Ocel


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Uničov

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku, která pojednává o oceli, ejím získávání, zpracování, použití a jejich třídách.

Obsah

1.
Rozdělení oceli
2.
Výroba
3.
Způsoby výroby
4.
Značení ocelí ke tváření
5.
Třídy oceli

Úryvek

"Ocel
Je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,11 % uhlíku.
Rozdělení oceli
 Podle množství přísadových látek:
Nelegované
Nízkolegované
Vysoce legované
 Podle použití:
- oceli ke tváření (oceli vhodné pro tváření a obrábění, značení ocelí: 41 XXXX)
- oceli na odlitky (oceli vhodné pro slévání, značení ocelí: 42 XXXX)
Výroba
Ocel se vyrábí pomocí zkujňování (odstraňování nežádoucích prvků – síra, fosfor a snižování žádoucích prvků např. uhlík, mangan) ze surového železa ve vysoké peci."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x574c1365096e1.zip (171 kB)
Nezabalený formát:
Ocel.doc (245 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse