Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ochrana práv dítěte

Ochrana práv dítěte

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá dokumenty, organizacemi a konferencemi, které se věnují ochraně práv dětí. Stručně charakterizuje týrání a zneužívání dětí. Poté charakterizuje organizace v České republice, jež jsou zaměřeny na ochranu práv dětí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úmluva o právech dítěte
3.
Týrání dětí
4.
Dětská práce
5.
Zneužívání dětí
6.
Organizace na ochranu práv dětí
6.1
Sdružení Linka Bezpečí dětí a mládež
6.2
Dětské krizové centrum
6.3
Liga lidských práv - Centrum pro právní ochranu dětí
6.4
Český helsinský sbor
7.
Závěr

Úryvek

"2. ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

Dne 20. listopadu 1959, Organizace spojených národů, uvedla v platnost Chartu práv dítěte, nebo také Deklaraci. Byla to předchůdkyně modernější Úmluvy o právech dítěte. Jejím hlavním úkolem bylo, a stále je, zajistit dětem na celém světě šťastné dětství, vzdělání a svobodné užívání lidských práv. Florence Kelley, americká sociální pracovnice , označila 20. století, za století dítěte.
Kvůli uvědomování si, že práva dítěte jsou stejně důležitá, ba dokonce důležitější než jiná, rozhodlo se Valné shromáždění OSN na popud Polska, v roce1979, vydat dne 20. listopadu 1989 Úmluvu o právech dítěte. Byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a ratifikována 7. ledna 1991 Federálním shromážděním ČSFR. Po rozpadu ratifikace přešla na oba státy v den vzniku, tedy 1. ledna 1993. Na jejím stvoření se podíleli lékaři, právníci, neziskové organizace, představitelé církví a mnoho dalších. Úmluva je otevřena všem k podpisu. Podepsalo ji 191 států, neschválily ji pouze Somálsko a USA, ty jí sice přijaly, ale neratifikovaly. Originál úmluvy je sepsán v angličtině, ale i tak mají všechny překlady stejnou váhu.
Úmluvu tvoří preambule, tři hlavní části a 54 článků. V první části se hovoří o jednotlivých právech, na které mají děti nárok. Další část se zaměřuje na plnění úmluvy a také ustanovuje Výbor pro práva dítěte OSN. Je složen z 10 odborníků, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Zabývá se problémy související s plněním úmluvy a jedná s jinými organizacemi zabývající se ochranou dětí např. UNICEF, WHO, ILO atd. Poslední část popisuje podmínky přijetí, ratifikace, ale i vystoupení z úmluvy.
Dítětem se v listině rozumí osoba mladší 18-ti let, pokud dle právního řádu nedosáhlo dospělosti dříve. V dokumentu je dětem dáno právo na život, svobodu, osobní rozvoj, aby také bylo chráněno před jakoukoliv podobou zneužívání, týrání a vykořisťování. Chrání všechny děti bez rozdílu a zdůrazňuje blaho a nejlepší zájem dítěte.
Úmluva vychází ze zásady „tři P“:
1) Provision = zaopatření – přežití a výchova
2) Protection = ochrana
3) Participation = účast – na životě ve společnosti
K Úmluvě o právech dítěte bylo v roce 2000 přidány dva Opční protokoly, což je ujednání rozšiřující mezinárodní úmluvy:
1. opční protokol o zapojení dětí do ozbrojených konfliktů
2. opční protokol o prodeji dětí, dětské prostituce a pornografie
Úmluva má 14 opčních nebo-li dodatkových protokolů, poslední nabyl platnosti 12. dodatkový protokol, který zakazuje jakoukoliv formu diskriminace.
Státy, které úmluvy přijaly, musí podávat OSN pravidelné zprávy o situaci ve státě a plnění úmluvy. Úvodní zpráva musí být předložena do dvou let a potom se předkládají vždy periodické zprávy po pěti letech. Tyto zprávy jsou všem přístupné."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23009
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse