Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ochrana menšin

Ochrana menšin

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zákonným zakotvením ochrany menšin v ČR. Definuje pojem menšina, národnostní menšina a menšinová práva pro jednotlivce a práva vázaná na občanství. Ukazuje jakými mechanismy jsou menšiny u nás chráněny a za jakých podmínek musí respektovat rozhodnutí většiny. Blíže také seznamuje se záměrem zákona o právech národnostních menšin tak, jak se o něm jednalo v letech 1999 až 2000.

Obsah

1.
Ochrana menšin – určující zákon
2.
Menšina v Ústavě a Listině základních práv a svobod
3.
Definice národnostní menšiny
4.
Menšinová práva přiznaná Listinou
4.1
Každému jednotlivci
4.2
Práva vázaná na občanství
5.
Kdy menšina respektuje rozhodnutí většiny
6.
Záměr zákona o právech národnostních menšin
7.
Ochrana menšin
7.1
Institut kvalifikované většiny a institut kvalifikované menšiny

Úryvek

“ Menšinová práva spadají do všech kategorií práv zakotvených výše zmíněnou Listinou. Původně v bývalém ČSSR platil ústavní zákon č. 144/1968 Sb., o postavení národností v ČSSR, který obsahoval výčet všech národností vztahující se k tomuto zákonu. Tato představa byla nahrazena příslušnou hlavou Listiny, kde chybí výslovně státem uznané národnosti. V praxi to znamená, že do této skupiny spadají všechny národnostní a etnické menšiny. Vymezit rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je velmi komplikované, protože Ústava ani Listina nebo pro ČR závazné mezinárodní smlouvy neobsahují žádnou definici, která by nám pomohla při řešení tohoto problému. Obecně můžeme říci, že u národnostní menšiny je zvýrazněn aspekt pocitu sounaležitosti k příslušné rase- v obecné biologické odlišnosti, ke kultuře, jazyku, náboženstí nebo také v sounaležitosti s národem, který má svůj stát.

Co ale můžeme přesně rozlišit, jsou menšinová práva přiznaná Listinou každému jednotlivci a práva vázaná na státní občenství a bez výslovné úpravy předpokladájící trvalý pobyt na určitém uzemí. Tento aspekt se odráží ve střetech vnitrostátního a mezinárodního práva a může být zneužit pro úplně jiné cíle. Tím mám na mysli problém sudetských němců před 2. světovou válkou, kdy tato menšina byla využita jako zástěrka pro obsazení bývalého Československa nacistickým Německem a posléze zavedením režimu diktátorského typu. Z tohoto důvodu přitupuje náš stát velmi opatrně k ukládání práv a povinností menšinám a volí raději cestu, kdy jsou práva a povinnosti zakotveny v Ústavě a v Listině ne kolektivně, ale jsou přiznána pouze jednotlivcům.

Velice důležitý je důvod ochrany menšiny, který vychází z toho, že není možné zajistit, aby většina měla automaticky pravdu. V této souvislosti je nutno ovšem uvést, že menšina je zavázána respektovat rozhodnutí většiny, pokud jsou podle J. Filipa1 splněny následující body:
rozhodnutí bylo přijato-
(1) většinou, která vznikla demokratickým způsobem
(2) podle pravidel demokracie a férovosti
(3) je napravitelné
(4) lze se proti němu bránit právními prostředky
(5) menšina se může stát většinou
(6) určitá práva menšiny, týkající se její existence a možnosti jednat, mohou být rozhodnutím většiny dotčena

Výzmnou událost týkající se této problematiky představovalo v roce 1999 vypracování věcného záměru zákona o právech národnostních menšin, který měl být naplněním ústavního práva a zároveň měl přinést zásadní změnu přístupů do této oblasti. Ačkoliv proběhla řada diskuzí k tomuto záměru a bylo předloženo několik jeho verzí, vláda dvakrát prodloužila lhůtu k jeho odevzdání, nakonec to měl být 31. březen 2000.2 Tento zákon měl představovat spnění závazku ČR vůči ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. I v minulé době Česká vláda několikrát veřejně deklarovala, že se zasadí o uplatnění práv příslušníků národnostních a etnických menšin."

Poznámka

Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11497
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse