Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obsah maturitních otázek z pedagogiky

Obsah maturitních otázek z pedagogiky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248, Čáslav

Charakteristika: Práce obsahuje stručný obsah maturitních otázek z pedagogiky. Jedná se o dvacet otázek jako jsou například pedagogika a její předmět, základní pedagogické kategorie, metody vzdělávání a výchovy a jiné.

Obsah

1.
Otázky z pedagogiky

Úryvek

"8. Zákon o rodině, práva dítěte, náhradní rodinná péče, ústavní a ochranná výchova.
Zákon o rodině, úmluva o právech dítěte, náhradní rodinná péče – adopce, poručenská péče, pěstounská péče, hostitelská péče, mezinárodní adopce, adopce na dálku, Sos dětské vesničky, Klokánky. Ústavní a ochranná výchova – diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy.
Zdroje: sešit, Musil (s.79-92), Stodůlková (s.106-110, 140-148)
9. Týrané a zneužívané dítě, syndrom CAN, sexuální deviace, možnosti intervence školského zařízení.
Týrané a zanedbávané dítě – co to je syndrom CAN, projevy týrání (fyzické, psychické), typy zneužívání a týrání, kdo se týrání dopouští, jaké děti jsou rizikové, jak rozpozná učitel takové dítě a jak může pomoci škola. Sexuální zneužívání – co to je, právní hledisko. Statistika - kdo, jak dlouho je zneužíván a kým, svěřují se ? komu? Následky sexuálního zneužívání, druhy sexuálního zneužívání. Jak může pomoci škola? Pachatelé – sex. devianti. Zmínit ty nejčastější – pedofilie, exhibicionismus, sadismus, masochismus, voyerství, frotérství, transvestismus x transsexualita, co je to incest, homosexualita a pohled na ní.
Zdroje: sešit, Musil (s.228-229)
10. Klima školy a klima třídy, zjišťování klimatu třídy, postupy jak zlepšit klima třídy.
Co to je klima školy, jaké faktory ho ovlivňují, uzavřené a otevřené klima školy, vliv strukturálního charakteru školy (počet žáků, složení uč. sboru, věk….), sociálně – environmentální charakter školy (vybavení, hygiena, personál, bezpečí, spolupráce s rodinou), zjišťování klimatu školy (dotazníky, ankety). Klima třídy – co to je?, pozitivní x negativní klima a jeho projevy, sociální, emocionální a pracovní klima třídy, jak ovlivňuje klima třídy osobnost učitele – způsob komunikace, hodnocení, metody výuky, motivace žáků. Jak ovlivňuje klima třídy struktura třídy. Diagnostika třídy, sociometrické metody, standardizované testy. Jak postupovat pro zlepšení klimatu třídy.
Zdroje: sešit
11. Sociálně patologické jevy a jejich prevence, preventivní program školy, preventivně výchovná školská zařízení.
Co to je sociálně-patologické chování, sociální deviace, teorie vzniku soc. deviace. jednotlivě probrat sociálně-patologické jevy: závislosti (drogy, tabakismus, alkoholismus, znaky závislosti, rozdělení drog, účinky, léčba, prevence), virtuální drogy, digitální demence, kyberšikana, šikana, záškoláctví, gamblerství, rasismus, xenofobie, homofobie, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy. Preventivní program školy, střediska výchovné péče – co dělají, jaké nabízejí služby.
Zdroje: sešit, prezentace, Stodůlková (s.116-123), Musil (s.215-231, 81-83), Minimální preventivní program naší školy na webu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5721073199536.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Maturitni_otazky_z_pedagogiky.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse