Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ochrana a rozvoj venkovských sídel, obec Slatina

Ochrana a rozvoj venkovských sídel, obec Slatina

Kategorie: Stavebnictví, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Semestrální práce z předmětu Ochrana a rozvoj venkovských sídel se zabývá ochranou a rozvojem obce Slatina. Po charakteristice obce následuje seznámení s její historií včetně obrazového materiálu. Na starých plánech ukazuje autor územní změny, kterými obec prošla. Poté představuje možnosti, jak lze obec v současnosti upravit.

Obsah

1.
Obec Slatina
2.
Širší vztahy
3.
Historická analýza
4.
Historické mapy
5.
Funkční využití
6.
Současný vzhled obce a fotografie pro srovnání
7.
Návrh úpravy sídla

Úryvek

"Slatina je obec, která se nachází ve správním obvodě POÚ ( pověřeného obecního úřadu) Libochovice, v ORP (obec s rozšířenou působností) Lovosice spadajícího do Ústeckého kraje umístěné v jihozápadní části okresu Litoměřice, na východním úpatí zříceniny hradu Hazmburk 3 km severně od Libochovic. Samotná obec leží na pomezí široké nivy Podsednického potoka a nivy Rosovky. Katastrální výměra obce je 694 ha. Rozkládá se v rozmezí od 175m do 243m nadmořské výšky. Slatina je výlučně zemědělská obec.
V počtu 271 obyvatel ( k 31.12.2011), je samostatný administrativní celek, bez dalších částí obce. Z celkového počtu obyvatel je 139 lidí je v produktivním věku, průměrný věk v obci je 34,8 let. V rámci ORP Lovosice patří obec dle věkového složení mezi vysoce ekonomicky aktivní.
Územím prochází komunikace Libochovice – Černiv III/2467 a komunikace Slatina - Sedlec III/2468. Slatina má přímou vazbu na silnice třetí třídy, které nevykazují vážné dopravní závady. Podél toku Podsedického potoka vede železniční trať č.114 z Lovosic do Libochovic a zpět. Je zde autobusové spojení (Libochovice-Slatina-Čížkovice-Lovosice, Libochovice-Slatina-Brozany-Bohušovice-Litoměřice).
Obec je zásobována vodou z oblastního skupinového vodovodu spravovaného SčVaK a.s. Teplice. Hydrologie - převážnou část řešeného území odvodňuje bezejmenná vodoteč náležící do povodí ), do povodí Rosovky (tok 3. řádu), Ohře (tok II. Řádu), Labe (tok I. řádu). Východní část katastrálního území Slatina pod Hazmburkem odvodňuje Podsedický potok. Roční srážkový úhrn v průměru dosahuje hodnot 500 až 550 mm.
Navržená energetická koncepce obce je rovněž v souladu s energetickou koncepcí kraje, která připouští využívání ušlechtilých paliv a obnovitelných zdrojů (biomasa, solární a geotermální energie) pro účely vytápění objektů.
V obci chybí čistírna odpadních vod, splaškové odpadní vody z větší části obce jsou v současné době likvidovány individuálně jejich producenty v septicích a v jímkách na vyvážení. Územím prochází značené turistické trasy, které směřují k hradu Házmburk, jedná se o trasu od železniční zastávky a o trasu od Libochovic.
Lidé nejčastěji dojíždějí za prací do okolních měst kterými jsou Libochovice a Třebenice dále pak do Lovosic, kde především převládá zaměstnaní ve velkých průmyslových podnicích. Menší část dojíždí za prací do Litoměřic, Ústí nad Labem a samozřejmě pak i do Prahy. Děti dojíždí do školy do Libochovic díky dobrému vlakovému spojení.
V obci chybí základní škola,která byla v roce 1991 zrušena úplně, pošta a policie.
K občanské vybavenosti patří obecní úřad, který sídlí v budově školy a po zrušení mateřské školy v roce 2001 tyto prostory využívá obec pro činnost mládeže – klubovna mládeže, posilovna, místnost pro stolní tenis a společenská místnost – využívána ke cvičení aerobiku.
Ves má historicky zvláštní půdorys; hospodářské budovy, zejména stodoly byly rozmístěny semknuté v kruhu okolo samotné vsi. Důvodem byla obrana obce. Jedná se o ves návesního typu a dle půdorysu se jedná o ukázku typu okrouhlice. Ves leží blízko zříceniny hradu Hazmburk,který sice nebyl ve středověku nikdy dobyt, ale byl mnohokrát obléhán"

Poznámka

Práce obsahuje mapy, fotografie a další ilustrace. Čistý text je cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24291
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse