Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Objednávky a smlouvy - dokumentace One Word

Objednávky a smlouvy - dokumentace One Word

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně popisuje, jakými způsoby lze zpracovávat v systému One Word objednávky a smlouvy. Postup je líčen krok po kroku a doprovázen screenshoty. Velká pozornost je věnována variabilitě systému.
1. Druhy objednávek a smluv
1.1. Objednávky
1.2. Smlouvy
2. Číslování objednávek/smluv
2.1. Automatické číslování
2.2. Ruční číslování
3. Centrální seznam položek
3.1. Typ položky
3.2. GL třída
3.3. Typ řádku
3.4. Měrná jednotka
4. Zadání objednávky/smlouvy
4.1. Hlavička objednávky/smlouvy
4.2. Řádky objednávky/smlouvy
4.2.1. Zadání katalogové položky
4.2.2. Hledání vícenásobných položek
4.2.3. Přidání položky na sklad
4.3. Uložení objednávky/smlouvy
5. Tisk objednávky/smlouvy
5.1. Klasický tisk z menu
5.2. Tisk z aplikace Odesílání objednávky e-mailem
6. Odesílání objednávky e-mailem
7. Úpravy objednávky/smlouvy
7.1. Úprava hlavičky
7.2. Úprava řádku
7.2.1. Storno řádku (uzavření)
7.2.2. Změna řádku
8. Stav objednávky/smlouvy
9. Otevřené a uzavřené objednávky/smlouvy
9.1. Otevřená objednávka/smlouva
9.2. Uzavřená objednávka/smlouva - příjemka/faktura k objednávce/smlouvě
10. Sledování dodatků smluv
10.1. Zadávání dodatků
10.2. Přehled dodatků
10.2.1. Průvodka subdodávkou - rekapitulace
10.2.2. Průvodka subdodávkou - položkový popis

Úryvek

"4. Zadání objednávky/smlouvy
Aplikace pro zadávání objednávky/smlouvy je umístěna na menu Logistika - Objednávky a smlouvy – Obj. a smlouvy – materiál nebo Obj. a smlouvy – služby nebo Obj. a smlouvy – subdodávky do 80000,- Kč nebo Smlouvy na subdodávky a projekt. dokumentace – Práce s objednávkami nebo smlouvami (podle zvolené cesty).
Tato aplikace slouží pro zadávání nových objednávek/smluv (přidávací obrazovka se otevře po kliknutí na tlačítko Přidat), ale i pro vyhledávání a prohlížení již zadaných objednávek/smluv, včetně úprav a sledování dodatků smluv.
4.1. Hlavička objednávky/smlouvy

Obr. 3 Základní obrazovka

Postup:
1. Z menu otevřít aplikaci Práce s objednávkou nebo se smlouvou
2. Kliknout na tlačítko Přidat
3. Otevře se hlavička objednávky/smlouvy, ve které se musí vyplnit:
a. Dodavatel - zadává se ve tvaru *IČO nebo přímo ID dodavatele. K výběru lze použít baterky pro výběr dodavatele z adresní knihy.
b. Organizační prvek – jde o středisko nebo zakázku, na který se objednávka zadává. Této org. prvek bude použit pro příjem objednávky na sklad v případě skladových položek nebo bude použit pro účet nákladů (tam ho lze změnit i na jiný org. prvek). Na tento org. prvek bude také zaslána faktura. Na tisku objednávky se bude tisknout adresa pro zaslání faktury, která je zadaná v Adresní knize u tohoto org. prvku. V případě změny je třeba tuto adresu nechat opravit v Adresní knize – žádosti posílejte příslušným pracovníkům. Org. prvek lze zadat přímo nebo kliknutím na baterku ze seznamu středisek a zakázek.
c. Zaslat komu – slouží pro zadání org. prvku, na který má být objednávka doručena. Při nevyplnění systém automaticky dotáhne ID org. prvku zadaného do pole Org. prvek. V případě potřeby zaslání objednávky na jiný org. prvek se musí toto pole vyplnit ve tvaru /číslo org. prvku nebo přímo ID org. prvku z adresní knihy. Pro dočasnou změnu adresy lze využít tlačítko Adresy z menu Okno a kliknutím na typ adresy Příjemce. Takto přepsaná adresa bude platná jen pro tuto konkrétní objednávku. V případě trvalé změny se musí zažádat o změnu adresy v Adresní knize – žádosti posílejte příslušným pracovníkům. Toto tlačítko pak lze využít až do provedení změny.
d. Číslo objednávky – lze vyplnit ručně podle vlastní přidělené číselné řady (ve tvaru RRDDČČČČ, kde RR je poslední dvojčíslí roku – nula se potlačuje, DD je číslo divize a ČČČČ je pořadové číslo na divizi, číselnou řadu si spravuje každá divize a může určit libovolně její rozdělení po jednotlivých odděleních) nebo lze nechat systém dotáhnout číslo u číselné řady pro celou firmu (ve tvaru RR5ČČČČČ, kde RR je poslední dvojčíslí roku – nula se potlačuje, 5 je konstanta a ČČČČČ je pořadové číslo v systému).
e. Nákupčí – je to osoba, která objednávku vyřizuje (tiskne se v tomto poli na objednávce – vlevo nahoře). Při nevyplnění se sem automaticky dotahuje osobní číslo zaměstnance, který je právě přihlášen do systému OW, ve tvaru 99čččččč. V případě potřeby změny nákupčího lze do tohoto pole zapsat jiné osobní číslo ve stejném tvaru. U každého osobního čísla lze zadat telefonní číslo a číslo faxu. Dále je potřeba, aby u každého osobního čísla byla v Adresní knize správně vyplněna 3. příbuzná adresa, která by měla obsahovat osobní číslo nadřízeného, zodpovídajícího za objednávku. Tato osoba se pak bude tisknout na objednávce v poli objednatel (kupující – vpravo dole) a objednávku by měla v případě klasického odesílání poštou nebo faxem podepisovat. S žádostmi na změny se obracejte na příslušné pracovníky. Platební podmínka – automaticky se dotahuje platební podmínka zadaná u konkrétního dodavatele v Adresní knize. V případě domluvy na jiné platební podmínce lze tuto hodnotu přepsat v hlavičce objednávky. K výběru jsou hodnoty uvedené pod baterkou. Jiné hodnoty nejsou přípustné. V tomto poli je možné splatnost přepsat a poté zadávat objednávku/smlouvu. Pokud se splatnost přepíše až po zadání řádků objednávky/smlouvy, bude se tato splatnost dotahovat až do nově přidaných řádků. Původní řádky si zachovají také původní splatnost. Pro upozornění uživatelů byla na toto pole nastavena hláška (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Kliknutím na tlačítko OK se hláška uzavře. Pro uložení změn je třeba kliknout na tlačítko OK."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse