Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Odklony v trestním řízení - diplomová práce

Odklony v trestním řízení - diplomová práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Policejní akademie České republiky Fakulta bezpečnostního managementu, Praha 4

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá alternativními způsoby vyřízení trestních věcí a jejich využíváním v praxi. Úvodní část podává základní charakteristiku odklonů v trestním řízení. Následující kapitoly se zabývají jednotlivými odklony, konkrétně podmíněným zastavením trestního stíhání, narovnáním, podmíněným odložením trestního stíhání a odstoupením od trestního stíhání mladistvého. Nakonec je srovnána česká právní úprava odklonů se situací v zahraničí a zhodnoceno jejich využívá v praxi. Součástí práce je rovněž příloha obsahující příklady uplatnění jednotlivých odklonů a statistický přehled vývoje využívání jednotlivých odklonů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
2.1.
Podmínky a postup
2.1.1.
Doznání obviněného
2.1.2.
Náhrada škody
2.1.3.
Vydání bezdůvodného obohacení
2.1.4.
Souhlas obviněného
2.1.5.
Rozhodnutí
2.1.6.
Osvědčení ve zkušební době
3.
Narovnání
3.1.
Podmínky a postup
3.1.1.
Prohlášení o spáchání skutku
3.1.2.
Nutnost souhlasu
3.1.3.
Vydání bezdůvodného
3.1.4.
Náhrada škody
3.1.5.
Složení peněžní částky
3.2.
Výslech obviněného a poškozeného
3.3.
Rozhodnutí
4.
Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
4.1.
Podmínky a postup
4.2.
Podání návrhu na potrestání
5.
Odstoupení od trestního stíhání mladistvého
5.1.
Zvláštnosti v přístupu k mládeži
5.1.1.
Obhajoba mladistvého
5.2.
Podmínky odstoupení od trestního stíhání
5.3.
Rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání
6.
Srovnání se zahraniční úpravou
6.1.
Slovenská republika
6.2.
Podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání
6.2.1.
Dohoda o vině a trestu
6.2.2.
Řízení proti mladistvým
6.2.3.
Podmíněné zastavení trestního stíhání
6.2.3.1.
Podmíněné zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného
6.3.
Spolková republika Německo
7.
Závěr
8.
Přílohy (text, tabulky)

Úryvek

"1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
Institut podmíněného zastavení trestního stíhání je nejstarším a nejčastěji uplatňovaným typem odklonu, který byl novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 292/1993 Sb. s účinností od 1.1.1994 zařazen do trestního řádu České republiky.
Podmínky a užití tohoto institutu jsou upraveny v § 307 a § 308 tr. řádu (u mladistvých srov. § 69 ZSM). Podstatou je dočasné zastavení probíhajícího trestního stíhání s tím, že vy-hoví-li obviněný určeným podmínkám po stanovenou zkušební dobu, bude jeho trestní stíhání zastaveno definitivně, resp. účinky zastavení trestního stíhání nastanou právní mocí rozhodnutí o tom, že se obviněný osvědčil, nebo uplynutím doby jednoho roku po skončení zkušební doby, pokud nebylo učiněno rozhodnutí o osvědčení, aniž na tom měl obviněný vinu (tzv. fikce osvědčení; srov. § 308 odst. 3)6.
V tomto řízení tedy není vůbec rozhodující, zda obviněný skutečně spáchal nebo ne-spáchal trestný čin a taktéž se neukládá žádný trest. Ovšem v případném dalším řízení může být obviněný souzen nebo i zproštěn obžaloby. Na rozhodnutí o podmíněném zastavení trest-ního stíhání není právní nárok, proto soud a v přípravném řízení státní zástupce může k žádosti o takové vyřízení věci přihlédnout, ale nemá povinnost o ní rozhodovat, neshledá-li důvody k takovému postupu.

1.1. Podmínky a postup
Aby mohlo dojít k rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, musí být kumula-tivně splněny všechny podmínky uvedené v § 307 tr. řádu:
a) jde o řízení o přečinu
b) obviněný se k činu doznal
c) obviněný nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě
d) obviněný vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k její náhradě
e) obviněný projevil s takovým postupem souhlas
f) vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.
Jak vyplývá z obsahu ustanovení § 225 odst. 1 tr. řádu, soud je povinen v hlavním líčení zkoumat, zda nejsou dány okolnosti odůvodňující, vedle jiných rozhodnutí, i podmíněné za-stavení trestního stíhání.7
Užití institutu podmíněného zastavení trestního stíhání je možné užít pouze u takových trestných činů, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let, kdy současná právní úprava tyto trestné činy řadí do kategorie přečinů (srov. § 14/2 tr. zákoníku). Z uvedeného vyplývá, že se jedná o typově nižší nebezpečnost kriminálního delik-tu."

Poznámka

Zpracováno jako diplomová práce na Katedře trestního práva Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR.
Součástí práce jsou tabulky o rozsahu cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23786
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse