Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Od členovců po raky - otázky ze zoologie

Od členovců po raky - otázky ze zoologie

Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text velmi přehledně, s barevně označenými klíčovými pojmy, shrnuje poznatky ze druhé části otázek nutné k vykonání zkoušky ze zoologie na ČZU.

Obsah

1.
Členovci (Arthropoda)
1.1
Charakteristické znaky, popište povrch těla (exoskelet), končetiny.
1.2
Jak se liší končetiny členovců u jednotlivých podkmenů tohoto kmene (popište vždy končetiny na hlavě, hrudi i zadečku)
1.3
Popište tělní dutinu, svaly, cévní, trávicí, vylučovací soustavu, nervovou soustavu včetně smyslových orgánů, čím dýchají, rozmnožování (včetně typu vajíček a typu rýhování).
2.
Klepítkatci (Euchelicerata)
2.1
Popište stavbu těla, končetiny na jednotlivých částech těla (hlava, hruď, zadeček)
2.2
Popište cévní, trávicí, vylučovací soustavu, nervovou soustavu včetně smyslových orgánů, čím dýchají, vyústění pohlavních orgánů, rozmnožování.
2.3
Uveďte na které třídy se podkmen člení a tyto stručně charakterizujte.
3.
Sekáči (Opilionides), štíři (Scorpionida), štírci (Pseudoscorpiones), solifugy (Solifugae)
3.1
Podrobně charakterizujte tyto podtřídy, popište morfologické zvláštnosti, které jsou pro tyto skupiny typické, které zástupce znáte a kde žijí.
4.
Roztoči (Acari)
4.1
Podrobně charakterizujte celou skupinu, dále uveďte jednotlivé řády a podřády, jejich charakteristiku a hlavní zástupce.
5.
Podřád klíšťata (Ixodida)
5.1
Uveďte charakteristiku celého podřádu, čím se odlišují nadčeledi klíšťáci (Argasoidea) a vlastní klíšťata (Ixodoidea).
5.2
Charakterizujte obě nadčeledi, uveďte hlavní zástupce.
5.3
Popište životní cyklus klíštěte obecného (Ixodes ricinus), co přenáší, uveďte další rody klíšťat, které znáte včetně příkladu jednohostitelského klíštěte.
5.4
Vysvětlete, co pojem “jednohostitelský” znamená.
6.
Sametkovci (Prostigmata)
6.1
Charakterizujte tuto skupinu pomocí morfologicko-anatomických znaků, uveďte druhy parazitující u zvířat, člověka i rostlin, druhy které osídlili vodní prostředí.
6.2
Je možno v rámci skupiny označit některé druhy za užitečné člověku?
7.
Podřád: Bezpancířníci či zákožkovci (Astigmata či Sarcoptiformes)
7.1
Charakterizujte tuto skupinu pomocí morfologicko-anatomických znaků, uveďte druhy škodící člověku - a to z různých úhlů pohledu, parazity zvířat.
8.
Pavouci (Araneae)
8.1
Podrobně charakterizujte celou skupinu, dále uveďte jednotlivé řády, a čím se tyto odlišují, hlavní zástupce řádů, u největšího pak hlavní čeledi včetně zástupců.
9.
Korýši (Branchiata neboli Crustacea)
9.1
Popište stavbu těla, končetiny na jednotlivých částech těla (hlava, hruď, zadeček) cévní, trávicí, vylučovací soustavu, nervovou soustavu včetně smyslových orgánů, čím dýchají, rozmnožování.
9.2
Uveďte na které třídy se podkmen člení.
9.3
Které třídy patří do podkmene korýši (Branchiata).
9.4
Uveďte včetně charakteristiky a hlavních zástupců.
10.
Třída: Lupenonožci (Lupenonožci)
10.1
Co spojuje řády této třídy, které řády sem patří.
10.2
Charakterizujte tyto řády, uveďte hlavní zástupce a zhodnoťte význam této skupiny z hlediska člověka.
11.
Klanonožci (Copepoda)
11.1
Charakterizujte celou tuto třídu, které řády sem patří.
11.2
Charakterizujte tyto řády, uveďte hlavní zástupce a zhodnoťte význam této skupiny z hlediska člověka.
12.
Rakovci (Malacostraca)
12.1
Charakterizujte celou tuto třídu, které řády sem patří.
12.2
Charakterizujte tyto řády, případně podřády, uveďte hlavní zástupce a zhodnoťte význam této skupiny z hlediska člověka.
12.3
Které druhy raků se vyskytují v České republice (latinské jméno), které jsou původní a z kterých zemí pocházejí druhy introdukované.
12.4
Popište rozdíly v morfologii i v biologii.

Úryvek

“25
Členovci (Arthropoda). Charakteristické znaky, popište povrch těla (exoskelet), končetiny. Jak se liší končetiny členovců u jednotlivých podkmenů tohoto kmene (popište vždy končetiny na hlavě, hrudi i zadečku).

Charakteristické znaky:
- článkované končetiny
- sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet)
- mixocel – smíšená tělní dutina
- heteronomní (nejstejnoměrná) segmentace těla
Exoskelet:
- vnější kostra, zesílena chitinem nebo uhličitanem vápenátým  svlékání
- exoskelet každého tělního článku se skládá z hřbetní části, břišní části a pružné boční částí, která je obě spojuje
- kutikula se kládá z několika vrstev  Vnější vrstva (voskový character – zabraňuje odparu vody)
Končetiny:
- článkované – původně dvojvětvené (tento znak zůstal zachován u některých korýšů)
- vnější větev vymizela (nebo zakrněla do podoby stylu)
- proximální část se rozdělila na kyčel, příkyčlí a stehno
- vnitřní část na holeň a chodidlo (chodidlových článků je většinou 5)
- poslední chodidlový článek je zakončen jedním nebo dvěma drápky, párem polštářků, nepárovým měchýřkovitým aroliem, nebo štětinkovým empodidem
Podkmen: Euchelicerata (Klepítkatci):
- První pár končetin vymizel (tykadla).
- Druhý pár končetin přeměněn v chelicery (obvykle zakončené klíšťkami).
- Třetí pár končetin přeměněn na pedipalpy (bazální část má funkci čelistí, koncové články nesou smyslová ústrojí).
- Od 4. článku mají kráčivé končetiny (4 – 5 párů) – přítomnost kolena.
- Ostrorepi mají na zadečku dvojvětevné nožky nesoucí žaberní plátky.
- U pokročilejších zástupců tyto končetiny schází, nebo jsou přeměněny ve snovací ústrojí, nebo mají smyslovou funkci.
Podkmen: Crustacea (Korýši):
- Končetiny tvoří přívěsky hlavy, hrudi zadečku.
- Na hlavě: 5 párů  tykadla - 1. a 2. pár , kusadla, 2 páry čelistí.
- Hrudní končetiny jsou buď stejné (mají pohybovou funkci), nebopřední z nich (1-3 páry) se mění v čelistní nožky.
- Zadečkové končetiny jsou jen u vyšších korýšů, většinou dvojvětvené (slouží k dýchání, rozmnožování, pohybu.
- Poslední článek = telson –ten bývá někdy opatřen přívěškem ve tvaru vidlice (furky), nebo rozšířen v deskovitou ploutvičku.
Podkmen: Myriapoda (Stonožkovci):
- Původně první pár končetin přeměněn v tykadla, kterých je u stonožkovců 1 pár.
- U stonožek je pár končetin přetvořen v čelistní nožky a poslední pár ve vlečné nohy.
- Kráčivých končetin je v dospělosti vždy vice jak 3 páry.
Podkmen: Hexapoda (Šestinozí):
- 3 páry kráčivých končetin na hrudi je vždy jednovětvných
- 1 pár tykadel "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16791
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse