Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá ochranou životního prostředí. Formou souvislého textu vypisuje globální problémy životního prostředí. Zamýšlí se na vlivy, které pomohly zlepšit kvalitu životního prostředí, a nastiňuje budoucnost. Dále se věnuje vývoji stavu jednotlivých složek životního prostředí ČR před vstupem do EU. Charakterizuje ovzduší, půdu, environmentální znečištění, odpady, i vliv chemizace na prostředí, včetně činorodých látek, např. dusičnanů.

Obsah

1.
Ochrana životního prostředí
1.1.
Globální problémy ŽP
1.2.
Které vlivy pomohly zlepšit kvalitu životního prostředí?
1.3.
Očekávání budoucího ŽP
2.
Postup přístupu ČR pro vstup do EU (Dosavadní vývoj stavu jednotlivých složek ŽP)
2.1.
Ovzduší
2.2.
Půda
2.3.Voda
3.
Enviromentální znečištění ŽP
4.
Vyhodnocení zátěží ŽP
4.1.
Sanace
4.2.
Odpady
5.
Vliv chemizace na ŽP
6.
Cizorodé látky

Úryvek

"Životní prostředí – ekologické hledisko, určení podmínek pro organismus živý ke svému plnému životu.
- celý soubor poznatků z mnoha vědních oborů, které jsou potřeba k ochraně a tvorbě životního prostředí.
- Soubor faktorů k plnému životu živých organismů, vše co vytvoří přirozené podmínky existence živých organismů i člověk (ovzduší, voda, půda, horniny složky život. prostředí) zákon 17/92 Sb. o životním prostředí.
- Dle Wicka je to část světa se kterou je organismus v neustálé interakci.
- Je systém, který je složen s přírodních a umělých materiálně technických částí.
- Vědní obor složen z nejrůznějších vědních oborů (interdisciplinární charakter).
Globální problémy ŽP
- globální oteplování, roztahování ozónové vrstvy ve stratosféře, kyselé srážky, ohrožení biologické rozmanitosti.
- Problémy z dalekosáhlým dopadem – kontaminace vod, degradace půd, růst spotřeby zdrojů, produkce odpadů.
Globální oteplování=globální klimatická změna, souvisí se „skleníkovým jevem“ – ochrana naší planety před změnami teplot mezi dnem a nocí (některé sluneční paprsky pohltí země a tím je pak teplo v noci).
Skleníkové plyny=vodní pára, oxid uhličitý, metan, ozón, oxid dusný. Skleníkový jev je jev přirozený, ale spalováním fosilních paliv se uvolňuje do prostředí více těchto plynů, potom projde víc paprsků a povrch Země se ohřeje teplota se do r. 2050 o 0,5-2oC (odhady světových klimatologií) hladina moří a oceánů se zvedne o 10-15cm.
Zeslabování ozónové vrstvy=ze Slunce proudí UV záření, je pro život nebezpečné ve výšce mezi 15-40km (Stratosféra) se potkává s kyslíkem, jeho molekuly rozbijí a ty reagují s dalšími a vzniká O3 (ozón), ozónová vrstva je ve výšce 25km, je to tenká vrstva (3mm), zachycuje méně a tím se dostane UV záření více na Zem, u rostlin je slabší fotosyntéza u živočichů jde o oslepnutí a rakovinu kůže. CFC=freony velmi aktivně reagují s ozónem 1 atom chlóru poškozuje až tisíce molekul ozónu. Lokální ozónové díry jsou nad více osídlenými částmi Země.
Kyselé srážky=při spalování fosilních paliv (uhlí, ropa)oxidací síry vzniká oxid siřičitý v reakci vodou působí jako kyseliny, okyselení sladkých i slaných vod a pro řadu organismů se jedná o nevhodné prostředí, zvýšení množství alergiků, obrana je snížená spalováním fosilních paliv a nahrazení alternativními palivy, odsíření zplodin, jaderná energie.
Ohrožení biologické diverzity=(rozmanitost druhů) za poslední 2 miliardy let vzniklo 5-100 milionů druhů organismů, popsáno je asi 1 400 000 druhů, je to dáno počtem genů a druhů. Bohatost forem od jednotlivých přes druhy až po společenstva druhů. Neustále vznikají nové druhy (speciace) trvá několik tisíc generací. Neustále zanikají staré druhy (extinkce), průměrná délka života druhu 2 mil. let. Mohou za to lidé, neustále se zvyšuje jejich počet a s tím souvisejících věcí, tím mizí přirozená stanoviště druhů 3 000 rostlin pěstujeme pro obživu z toho 30 druhů pěstujeme intenzivně. „Ekologický servis“ některé druhy organismů rozkládají kontaminace půd atd.
Degradace půdy=základní přírodní zdroj pro zemědělství, zemědělská činnost má negativní vliv (nevhodné obhospodařování půd, přílišné hnojení…) desertifikace = přeměna úrodných na neúrodné půdy. Zasolování půd =>špatně provedené zavodňování, příliš solí v závlahových vodách hlavně v suchých a polosuchých oblastech. Okyselování půd=> nadměrné hnojení, používání průmyslových hnojiv"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16823
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse