Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odpovědnost (nejen) managementu a nový insolvenční zákon

Odpovědnost (nejen) managementu a nový insolvenční zákon

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá srovnáním otázek odpovědnosti managementu společnosti a třetích osob v situacích souvisejících s úpadkem a konkurzním, respektive insolvenčním, řízením podle úpravy dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání (ve znění účinném ke dni 31. prosince 2007) (dále jen „ZKV“) a podle úpravy dle nového insolvenčního zákona, tj. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „INSZ“).Text je pojat v obecné právní rovině a je přehledně členěn podle povinností dlužníka a věřitele.

Obsah

1.
Úvod
2.
Odpovědnost dlužníka za nepodání insolvenčního návrhu
2.1
Povinnost podat insolvenční návrh
2.2
Důsledky porušení povinnosti podat insolvenční návrh
2.3
Předběžné opatření dle INSZ
2.4
Shrnutí
3.
Odpovědnost dlužníka podání bezdůvodného insolvenčního návrhu
4.
Odpovědnost navrhovatele za podání (šikanózního) insolvenčního návrhu
4.1
Obecné důsledky zahájení insolvenčního řízení pro dlužníka
4.2
Pozice dlužníka dle ZKV a dle INSZ
4.3
Odpovědnost za podání šikanózního návrhu dle INSZ a zákonné ručení
5.
Odpovědnost věřitele a sankce za přihlášku nadsazené pohledávky
5.1
Snahy věřitelů ovládnout insolvenční řízení
5.2
Odpovědnost věřitele a sankce, zákonné ručení statutárních orgánů
5.3
Eliminace platebního aspektu sankce
5.4
Úvahy nad změnami de lege ferenda
6.
Závěr

Úryvek

“2. Odpovědnost dlužníka za nepodání insolvenčního návrhu
2.1 Povinnost podat insolvenční návrh
INSZ neřeší pouze právo dlužníka či věřitele podat návrh na zahájení insolvenčního řízení, ale současně v § 98 zakotvuje povinnost dlužníka a dalších osob za určitých okolností takový návrh podat. Předchozí úprava dle ZKV tedy zůstala obecně i dle INSZ zachována.
Okruh osob, které jsou povinny podat insolvenční návrh dle INSZ se oproti ZKV nijak zásadně nezměnil. Povinnými osobami tedy jsou:
• dlužník - právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel; a
• jménem dlužníka - statutární orgán právnické osoby, zákonný zástupce fyzické osoby a likvidátor právnické osoby v likvidaci.
Pokud je více osob oprávněných jednat jménem dlužníka samostatně, povinnost podat návrh má každá z nich.
Na rozdíl od ZKV však INSZ přesněji vymezuje okamžik, kdy povinnost podat insolvenční návrh vzniká. § 98 odst. 1 INSZ povinnost podat insolvenční návrh stanoví „bez zbytečného odkladu poté, co se povinná osoba dozvěděla nebo při náležité péči měla dozvědět o úpadku“. ZKV hovořil o něco obecněji o povinnosti podat návrh na prohlášení konkurzu „bez zbytečného odkladu“ pokud je dlužník v úpadku.
Toto upřesnění okamžiku vzniku povinnosti na jednu stranu přispívá k tomu, aby byly dlužnické insolvenční návrhy podávány včas a nepochybně přispěje k tomu, že počet dlužnických návrhů bude i nadále stoupat. Na druhou stranu však vzniká otázka, do jaké míry má management dlužníka povinnost pravidelně monitorovat situaci a od jakého okamžiku bude možno mít za to, že se dlužník a jeho management měl při náležité péči dozvědět o tom, že společnost je v úpadku. Situace managementu v tomto směru nikdy nebude jednoduchá (a to zvláště v dnešní době) pokud bude zkoumat situaci dlužníka z hlediska rozvahového testu dle § 3 odst. 3 INSZ. Naprosto souhlasím s kolegou Tomášem Richterem vyjádřeným názorem, že není možno dovozovat povinnost managementu v pravidelných intervalech zadávat tržní ocenění aktiv společnosti. INSZ však tím, že stanoví:
• přísnější a měřitelnější definici úpadku;
• přesněji okamžik vzniku povinnosti podat insolvenční návrh; a
• přísný procesní režim a sankce,
nepochybně klade na management společnosti větší nároky, pokud jde o finanční situaci dlužníka z hlediska rozvahového testu, tj. management musí bedlivě sledovat veškeré signály, jež by mohly naznačovat existenci dlužníkova úpadky nebo jeho reálné hrozby. Tomáš Richter zmiňuje jak signály interní, např. přecenění aktiv společnosti pro účetnictví, tak signály externí, např. obecný pokles tržních cen aktiv tvořících podstatnou část levé strany bilance dlužníka anebo neúspěšný prodej majetku dlužníka za cenu, kterou management považoval za cenu tržní ."

Poznámka

Písemná práce pro modul : Krizový management a jeho právní nástroje, Nottingham Trent University.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse