Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odhad a predikce poptávky pro zvolenou komoditu

Odhad a predikce poptávky pro zvolenou komoditu

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tématem práce je poptávková křivka po zvolené komoditě. První část je koncipována jako teoretický úvod do dané problematiky, jsou v ní obsaženy hlavní definice a uvedeny modely a metody, které je možné použít. Druhá polovina práce je pak věnována přímo odhadu poptávkové křivky po hovězím mase v ČR v letech 1995 – 2006. Nejprve je popsán vývoj a aktuální situace na českém trhu, následně je odhadnuta poptávková křivka a je provedena analýza. Z ní jsou vyvozeny závěry pro rozhodování jak managementu společností, tak i spotřebitelů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické přístupy k modelování a analýze poptávky
2.1
Poptávka a poptávková křivka
2.2
Volba modelu a metody odhadu poptávky
2.3
Elasticita poptávky – její druhy
2.3.1
Cenová elasticita
2.4
Maximalizace tržeb
3.
Odhad poptávkové křivky po hovězím mase v ČR v letech 1995 – 2006
3.1
Situace na českém trhu s hovězím masem
3.2
Vstupní data
3.3
Odhad poptávkové křivky a její analýza
3.4
Odhad parametrů přímky
3.5
Výpočet jednotkové elasticity a maximalizace tržeb pro přímku
3.6
Odhad parametrů mocninné funkce
3.7
Výpočet elasticity pro mocninnou funkci
4.
Diskuze
5.
Závěr
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Odhad poptávkové křivky a její analýza
Nejdříve bylo potřeba rozhodnout, jaký model použít při tvorbě poptávkové křivky a následně zvolit metodu odhadu.
V teoretické části práce byly představeny dva modely. Zvolila jsem model Q = f(p) tj. že zrealizované množství hovězího masa na českém trhu je funkcí ceny tohoto masa. Zvolená data jsou výsledkem skutečně proběhnutých tržních transakcí a tudíž je možné tento model odhadnout pomocí metody nejmenších čtverců.
Metoda nejmenších čtverců vyžaduje splnění některých předpokladů kladených na vstupní data. Jednak je to podstatně vyšší počet vstupních hodnot oproti počtu proměnných, a také pokud možno co nejmenší vzájemná závislost mezi vysvětlujícími proměnnými. Protože mám pouze 12. vstupních hodnot a navíc uvedené spotřebitelské ceny jsou mezi sebou navzájem silně zkorelované, bylo potřeba vytvořit průměrnou spotřebitelskou cenu. Tato vznikla jako vážený aritmetický průměr všech tří cen, kde váhy pro jednotlivé ceny byly postupně 0,2, 0,3 a 0,5.
Dále jsem zvažovala možnost zařazení dalších vysvětlujících proměnných do modelu tak, jak doporučuje teorie. Z povahy sledované veličiny se jevilo jako možnost zařadit ceny vepřového a kuřecího masa jako substitučního zboží. Také jsem zvažovala zařazení příjmu obyvatelstva. Ovšem při odhadu parametrů křivky se ukázalo, že tyto veličiny nepřispívají k vysvětlení celkové variability závisle proměnné (hodnota indexu determinace se před a po zařazení dalších proměnných prakticky nezměnila) a proto jsem je do výsledného modelu nezařadila.
Nakonec bylo potřeba stanovit matematickou křivku, která bude co nejlépe vystihovat závislost mezi oběma veličinami a přitom bude vhodná pro další analýzy. Zvolila jsem tedy prostou lineární funkci a mocninou funkci. Tvar těchto funkcí a výsledné hodnoty odhadnutých parametrů jsou uvedeny v následujících kapitolách.
Odhad parametrů jsem provedla ve statistickém programu STATGRAPHICS 5.1.

Odhad parametrů přímky
V našem případě má přímka tvar


kde QH domácí spotřeba hovězího masa v ČR v tisících tunách živé hmotnosti
pH průměrná spotřebitelská cena (v Kč/kg)
b0, b1 jsou neznámé odhadované parametry

Výsledné hodnoty ukazuje následující tabulka

Odhadnutá přímka pak má tvar:
Spotřeba = 914,777 – 5,814 * cena

Index determinace dosahuje hodnoty téměř 89 %, to znamená, že variabilita závisle proměnné veličiny je vysvětlena takřka z 89 %. Protože jde o přímku, lze stanovit také korelační koeficient, jehož hodnota je – 0,94. Vzhledem k tomu, že jde o reálná data, jde o poměrně silnou závislost. Z hlediska ekonomické teorie je podstatné, aby bylo znaménko u směrnice přímky záporné. To vyjadřuje známý fakt, že s rostoucí cenou spotřeba klesá. To je v našem případě splněno. Celkově lze říct, že zvolený model vyhovuje velice dobře (viz graf 7).“

Poznámka

Čistý text práce bez schémat je cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19774
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse