Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odměňování v podnikatelské i nepodnikatelské sféře

Odměňování v podnikatelské i nepodnikatelské sféře

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá formami a způsoby odměňování pracovníků v podnikatelské, i nepodnikatelské sféře. Charakterizuje právní úpravu zabývající se touto problematikou, definuje rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou, i mezi mzdou a platem. Téma demonstruje na společnosti MSA, a. s. Dolní Benešov a Základní škole dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně. Oba subjekty popisuje, a poté se věnuje srovnávání odměňování. V závěru uvádí některá doporučení pro zlepšení systému odměňování.

Obsah

Úvod
1.
Právní úprava mezd
1.1
Funkce mzdy ve společnosti
1.2
Historický vývoj právní úpravy mezd a platů
1.2.1
Situace před rokem 1989
1.2.2
Situace po roce 1989 – mzdová reforma v roce 1992
1.2.3
Zrušení zákoníku práce č. 65/1965 Sb.
2.
Rozdíly mezi podnikatelskou a rozpočtovou sférou
3.
Rozdíl mezi mzdou a platem
3.1
Mzda
3.1.1
Způsob utváření mezd
3.1.1.1
Kolektivní smlouva
3.1.1.2
Pracovní smlouva
3.1.1.3
Jiná smlouva
3.1.1.4
Vnitřní předpis
3.1.1.5
Mzdový výměr
3.1.2
Mzdový systém
3.1.2.1
Tarifní soustava
3.1.2.2
Příplatky ke mzdě
3.1.2.3
Mzdové formy
3.1.3
Naturální mzda
3.2
Plat
3.2.1
Platový tarif
3.2.2
Příplatky k platu
3.2.3
Platový výměr
3.3
Minimální mzda
4.
Charakteristika společnosti MSA, a. s. Dolní Benešov
4.1
Základní údaje
4.2
Historie společnosti
4.3
Charakteristika předmětu podnikání
4.4
Základní organizační struktura
4.5
Personalistika
4.6
Charakteristika zaměstnanců ve vztahu k jejich odměňování
4.7
Dokumenty upravující odměňování zaměstnanců MSA, a. s.
4.7.1
Podnikový katalog prací (kvalifikační katalog)
4.7.2
Kolektivní smlouva
4.7.2.1
Formy mzdy uplatňované ve společnosti MSA, a. s. dle kolektivní smlouvy
4.7.3
Rozhodnutí generálního ředitele k prémiování a odměňování zaměstnanců a. s.
5.
Charakteristika Základní školy dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, příspěvkové organizace
5.1
Základní údaje
5.2
Historie organizace
5.3
Základní organizační struktura
5.4
Personalistika
5.5
Charakteristika zaměstnanců ve vztahu k jejich odměňování
5.6
Financování školství
5.9
Vnitřní platový předpis
5.9.1
Předpis upravuje platové poměry zaměstnanců
6.
Porovnání sytému odměňování v příspěvkové organizaci a v akciové společnosti
6.1
Porovnání průměrných výdělků
6.2
Porovnání příplatků
6.3
Struktura mezd a platů
7.
Doporučení
7.1
Návrh zlepšení systému odměňování u THP v MSA, a. s.
7.2
Návrh zlepšení systému odměňování u dělníků s úkolovou mzdou v MSA, a. s.
7.3
Návrh zlepšení systému odměňování u dělníků s časovou mzdou v MSA, a. s.
7.4
Návrh zlepšení systému odměňování na ZŠ dr. Miroslava Tyrše
Závěr

Úryvek

"Kompenzační funkce

S vykonávanou prací mohou být spojeny určité nevýhody (např. práce přesčas, práce v noci, ve výškách, ve zdraví škodlivém prostředí, práce ve svátek). Kompenzační funkce mzdy se pak projeví peněžitým vyrovnáním těchto nevýhod (nejčastěji formou příplatků ne speciálních odměn).

Při uplatňování těchto funkcí je třeba počítat s rozpornými zájmy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Zatímco zaměstnavatelé mají zájem na snižování vlastních nákladů, jejichž součástí jsou i mzdy, a na dosažení zisku, zaměstnanci mají naopak zájem na zvyšování své životní úrovně prostřednictvím růstu mezd.

1.2 Historický vývoj právní úpravy mezd a platů

1.2.1 Situace před rokem 1989

Za socialismu byly mzdové nároky zaměstnanců řízeny státními orgány, a to prostřednictvím obecně závazných mzdových předpisů. Tyto předpisy obsahovaly podrobné tarifní systémy, soustavu mzdových příplatků i mzdových forem. V podnicích docházelo pouze k aplikaci těchto předpisů s určitou volností při volbě mzdových forem a při určování konkrétní výše některých složek mzdy v rámci stanoveného rozpětí. Často docházelo k deformacím mzdových systémů, neboť centrálně stanovené mzdové tarify zastarávaly.

1.2.2 Situace po roce 1989 – mzdová reforma v roce 1992

Přechod k tržnímu hospodářství vyžadoval i nové pojetí mzdy jako ceny práce. Bylo nutné vytvořit takovou právní úpravu, která by umožnila tržní chování všech subjektů s minimálními zásahy státu. Činnost státu měla být v této oblasti omezena především na ochranu mzdy zaměstnanců garantovanou mezinárodními úmluvami.

Liberalizaci mezd předcházela úprava systému kolektivního vyjednávání (předtím zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání). Pro uplatnění systému kolektivního vyjednávání o mzdových otázkách bylo nutné zrušit všechny podzákonné normy upravující odměňování v podnikatelské sféře, které odpovídaly systému administrativně centrálního řízení mezd a umožnit zásadní liberalizaci v této oblasti.

V roce 1992 byly založeny dva samostatné a na sobě nezávislé systémy odměňování. Stalo se tak zákonem č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a o odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech.

1.2.3 Zrušení zákoníku práce č. 65/1965 Sb.

K 1. lednu roku 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Tímto zákonem byl zrušen zákoník práce č. 65/1965 Sb. účinný od 1. ledna 1966, tj. celkem 41 let."

Poznámka

Obsahuje tabulky, grafy a schémata. Čistého textu v práci je cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15583
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse