Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obslužná sféra, její funkce a složky - maturitní otázka 9/13

Obslužná sféra, její funkce a složky - maturitní otázka 9/13


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze zeměpisu sleduje obslužnou sféru, její funkce a složky. Vymezuje sektor služeb a všímá si jeho zastoupení v národních ekonomikách. Zaměřuje se na cestovní ruch jako významnou složku ekonomiky. Zmiňuje vnitřní i zahraniční obchod. Ukazuje rozdíly ve školství a zdravotnictví ve vyspělých a rozvojových zemí. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Ruská federace - maturitní otázka 8/13, následující Čína - maturitní otázka 10/13.

Obsah

1.
Vymezení sektoru služeb
2.
Zastoupení sektoru služeb v národních ekonomikách
3.
Cestovní ruch - významné odvětví ekonomiky
4.
Hlavní oblasti cestovního ruchu
5.
Úloha obchodu
6.
Školství, zdravotnictví a zadlužení

Úryvek

"HLAVNÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU:
- hlavní oblasti se nacházejí v Evropě a Severní Americe
- v letním období jsou vyhledávány pláže se subtropickým a tropickým klimatem (pobřeží Středozemního moře, Kanárské ostrovy, karibská oblast, Florida, Kalifornie)
- v zimním jsou to horské oblasti (především Alpy)
- za poznáním do severských zemí, za historickými památky, muzei a galeriemi (Řecko, Itálie, Španělsko), národních parků (USA, Kanada)
- hlavní cíle cestovního ruchu jsou především světové metropole (Londýn, Paříž...)
- perspektiva pro rozvoj cestovního ruchu v zemích třetího světa (příroda, památky a odlišný způsob života) – nevýhodou špatná infrastruktura
- cestovní ruch reaguje na politickou stabilitu a bezpečnost turistů (např. Jadran – konflikty bývalé Jugoslávie; teroristické útoky – např. 11. 9. 2001)

ÚLOHA OBCHODU:
- obchod – vnitřní a zahraniční
- rozvoj je spojen s dělbou práce, s výrobní specializací, rostoucí spotřebou
- stupeň zapojení do mezinárodního obchodu závisí na rozvinutosti ekonomiky, souvisí i s velikostí státu
- hlavní centra obchodu jsou USA, západní Evropa a Japonsko (téměř 60% obratu světového zahraničního obchodu
- země třetího světa – nízký podíl, většinou jednostranně zaměřený (vývoz surovin a produktů plantážního zemědělství)
- rozvojové země mají obecně zápornou obchodní bilanci a zvyšuje se jejich zadlužení

ŠKOLA A ZADLUŽENÍ:
- výrazný rozdíl mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi ve sféře školství a zdravotnictví
- vyspělé země: rozvinutý systém státního i soukromého vzdělání, školní docházka do 14-16 let, výrazně se zvyšuje podíl lidí se středním, vyšším nebo vysokoškolským vzděláním
- rozvinutá lékařská péče, moderní technika ve zdravotnictví, nové léčebné postupy, lékařská péče dostupná pro všechny vrstvy (systém zdravotního pojištění)
- chudé země: analfabetismus, řídká síť škol, nízké procento má jen elementární vzdělání, vyšší vzdělání získané jen v zahraničí – výsada nejbohatších vrstev
- nedostatek lékařů, nedostatek prostředků na léky, náročnější služby jsou pro většinu obyvatel nedostupné"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f1362bc2e97.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Obsluzna_sfera.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse