Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o., Přerov I - Město

Charakteristika: Práce je zaměřena na rozbor díla Obraz Doriana Graye od spisovatele Oscara Wilda. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle nových kritérií z roku 2015.

Obsah

1.
Téma a motivy
2.
Časoprostor
3.
Kompoziční výstavba
4.
Literární druh a žánry
5.
Vypravěč, lyrický subjekt
6.
Postavy
7.
Vyprávěcí způsoby a typy promluv
8.
Veršovaná výstavba
9.
Jazykové prostředky
10.
Tropy a figury
11.
Kontest autorovy tvorby
12.
Literární/obecně kulturní kontext
13.
Romantismus
14.
Národní obrození
15.
Děj

Úryvek

"A. ANALÝZA UMĚLECKÉHO TEXTU
1. ČÁST
TÉMA A MOTIVY
Hlavní myšlenka – tématizuje otázky morálky, osobní odpovědnosti, nepodplatitelnosti a zkaženosti. Podobenství vztahu člověka a umělecká díla.
Téma – touha člověka po nesmrtelnosti, zachování věčného mládí.
Motivy - motiv obrazu, motiv mládí, motiv stárnutí…

ČASOPROSTOR
Londýn, konec 19. století

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA
20 nepojmenovaných kapitol

LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR
Epika - děj, příběh, časové a příčné souvislosti – do prózy patří: povídky, novely, romány, pohádky, báje, bajky, mýtus
Próza - povídky, novela, román, pohádka, báje, bajka, mýtus
Román - je to nejrozsáhlejší epický žánr s bohatým dějem, mnoha postavami a mnoha prostředími. (dobrodružný, historický, psychologický).


2. ČÁST
VYPRAVĚČ/ LYRICKÝ SUBJEKT
Er- forma, vypravěč je sám autor, časté dialogy oživující děj

POSTAVY
Dorian Gray - mladý muž, čestný, přímý, velmi plachý, nezkažený příslušník anglické společnosti. Ovlivňují ho vášně, podléhá sebelítosti
Lord Henry - aristokrat, cynik, má jiný pohled na svět, ovlivňuje lidi, uznává krásu a mládí, dobrý řečník, oblíben ve společnosti, nenechává se unášet city, ale vsází na rozum
Basil Hallward - malíř, idola vidí v Dorianovi, je velmi citliví
Sybila Vaneová - šestnáctiletá herečka, dává přednost lásce před uměním, spáchá sebevraždu kvůli Dorianovi, který ji po špatném uměleckém výkonu opustil."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5637c2ee0b6f9.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Oscar_Wilde_Obraz_Doriana_Graye.doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse