Název Goodness Staženo

České země za vlády Přemyslovců (od Přemysla Otakara I. po Václava III.) - výpisky

Jedná se o zpracované studijní materiály vytvořené na základně výpisků z knih Dějiny zemí Koruny české a Století posledních Přemyslovců od prof. Žemli... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

254x

Dějiny etiky a etikety - přednášky

Jedná se o zpracovaný komplet přednášek o etice a etiketě a jejího vývoje od antiky po současnost a hlavně využití ve veřejné správě.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Historie

252x

Středověk - přednáška

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

225x

Francouzská revoluce - přednášky francouzsky

Období francouzských revolucí.
Pojednává o následujících mocnářích:
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI
Robespier, Danton... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Historie

224x

Dobytí Galie Římany - výpisky z přednášky francouzsky

Francouzsky psaná práce popisuje dvě období dobývání Galie. Zabývá se postavením Keltů, významnými událostmi válek a samotným dobytím galského území.<... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

213x

Náboženské války v 16. století - přednášky francouzsky

Přednáška z historie Francie na ostravské FF o náboženských válkách v 16.století. Práce mluví o situaci v Německu a Martinu Lutherovi, ale také o nábo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

195x

Od Germánů a Ŕímanů - přednášky německy

Dějiny osídlování Evropy z pohledu příchodu Germánů - východních, severních a západních - a jejich usídlování se okolo Rýna nebo další expanze. Další ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

176x

Karlovci - přednášky francouzsky

Přednáška z historie Francie z ostravské FF o rodu Karlovců.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

172x

Ústavní vývoj ČR 1918 - 1992

Období 1918 - 1920 - prorakouská orientace, pokračování předválečného stavu s cílem získat autonomii českých zemí v rámci rakouského státu (agrární st... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Právo

161x

Středověk - přednáška německy

Druhá část výpisků z dějiny Evropy čítající dobu od zhruba poloviny 9. století do 12. století. Zahrnuta dynastie Otonů, odtržení Západofrancké říše, p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

158x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »