podrobné poznámky k bakalářským zkouškám :
Obsah:
1. Makroekonomické agregáty - Měření makroekonomických veličin
2. Pen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

107x

Teorie mikroekonomické politiky státu

Ekonomická analýza politiky. Ekonomický trh, politický trh. „Hráči“ na těchto trzích a jejich cíle – srovnání. Mechanismus utváření kolektivních rozho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

102x

Nezaměstnanost

Nezaměstnanost - charakteristika, extrémní situace (plná zaměstnanost, úplná nezaměstnanost). Faktory, které nezaměstnanost ovlivňují - dynamika ekono... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie

85x
1  2  3  4  5  6  »