Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odstoupení od kupní smlouvy - kazuistika v poradenských službách

Odstoupení od kupní smlouvy - kazuistika v poradenských službách


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje kazuistiku poskytnutí poradenských služeb ve věci odstoupení od kupní smlouvy z předváděcí akce.

Obsah

1.
Kazuistika

Úryvek

"Klientka paní Jana se dostavila na naši poradnu s tím, že se zúčastnila předváděcí akce (mimo prostory obvyklé pro podnikání). Paní Jana na předváděcí akci zakoupila zboží a podepsala kupní smlouvu, zároveň s touto listinou jí byla předložena i další listina, obsah této listiny klientce nebyl znám. Paní Jana vzhledem ke svému věku upozorňovala prodejce, že špatně vidí a že si nemůže listinu přečíst. Prodejce paní Janu ubezpečil, že je jedná pouze o potvrzení o tom, že jí bude zboží doručeno domů. Paní Jana dorazila domů z předváděcí akce, kde si vše promyslela a chtěla od kupní smlouvy odstoupit. Po kontaktu prodejce jí bylo sděleno, že odstoupit od kupní smlouvy nelze.
Problém paní Jany byl v tom, že chtěla zboží vrátit a dostat peníze za zboží zpět. Náš poradce si kupní smlouvu a podepsanou listinu prostudoval. Poradce zjistil, že klientka podepsala listinu o tom, že si zboží objednala domů, kde podle § 57 o.z. není v takovém případě možno odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů, jak tomu je možné v případě, když si klient objedná zboží mimo prostory obvyklé k podnikání.
Paní Janě bylo sděleno, aby se mohla bránit, musí dokázat, že zboží zakoupila mimo prostory obvyklé k podnikání (musí prokázat, kde se akce uskutečnila). Paní Jana sdělila, že spolu s ní tam byli ještě další dva její známý, kteří se společně s ní akce zúčastnili. Paní Janě bylo doporučeno, aby se s nimi zkontaktovala a měla svědky.
Při druhé návštěvě paní Jana sdělila, že se známými mluvila a ptala se na další postup. Poradce tedy navrhl klientce písemné odstoupení od smlouvy, kde bude uvedeno, že si návštěvu dodavatele neobjednala a podpis kupní smlouvy proběhl mimo prostory obvyklé k podnikání. V případě, že dodavatel nebude toto písemné odstoupení akceptovat, že bude nucena bránit se soudní cestou.
Paní Jana navštívila po třetí naši poradnu s tím, že dodavatel písemné odstoupení neakceptoval, ale že zboží zaslané spolu s odstoupením se jí nevrátilo. Paní Jana se rozhodla podat žalobu. Poradce pomohl paní Janě při sepsání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení a pokus o smír.
Paní Jana navštívila poradnu po čtvrté, kdy nás informovala o výsledku řešení její kauzy, kdy dodavatel prohrál soudní spor. Paní Janě byly vráceny peníze za zboží."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x515bcf0c674c2.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Odstoupeni_od_KS_kazuistika.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse