Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43

Odchylky od pravidelného členění věty - maturitní otázka 28/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje jednotlivé odchylky od větné stavby, které nejsou považovány za stylistické chyby a odchylky, které naopak stylistickými chybami jsou. Druhá část se věnuje charakteristice samostatně stojících větných členů, které se do věty začleňují a větných členů, které ne. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Tvoření slov a slovní zásoba - maturitní otázka 27/43, následující Zvuková stránka jazyka - maturitní otázka 29/43.

Obsah

1.
Odchylky které nepovažujeme za chyby
1.1
Elipsa
1.2
Apoziopeze
1.3
Atrakce
2.
Odchylky, které jsou syntaktickými chybami
2.1
Anakolut
2.2
Zeugma
2.3
Kontaminace
3.
Zvláštnosti větného členění
3.1
Do věty se mluvnicky nezačleňují
3.1.1
Oslovení
3.1.2
Citoslovce
3.1.3
Samostatný větný člen
3.1.4
Vsuvka
3.2
Do věty se mluvnicky začleňuje
3.2.1
Osamostatněný větný člen

Úryvek

“ 1) ODCHYLKY KTERÉ NEPOVAŽUJEME ZA CHYBY
a) elipsa z větného schématu se vypouští to, co by se opakovalo
nebo to, co si posluchač snadno doplní; nebrání to
srozumitelnosti
- běžná v mluvené řeči

b) apoziopeze (nedokončená výpověď) označuje se několika tečkami
c) atrakce (skladební spodoba)

2) ODCHYLKY, KTERÉ JSOU SYNTAKTICKÝMI CHYBAMI
a) anakolut (vyšinutí z větné vazby)
b) zeugma (nedbání, zanedbání dvojí vazby)
c) kontaminace (směšování, křížení vazeb)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4754420391b0a.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Odchylky_od_pravid_cleneni_vety.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse