Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ocenění části podniku Erik Timko - TECHNO SVAR

Ocenění části podniku Erik Timko - TECHNO SVAR

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Oceňování podniku popisuje podrobně krok po kroku ocenění části podniku Erik Timko - TECHNO SVAR. Obsahuje podkladové údaje, určuje vhodnou metodu posudku a provádí analýzy, v jejichž závěru stojí hodnota dané části podniku.

Obsah

1.
Vstupní údaje
1.1.
Objednatel
1.2.
Úkol
1.3.
Podklady pro vypracování ocenění
1.4.
Podklady odborného charakteru
1.5.
Obecné předpoklady a omezující podmínky
2.
Metodologie ocenění
2.1.
Metody oceňování
2.1.1.
Metoda oceňování majetku a závazků
2.1.2.
Metody výnosové
2.1.3.
Metoda diskontovaného cash flow
2.1.4.
Metody založené na tržním porovnání
2.2.
Volba metody oceňování
3.
Nález
3.1.
Analýza potenciálu
3.1.1.
Makroekonomika
3.1.2.
Základní charakteristika a historie
3.1.3.
Kapitálové propojení
3.1.4.
Management a řízení společnosti
3.1.5.
Analýza oboru
3.1.6.
Analýza odbytu
3.1.7.
Dodavatelé
3.1.8.
Kapitálová náročnost
3.1.9.
Ochrana životního prostředí
3.1.10.
Restituční a jiné váznoucí nároky, zástavy, leasing, další omezeni
3.1.11.
Pojištění majetku
3.1.12.
Analýza konkurence, marketing
3.1.13.
Analýza SWOT
3.2.
Finanční analýza
3.2.1.
Rozbor tržeb, nákladů a zisku
3.2.2.
Rozvaha struktura majetku a závazků
3.2.3.
Finanční analýza – výhled 2008 -2011
4.
Posudek
4.1.
Ocenění majetku a závazků
4.1.1.
Ocenění majetku
4.1.2.
Dlouhodobý a drobný hmotný majetek
4.1.3.
Finanční majetek
4.1.4.
Pohledávky
4.1.5.
Časové rozlišení- cese leasingu
4.1.6.
Rekapitulace zjištěných cen majetku

4.2.
Ocenění závazků
4.3.
Celková zjištěná hodnota substance
4.4.
Výnosové ocenění
4.5.
Výpočet metodou střední hodnoty
5.
Stanovení hodnoty čistého obch. majetku
6.
Závěr

Úryvek

"A. Vstupní údaje

A. 1. Objednavatel posudku :
Erik Timko-
sídlo Bílovec, Budovatelská 9481/2
PSČ 74301
IČO 696 21 551
DIČ CZ7403018832

A .2. Znalecký úkol :
Ocenění hodnoty části podniku
Erik Timko - TECHNO SVAR
Se sídlem v Bílovci, Budovatelská 948/2
PSČ 74301
IČO 696 21 551
DIČ CZ7403018832

určené k převodu na firmu TECHNO SVAR s.r.o. ve smyslu ustanovení § 196 a odst.3 a §59 obchodního zákoníku (ocenění nepeněžitého vkladu)

A. 3. Podklady pro vypracování posudku :

Živnostenský list č.j. ŽÚ/81859/2007- Mac vystavený živnostenským odborem Městského úřadu Nový Jičín
Daňová přiznání za rok 2005 – 2007 Erik Timko - TECHNO SVAR
Osvědčení DPH vydané 15.5.2006 Finančním úřadem v NJ
čj.58745/06/374900/3392
Přehled dlouhodobého majetku k 31.12.2007
Přehled drobného majetku k 31.12.2007
Finanční analýza podniku 2005-2007
Výkaz o majetku a závazcích k 31.12.2007
Pohledávky za odběrateli ke dni 31.12.2007
Karty HIM
Soupis zásob
Informace paní Ryškové - ekonomky

A. 4. Podklady odborného charakteru:

Kislingerová E.:Oceňování podniku, Praha,C.H.Beck,2001
Jan Mlčoch.: Oceňování podniku, LINDE Praha 1998
Mařík M.: Oceňování podniku, Ekopress Praha,1998
Maříková P.,Mařík M.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku, Ekopress Praha, 1996
Účtová osnova, postupy účtování pro podnikatele, České účetní standardy
Vyhláška min.financí č.540/2002 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění
Vyhláška min.spravedlnosti č.37/1967 Sb., o znalcích
Zákon č.151/1997 Sb., o oceňování majetku v aktuálním znění
Zákon č.37/1967 Sb., o znalcích v aktuálním znění
Zákon č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník v aktuálním znění

A. 5. Obecné předpoklady a omezující podmínky.

1. Nebylo provedeno žádném šetření a nebyla převzata žádná odpovědnost za právní popis nebo právní náležitosti, včetně právního podkladu vlastnického práva. Předpokládá se v návaznosti na podklady a informace objednatele, že vlastnické právo majetku je po právní stránce nezávadné a tudíž prodejné a že vlastnictví je pravé a čisté od všech jiných zadržovacích práv, služebností nebo břemen zadlužení, kromě uvedených objednatelem ocenění.

2. Informace z jiných zdrojů, na nichž je založena celá nebo část zprávy, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. Nebylo dáno žádné potvrzení pokud se týká přesnosti takové informace.

3. Není brána žádná odpovědnost za změny v tržních podmínkách a nepředpokládá se, že by nějaký závazek byl důvodem k přezkoumání této zprávy, kde by se zohlednily události a podmínky, které se vyskytnou po tomto datu.

4. Předpokládá se odpovědné vlastnictví a správa vlastnických práv.

5. Předpokládá se plný soulad se všemi zákony a předpisy platnými v České republice.

6. Předpokládá se, že mohou být získány nebo obnoveny všechny požadované licence, živnosti, souhlasy, povolení nebo jiná legislativní a nebo administrativní oprávnění kteréhokoliv místního nebo republikového úřadu nebo soukromé osoby nebo organizace, pro jakoukoliv potřebu a použití, na nichž je založen tento posudek.
7. Statutární zástupce oceňovaného podniku prohlásil, že poskytl v písemné nebo ústní podobě veškeré informace o právním a marketingovém postavení podniku, o jeho dosažených obchodních a ekonomických výsledcích."

Poznámka

V práci chybí přílohy.
Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26231
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse