Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Objasněte podstatu, cíle a nástroje monetární politiky

Objasněte podstatu, cíle a nástroje monetární politiky


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Centrální banka a monetární politika - funkce (emisní, funkce banky bank, bankovní dozor a dohled, funkce banky státu, funkce správce devizových rezerv). Cíle monetární politiky - cenová stabilita, stabilita měny a platební bilance, ekonomický růst, míra nezaměstnanosti (na úrovni přirozené míry nezam.). Nástroje MP - přímé, nepřímé (operace na volném trhu, diskontní nástroje, povinné minimální rezervy. Typy MP - expanzivní, restriktivní, expanzivní MP a transmisní mechanismy přes úr. sazbu. Jiné transmisní mechanismy - efekt reálných peněžních zůstatků, efekt bohatství, efekt devizového kurzu. Krátkodobé účinky expanzivní MP - růst realného GDP, pokles nezaměstnanosti, růst cenové hladiny. Dlouhodobé účinky expanizivní MP - růst mezd. Dilema centrální banky.

Obsah

1.
Centrální banka a monetární politika
2.
Cíle monetární politiky
3.
Nástroje MP
4.
Typy MP
5.
Jiné transmisní mechanismy
6.
Krátkodobé účinky expanzivní MP
7.
Dlouhodobé účinky expanizivní MP
8.
Dilema centrální banky.

Úryvek

"Jiné transmisní mechanismy
1) efekt reálných peněžních zůstatků - je přímý efekt změny reálné peněžní zásoby na množství poptávaného reálného GDP. Růst nominální peněžní zásoby (M) při neměnné cenové hladině (P) znamená růst množství reálných peněžních zůstatků (M/P). Ekonomické subjekty najednou drží více peněz, než považují za optimální. Proto se snaží snížit držbu peněz a zvýšit držbu jiných aktiv - utrácejí tedy „přebytečné peníze za různé zboží a služby. Tak dochází k růstu spotřebních i investičních výdajů a agregátní poptávka se zvyšuje.
2) efekt bohatství - je efekt změny reálného bohatství na zamýšlené agregátní výdaje. Růst peněžní zásoby vede k růstu cen finančních aktiv. Držitelům fin. aktiv se najednou zdá, že mají větší bohatství, neboť mohou své finanční aktiva prodat za vyšší ceny než dříve. S větším bohatstvím někteří lidé začnou prodávat část svých fin. aktiv a za získané peníze budou nakupovat spotřební zboží. Spotřebitelské výdaje rostou a agregátní poptávka se zvyšuje.
3) efekt devizového kurzu - je efekt změny devizového kursu na čistý export. Tento efekt působí na rozdíl od předchozích dvou rovněž prostřednictvím úrokové sazby. Růst peněžní zásoby vede k poklesu úrokových sazeb, domácí aktiva se stávají pro zahraniční investory méně atraktivními a zahraniční aktiva pro domácí investory atraktivnějšími. To vede ke znehodnocení domácí měny, což zvýhodňuje export a znevýhodňuje import. Roste čistý export, což je složka agregátních výdajů a roste tedy i agregátní poptávka."

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka č. 16.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448561514ae7b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
nastroje_monetarni_politiky.DOC (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse