Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odkaz Tomáše Garrigue Masaryka dnešní době - úvaha

Odkaz Tomáše Garrigue Masaryka dnešní době - úvaha


Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá přínosem prvního československého prezidenta T. G. Masaryka pro dnešní svět. Pomocí argumentů se autor snaží odstranit mýty, které podle jeho názoru kolem Masarykovy osobnosti přetrvávají. Věnuje se tématům Masarykovy demokracie, jeho politickému smýšlení a určení nástupce na prezidentský post.

Obsah

1.
Úvod
2.
Masarykova demokracie
2.1
Hradní skupina
3.
Politické smýšlení Masaryka
3.1
Levicové zaměření
4.
Určení nástupce
5.
Závěr

Úryvek

„Mým původním záměrem bylo popsat odkaz TGM dnešní době nejen z hlediska historicko-politického, ale poukázat na kvality této osobnosti českých dějin z pohledů dalších humanitních věd. Avšak nakonec jsem si zvolil tu část Masarykova přínosu, která je mi nejbližší. Na mysli mám samozřejmě jeho myšlenky, které mohou (a zároveň nemusí) ukázat cestu dnešním, jak říká Petr Pithart, představitelům umění možného, tedy politikům. V následujících řádcích bych se nerad zabýval činností prvního československého prezidenta, ale pouze jeho přínosem pro dnešek.
Přestože podle průzkumu (březen 2000) ví jen čtvrtina žáků základních škol, kdože TGM byl, nemusím uvádět, že tento muž sehrál v našich dějinách nezanedbatelnou úlohu, a že si jej proto velmi vážím.
Bylo by urážkou Masaryka, kdybych se pouštěl do zevrubného popisu jeho života a práce. O tom, jak komplikovanou osobností TGM byl, svědčí, že do dnešního dne neexistuje jeho komplexní a kvalitní životopis. Ačkoli se Zdeněk Nejedlý do této práce pustil, nevytvořil Masarykův úplný obraz. Jak uvádějí kritici, Nejedlý se utopil v záplavě faktů a popsal jen určitá významná období v životě tohoto velikána.
I když Stanislav Polák, současný Masarykův životopisec, úspěšně pokračuje ve svém díle, je mu vytýkáno, že osobnost TGM nepopisuje do jejího nitra, a že „…bezděčně opakuje Masarykův pozitivní obraz.“ (Recenze MF Dnes, 2001)
Následující řádky využiji k tomu, abych uvedl několik případů výhradně pozitivního chápání Masarykova odkazu, jenž se často nezdá být vhodným vzorem.
Přestože bych se rád opřel o názory ekonoma prof. Václava Klause, toho času předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, není jediným důvodem mého pohledu na věc právě slovo V. Klause.
Ze všech stran (škola, tisk, televize, literatura aj.) nám (veřejnosti) je podsouvána myšlenka, že Tomáš Garrigue Masaryk byl demokrat a jeho pojetí moderního demokratického státu si můžeme brát jako příklad pro dnešní „moderní“ dobu. Pro období první republiky a vlády TGM jsou charakteristické jiné problémy a jen těžko srovnatelné s těmi, jenž musíme řešit dnes."

Poznámka

Obsahuje fotografii.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_zivx0003.zip (74 kB)
Nezabalený formát:
Odkaz_Masaryka.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse