Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Obvodová schémata - maturitní otázka 24/48

Obvodová schémata - maturitní otázka 24/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce dodává schémata, nebo slovní popis (u hlavních obvodů), jakými způsoby se podle českých norem zakreslují různé typy hlavních obvodů a obvodů. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Lineární motor, pohon s elektrickou hřídelí a indukční spojka - maturitní otázka 23/48, následující Měnič kmitočtu, střídač - maturitní otázka 25/48.

Obsah

1.
Stejnosměrný obvod
2.
Trojpólové kreslení
3.
Jednopólové kreslení
4.
Stejnosměrné hlavní obvody
5.
Trojfázové hlavní obvody
6.
Obvodové schéma pomocných obvodů

Úryvek

“Obvodové schéma hlavních obvodů znázorňuje zapojení strojů a přístrojů v hlavních obvodech .

Stejnosměrné hlavní obvody – kreslí se v obvodovém schématu z pravidla dvoupólově , kladný pól nahoře nebo vlevo a záporný pól dole nebo vpravo ( obr . a) ) .

Trojfázové hlavní obvody - kreslí se u složitějšího zařízení trojpólově , u jednodušších zpravidla jednopólově . Napájecí obvody ( přípojnice ) se zakreslují nahoře nebo vlevo . Připojené spotřebiče dole nebo vpravo ( obr. b) a c) ) .

Obvodové schéma pomocných obvodů – znázorňuje zapojení ovládacích , jisticích , měřících , návěstních a jiných obvodů . V silových zařízeních se kreslí při použití kontaktních přístrojů řádkově a při použití bezkontaktních logických členů do zapojovacích schémat."

Poznámka

Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46d40b763e702.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Obvodova_schemata.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse