Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Odvětvová analýza podle M. Portera aplikovaná na Fakultu mechatroniky TnUNI - slovensky

Odvětvová analýza podle M. Portera aplikovaná na Fakultu mechatroniky TnUNI - slovensky

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje odvětvové analýze podle M. Portera aplikovanou na Fakultu mechatroniky Trenčianské univerzity A. Dubčeka v Trenčíně. Teoretická část poskytuje všeobecnou informace o odvětvové analýze a popisuje její hybné síly. Sleduje bariéry, se kterými se mohou potenciální konkurenti setkat. Praktická část - tzn. odvětvová analýza - je poté aplikovaná na Fakultu mechatroniky TnUNI. Analyzuje konkurenty, dodavatele a zákazníky. Předkládá hlavní výsledky průzkumu, substituce (náhradní produkty) a závěrečnou zprávu. Definuje, co obnáší vize společnosti, a uvádí vize jednotlivých vybraných firem.

Obsah

1.
Teória
1.1.
Konkurenčné sily
1.1.1.
Bariéry vstupu pre potencionálnych nových konkurentov
1.1.2.
Sila dodávateľov
1.1.3.
Sila odberateľov
1.1.4.
Hrozby náhradných produktov
1.1.5.
Intenzita konkurencie v odvetví
1.1.6.
Analýza konkurentov
2.
Samostatná práca
2.1.
Konkurenti v odvetví
2.1.1.
Konkurenti na prvom stupni vysokoškolského vzdelania
2.1.2.
Konkurenti na druhom stupni vysokoškolského vzdelania
2.2.
Potencionálni konkurenti
2.3.
Zákazníci
2.3.1.
Dôvod výberu VŠ študentom
2.3.2.
Všeobecná analýza spokojnosti študentov na VŠ
2.4.
Dodávatelia
2.5.
Sustitúcie (náhradné produkty)
3.
Záverečná správa
4.
Teória - vízia spoločnosti
5.
Vízie konkrétnych spoločností
5.1.
Tetra Pak
5.2.
Hudson
5.2.1.
O spoločnosti Hudson
5.2.2.
Vízia spoločnosti Hudson
5.3.
NextiraOne
5.3.1.
Profil spoločnosti NextiraOne
5.3.2.
Vízia spoločnosti NextiraOna
5.4.
Merck
5.4.1.
Profil spoločnosti Merck
5.4.2.
Vízia firmy Merck
5.5.
Samsung Electronics Co., Ltd.
5.5.1.
O spoločnosti Samsung Electronics
5.5.2.
Vízia spoločnosti Samsung Electronics
5.6.
Ericsson Slovakia
5.6.1.
Vízia spoločnosti Ericsson
5.7.
FaxCopy
5.7.1.
Vízia spoločnosti FaxCopy
6.
Rôzne ostatné vízie spoločnosti
6.1.1.
Slovenergo
6.1.2.
AutoCont
6.1.3.
VÚB banka
6.1.4.
Siemens
6.1.5.
Kofola
6.1.6.
U.S. Steel Košice
6.1.7.
Agentúra SARIO
6.1.8.
Softip
6.1.9.
Zentiva
6.1.10.
Slovintegra a. s.
6.1.11.
Henkel KGaA
6.1.12.
Tesco
6.1.13.
Carpex C. E.
6.1.14.
Holcim
6.1.15.
IPA Slovakia

Úryvek

"2 Záverečná správa
Zo prieskumu literatúra [3][5] vyplýva, že 24% študentov si vyberá školu čo najbližšie k svojmu bydlisku. Z obr. 11 vyplýva že, 44,8% študentov študuje VŠ vzdialenosti do 50 km od svojho bydliska. Pri zohľadnení tab. [5] v tejto vzdialenosti sa nenachádza žiadna konkurujúca VŠ s podobným zameraním.

Tab. 5 Vzdialenosti konkurujúcich univerzít
Slovenská technická univerzita v Trnave 81 Km
Žilinská univerzita v Žiline 80 Km
TUKE 319 Km
STUBA 132 Km
Slovenska poľnohospodárska univerzita v Nitre 100 Km

23% študentov si volí univerzitu podľa kritéria „ľahšia cesta“. To predstavuje takú VŠ kde nemusia robiť napr. prímacie skúšky. V tomto bode to možno vidieť za ďalšiu konkurenčnú výhodu FM TnUAD, pretože na tejto fakulte sa nerobia prímacie skúšky a primajú sa skoro všetci uchádzači. Toto potvrdzuje kritérium SV7 ktoré hovorí o tom že 62% prijatých uchádzačov nastúpi na štúdium. Toto percento hovorí ďalej aj o tom, že pre 38% uchádzačov je FM TnUAD iba „poistka“. FM TnUAD je v hodnotení VŠ podľa kritéria „záujem o štúdium na 18 mieste z 22 fakúlt, pričom konkurenčné fakulty sú zväčša v prvej desiatke.

Z prieskumu literatúra [3][5] vyplýva že študenti sú najmenej spokojný s:
- organizácia vyučovania
- počítače a internet
- knižnica
V tomto bode sú možné príležitosti ako nalákať potencionálnych, prípadne udržanie súčasných študentov na FM TnUAD, napr.:
- Vytvorenie jedinečnej organizácie vyučovania spôsobom študent si čiastočne usporiada rozvrh sám (možnosť usporiadania tak aby neboli veľké prestávky).
- Vybudovanie študovne, v ktorej by mohli študenti pracovať sa seminárnych prácach, keď majú pauzy v rozvrhu.
- Vybudovanie pokrytia Wi-fi sieťou po celej škole a po celú dobu

3 Teória vízia spoločnosti
Vízia poskytuje určitý smer rozvoja spoločnosti na určitú dobu (desať až dvadsať rokov), vízia je menej konkrétna ako poslanie. Vízia predstavuje budúce chovanie organizácie. [10]"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek, grafů, obrázků a schémat. Čistý text tvoří cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse