Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Od Germánů a Ŕímanů - přednášky německy

Od Germánů a Ŕímanů - přednášky německy


Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Dějiny osídlování Evropy z pohledu příchodu Germánů - východních, severních a západních - a jejich usídlování se okolo Rýna nebo další expanze. Další část práce je věnována stěhování národů ve střední Evropě. Pak také začátkům Karlovské říše a době Karla Velikého. V práci zmíněn Chlodvík (5. století) a Karloveec Pipin (8. století), jehož následovníkem byl Karel Veliký. Poslední část práce je věnována tomuto panovníkovi, tedy i saským válkám nebo Karolínské renesanci.
Obsah:
1.1 Von Germanen und Romern
1.2 Die Zeit der Volkerwanderung
1.3 Entstehung des Karoligischen Reiches
1.4 Karl der Grosse
Úryvek z práce:
"1.3 Entstehung des Karolingischen Reiches
Chlodvik (Merovinger) ist der Nachfolgern seinen Vater geworden. Sein Zentrum war in Tournai. Wahrend seiner Herrschaft hat er die alle Frankenkönigs erobern.
Im Jahr 498 hat er in Reims getauft. Jetzt kann er an die Autorität des Kirchens anlehnen, weil in diesem Zeit , die Kirschen haben die ganze Kraft.
Jetzt gibt es keine religiösen Barriere zwischen der Bevölkerung und fränkischen Erobern. Dann hat er die Sprachgrenze (deutsch und Franzosiech) herausgebildet.
Cholodvik ist gestorben und der Reich war in 2 Reichen durch Erbteilung unter den Nachfolgern Chlodwigs entstanden (Westfrankreich und Reich deutscher Nation.
Dann die Karolinien übernahmen die Macht. Charles Martell hat die Araber gestoppt, die nach Spanien vorzudringen. Im Jahr 751 setzte der Karolinger Pippin der Jüngere König ab und er nennt sich selbst zum Herrscher. Jetzt fangt die Dynastie der Karolinger an..."

Obsah

.

Úryvek

.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43c8fd6608e0b.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Germanen_und_Romern.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse