Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odsun Němců z Československa po 2. světové válce

Odsun Němců z Československa po 2. světové válce

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd, Praha 1

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Německá otázka v mezinárodních vztazích a československé zahraniční politice se zaměřuje na dramatické události let 1945–1947, kdy byla v Československu provedena evakuace německého obyvatelstva z pohraničních oblastí do americké a sovětské okupační zóny v poválečném Německu.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Politické pozadí odsunu
2.
Odsuny
2.1.
Odsuny v roce 1945 – před postupimskou konferencí
2.2.
Odsuny v roce 1945 – po postupimské konferenci
2.3.
Odsuny v letech 1946 a 1947
2.3.1.
Odsuny v období leden – květen 1946
2.3.2.
Odsuny v období květen – prosinec 1946
2.3.3.
Dodatečné odsuny v roce 1947
3.
Závěr

Úryvek

"3. Úvod
Druhá světová válka byla pravděpodobně zatím nejvýraznější událostí v dějinách lidstva. Její průběh, množství obětí, počet zapojených zemí a důsledky pro všechny zúčastněné překonaly vše, co si lidstvo dokázalo do té doby představit. Skončila sice porážkou nacistického Německa a zemí, které nacismus podporovaly, ale její důsledky dolehly na všechny, i na vítězné mocnosti. Poražený nacistický režim byl v Evropě poměrně rychle „vystřídán“ jiným totalitním režimem, který sice nehlásal nadřazenost jedné rasy, ale pod záminkou sociální rovnosti „zakonzervoval“ na mnoho let značnou část Evropy. Než došlo k vytvoření sovětského bloku, prošla každá země Evropy krátkým obdobím, ve kterém se snažila vypořádat se – svým způsobem – se zlem, které válka přinesla. Podmínky v jednotlivých zemích byly sice různé, ale společná byla myšlenka, že válečné zločiny nesmějí zůstat nepotrestány a národ, který je způsobil, musí svou vinu odčinit.

Vzhledem k tomu, že v Československu žila vždy poměrně početná skupina německých obyvatel, nemohlo toto soužití zůstat po druhé světové válce bezproblémové a nezměněné. Problémy se samozřejmě objevovaly i dříve než po skončení války (jak uvádí Jan Němeček - ve své knize Cesta k dekretům a odsunu Němců – „prehistorii konfliktního vztahu mezi Čechy a českými (později Sudetskými) Němci…lze stopovat hluboko v 19. století, v čase habsburské monarchie.“ ), ale díky nástupu nacismu, bolavé sudetské otázce, okupaci a samozřejmě i válce jako takové, propukly po porážce nacismu v plné míře.

Odsun Němců - nebo také transport, vyhnání, vystěhování – z Československa po květnu 1945 zůstává stále velmi živou a diskutabilní záležitostí, která neustále vyvolává emoce a debaty. Stále se objevují různé názory na samotnou myšlenku odsunu, ale také na způsob jeho provedení. Možná je toto téma stále živé i díky skutečnosti, že během komunistického režimu bylo v podstatě zapovězené a další generace o něm neměly valného povědomí. Přitom však šlo o vystěhování téměř tří milionů sudetských Němců, což byla jistě největší vnitřní migrace v českých dějinách.

Přítomnost Němců v pohraničních oblastech začala být problémem již během druhé světové války a ještě v jejím průběhu se shromažďovaly argumenty k jejich vysídlení. Poukazovalo se na nemožnost dalšího soužití obou národů v rámci jednoho státu, na skutečnost, že přítomnost Němců představuje možnou hrozbu další německé agrese, ale také byla - jako jeden z důvodů – uváděna ochrana německé menšiny proti odplatě ze strany čechoslováků a stabilizace situace v Evropě. Přesídlení mělo proběhnout za humánních podmínek a pod dohledem spojenců. Odsun měl velkou oporu v osobě prezidenta Edvarda Beneše, který se o něm často vyjadřoval a pokládal jej za naprostou nezbytnost: „v sociální revoluci, k níž určitě dojde, bude třeba zbavit naše země veškeré německé buržoasie, pangermánské inteligence a fašismu propadnuvšího dělnictva.“ O přípravě odsunu během druhé světové války se zmíníme v následující kapitole, aby byla jasná politická cesta, která k němu vedla. Každopádně na počátku roku 1946 byly přípravy k tzv. řádnému odsunu v podstatě dokončeny. Celá akce byla řízena směrnicemi ministerstva vnitra z prosince 1945 (Směrnice k provádění soustavného odsunu Němců z území republiky), které upravovaly spolupráci a činnost jednotlivých zúčastněných orgánů a složek. Odsun měl dle původního plánu probíhat ve třech etapách. První část měla být ukončena zhruba v polovině roku 1946 vyčerpáním početních kvót pro jednotlivé okresy, do další měli být zařazeni všichni zbývající Němci kromě antifašistů, osob ze smíšených manželství a specialistů s rodinami. Závěrečná etapa měla řešit otázky vystěhování kvalifikovaných pracovníků v průmyslových a zemědělských oborech."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse